Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön suunnitelma / Lastensuojelu, nuoret/toiminnalliset ja varhaiskasvatus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA49-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 15

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Laura Närvi

Ryhmät

 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21
 • PSOSS21V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21
 • PSOSTK22
  Sosionomi (AMK), Turku, K22
 • PSOSK22V
  Sosionomi (AMK), Salo, verkko K22
 • 17.01.2024 09:00 - 11:00, Opinnäytetyön suunnitelma / Lastensuojelu, nuoret/toiminnalliset ja varhaiskasvatus TH00CA49-3001
 • 14.02.2024 13:00 - 16:00, Opinnäytetyön suunnitelma / Lastensuojelu, nuoret/toiminnalliset ja varhaiskasvatus TH00CA49-3001
 • 13.03.2024 13:00 - 16:00, Opinnäytetyön suunnitelma / Lastensuojelu, nuoret/toiminnalliset ja varhaiskasvatus TH00CA49-3001

Tavoitteet

• kykenet luovaan ongelmaratkaisuun ja verkostomaiseen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa sosiaali- ja kasvatusalan tutkimus- ja kehittämistyössä
• osaat kirjoittaa itsenäisesti opinnäytetyösuunnitelman ja käyttää tutkimus- ja/tai kehittämismenetelmiä työ- ja/tai toimintakäytäntöjen uudistamiseksi
• kykenet tuottamaan tietoa hyvinvoinnin edistämiseksi sekä osaat toimia tutkimus- ja kehittämistyön eettisten periaatteiden ja käytännön ohjeiden mukaisesti
• osaat soveltaa tutkimusviestintää ja antaa rakentavaa vertaispalautetta

Sisältö

• opinnäytetyö aiheen rajaus, esittäminen ja hyväksyntä
• opinnäytetyösuunnitelman kirjoittaminen ja hyväksyntä
• tutkimusviestintä osana opinnäytetyötä
• toimeksiantaja ja toimeksiantosopimus
• Turun ammattikorkeakoulun ja koulutusohjelman opinnäytetyöohjeet
• työpajatyöskentely, vertaispalaute ja ohjaajan nimeäminen

Opetusmenetelmät

Ideatyöpajaa varten opiskelija on yhteydessä opinnäytetyön toimeksiantajaan, miettii aiheeseensa liittyen erilaisia näkökulmia, joihin voisi edetä sekä kerää alustavaa materiaalia aiheesta.

Suunnitelmatyöpajassa opiskelija esittää opinnäytetyönsä suunnitelman (PowerPoint). Suunnitelman kirjallinen versio jätetään Itsiin viikkoa ennen suunnitelmatyöpajaa (6.3)

Sisällön jaksotus

Opetuspäivä keskiviikko. Ylimääräinen toteutus omalla aikataululla eteneville, työpajat verkossa.

Tutustu Itslearning ONT SosKas Kevät 2024-kurssipohjaan. Opinnäytetyön suunnittelu -jaksolle ilmoittautuneet opiskelijat saavat käyttöoikeuden siihen 12.1.2024 mennessä. Ole yhteydessä ohjaavaan opettajaan, jos et pääse alustalle.

Opinnäytetyön aihepankki avataan Itslearning-alustalla ma 15.1.2024 klo 12 mennessä. Aiheiden toivelomake aukeaa pe 19.1.2024 klo 9. Opiskelijat merkitsevät toiveet lomakkeelle 19.1.-30.1.2024 välisenä aikana. Tarkemmat ohjeet Itsissä ja aloitusinfossa.

HUOM! Jos hankit aiheen ja työelämäkumppanin itse, niin työelämäkumppanin kanssa sovitut aiheet pitää ilmoittaa oheisen Webropol-linkin kautta pe 26.1.2024 klo 15 mennessä. Aiheen ilmoittaa siis sovittu työelämäkumppani. Aihepankista aiheita ei riitä kaikille, joten omien aiheiden hankkiminen on toivottavaa.
Linkki lomakkeeseen: https://link.webropolsurveys.com/S/E092DF7FD6853DA2

HUOM.!
Kaikille ryhmille yhteinen opinnäytetyön aloitusinfo ke 17.1.2024 klo 9-11 Zoomissa: https://turkuamk.zoom.us/j/66828125818 (Janina Luoto & Marju Lindholm). Infoon osallistuminen on tärkeää.

Ideatyöpaja ke 14.2. kello 13-16

Suunnitelmatyöpaja ke 13.3. kello 13-16

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Opiskelija voi aloittaa opinnäytetyön tekemisen, kun hänellä on suoritettuna vähintään 60 op kokonaisuudessaan sekä molemmat tutkimus- ja kehittämismenetelmien opintojaksot. Opintojakso Kehittämis- ja tutkimusmenetelmät on myös mahdollista suorittaa samana lukukautena kuin opiskelija aloittaa opinnäytetyön.