Siirry suoraan sisältöön

Basics of Clinical Laboratory Work 3 (9 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CJ36-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • Heidi Kalve
 • TERHY7 Virtuaalihenkilö7 BIO
 • Mari Hiekko
 • Anniina Friman

Ajoitusryhmät

 • ryhmä-1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • ryhmä-2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A

Pienryhmät

 • ryhmä-1
 • ryhmä-2
 • 04.09.2023 10:00 - 12:00, Hematology Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 06.09.2023 10:00 - 12:00, Hematology -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 07.09.2023 08:00 - 12:00, Itsenäinen suorituskykytesti Clinical chemistry BCLW 3 TH00CJ36-3001
 • 07.09.2023 12:00 - 16:00, Itsenäinen suorituskykytesti Clinical chemistry BCLW 3 TH00CJ36-3001
 • 11.09.2023 08:00 - 10:00, Hematology -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 11.09.2023 08:00 - 16:00, Spektrofotometria Clinical chemistry -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3002
 • 13.09.2023 10:00 - 12:00, Hematology Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 15.09.2023 08:00 - 16:00, Spektrofotometria Clinical chemistry -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 15.09.2023 12:00 - 15:00, Hematology Työpaja Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 18.09.2023 10:00 - 12:00, Hematology Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 20.09.2023 12:00 - 15:00, Hematology Työpaja Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 22.09.2023 08:00 - 10:00, Hematology Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 02.10.2023 10:00 - 12:00, Hematology -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 02.10.2023 12:00 - 14:00, Hematology -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 09.10.2023 08:00 - 10:00, Hematology -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 09.10.2023 10:00 - 12:00, Hematology -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 17.10.2023 10:00 - 12:00, Itsenäinen Hematology Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 17.10.2023 12:00 - 14:00, Itsenäinen Hematology Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 24.10.2023 14:00 - 16:00, Itsenäinen Hematology Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 25.10.2023 14:00 - 16:00, Itsenäinen Hematologia Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 26.10.2023 08:00 - 10:00, Hematology -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 26.10.2023 10:00 - 12:00, Hematology -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 30.10.2023 08:30 - 16:00, Cobas1 Clinical chemistry BCLW3 3 TH00CJ36-3001
 • 30.10.2023 10:00 - 12:00, Hematology -Diffi-tentti Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 31.10.2023 10:00 - 12:00, Hematology Diffi-tentti Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 02.11.2023 08:30 - 16:00, Cobas1 Clinical chemistry BCLW3 3 TH00CJ36-3001
 • 06.11.2023 08:30 - 16:00, Cobas2 Clinical chemistry BCLW3 3 TH00CJ36-3001
 • 09.11.2023 08:00 - 16:00, Cobas 2 Clinical chemistry BCLW3 TH00CJ36-3001
 • 14.11.2023 08:00 - 12:00, Molecular genetics Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 14.11.2023 12:00 - 16:00, Molecular genetics -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 16.11.2023 08:00 - 16:00, Cobas 3 Clinical chemistry -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 17.11.2023 08:00 - 16:00, Cobas 3 Clinical chemistry -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 20.11.2023 12:00 - 16:00, Molecular genetics -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 23.11.2023 08:00 - 12:00, Molecular genetics -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 27.11.2023 08:00 - 12:00, Itsenäiset laboraatiot, Molecular genetics -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001
 • 28.11.2023 08:00 - 12:00, Itsenäiset laboraatiot, Molecular genetics -Basics of Clinical Laboratory Work 3 TH00CJ36-3001

Tavoitteet

Clinical chemistry I (4,0 cr): Students are able to, under supervision, use the automated clinical chemistry analyzers applying their knowledge of the general principles of analysis, the function of the equipment and the concepts of clinical chemistry and immunochemistry. Students know how to carry out the daily basic maintenance of the equipment they use and the calibration and quality control according to the examination.
Clinical haematology (3,0 cr): Students can independently prepare a technically high quality blood film and know mature, healthy blood cells. Students know how to work with microscopes independently.
Molecular genetics (2,0 cr): Students get acquainted with the working methods of molecular genetics and cleanroom work. Students practices precision pipetting work. Students are able to perform pipetting exercises independently.

Sisältö

Students work in clinical chemistry, haematology and molecular genetic laboratories following quality standards and safety laboratory practice. Students rehearse the use of measuring devices in clinical haematology.

Oppimateriaalit

HEMATOLOGY I
Opintojakson materiaali sekä linkit soluvisaan yms. Itslearning alustalla.

CLINICAL CHEMISTRY I
Opintojakson teoriaopinnoissa käytetyt oppikirjat ja ammattilehdet. Analyysilaitteiden käyttöohjeet, reagenssien tuoteselosteet, opetuslaboratorion sekä laitteiden laatukäsikirjat. Laboraatioiden ohjeet ja tehtävät itsissä.

MOLECULAR GENETICS
päivittyy syksyn 2023 alussa

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat pohjautuvat innovaatiopedagogiikan kulmakiviin. Harjoitukset toteutuvat työelämää vastaavissa simulaatioympäristöissä, joissa opettaja, yhdessä opiskelijaohjaajien kanssa, valmentaa opiskelijoita työelämän tarpeita vastaavan osaamisen saavuttamisessa. Opetuksella tuetaan opiskelijan aktiivista osallisuutta ongelmanratkaisijana ja työskennellään erikokoisissa ryhmissä hankkien ja soveltaen alalla tarvittavaa tietoa.

HEMATOLOGY 3op
Kontaktiopetus ?, Itsenäinen laboraatio ? opiskelijan itsenäistä työtä (esim. mikroskopointiin liittyvä ennakkotehtävä, soluvisat, tunnistusosaamiseen liittyvät harjoitteet yms.)

CLINICAL CHEMISTRY I 4 op
Kontaktiopetus 40 h, itsenäinen laboraatio 6 h, itsenäiset tehtävät ja muu itsenäinen työskentely (esim. ennakkotehtävät laboraatioihin, laboraatiotehtävät, työohjeisiin ja materiaaleihin perehtyminen) 62 h

MOLECULAR GENETICS 2 op
päivittyy syksyn 2023 alussa

Sisällön jaksotus

Yleistä laboraatioiden toteutuksesta:
Opintojakso sisältää harjoituksia bioanalyytikkokoulutuksen opetuslaboratorioissa. Laboraatioissa työskennellään opettajan ohjauksessa joko yksin, työparin kanssa tai pienryhmissä. Laboraatioissa harjoitellaan kliinisen laboratoriotyön työtehtävien suorittamista ja opitaan soveltamaan teoriatietoa käytännön laboratoriotyöhön. Laboraatiohin osallistuminen on pakollista. Poissaoloista on aina ilmoitettava opettajalle ja sovittava poissaolon korvaamistapa.

HEMATOLOGY I:
Verisolujen tuotanto ja tuotannon säätely: erytropoieesi, granulosytopoieesi, trombopoieesi, lymfopoieesi, monosytopoieesi. Hyytymisjärjestelmän toiminta: primääri hemostaasi, pysyvä hemostaasi ja fibronolyyttinen järjestelmä.
Hematologiset laboratoriotutkimukset: perusverenkuva ja osatutkimukset, lasko, perifeerisen veren sivelyvalmisteen valmistaminen, MGG-värjäys, sivelyvalmisteen arviointi. Laboratoriotutkimukset hyytymisjärjestelmän toiminnan arvioimiseksi.
Kuvan muodostuminen mikroskoopissa ja mikroskoopin käyttö.

CLINICAL CHEMISTRY I:
Laboraatioissa sovelletaan kliinisen kemian opintojaksoilla opittua teoriatietoa kliinisen kemian analyysilaitteiden käytössä sekä analyysimenetelmien periaatteiden ymmärtämisessä. Harjoitellaan analyysilaitteiden huoltoa, kalibrointia, kontrollointia, näytteiden analysointia ja tulosten tarkastelua. Perehdytään laatukäsikirjan dokumenteihin esim. laiteohjeet, menetelmätyöohjeet sekä laitevalmistajan dokumentteihin esim. tuoteselosteet. Kehitytään ohjeiden mukaisessa, huolellisessa, vastuullisessa ja systemaattisessa työskentelyssä.

MOLECULAR GENETICS:
sisältö päivittyy syksyn 2023 alussa

Viestintäkanava ja lisätietoja

CLINICAL CHEMISTRY I
1. ja 2. lukukauden työskentely kliinisessä laboratoriossa -opintojakson harjoitukset tulee olla hyväksytysti suoritettu. Kemia tulee olla hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

HEMATOLOGY I:
Laboraatioissa edellytetään aktiivista osallistumista, läsnäoloa sekä hyvällä tasolla suoritettu solujen tunnistus tentti (kaksi uusinta mahdollisuutta). Arvioidaan hyväksytty/hylätty.
HUOM! Opintojakso tulee olla hyväksytysti suoritettu, ennen kun opiskelija voi osallistua BCLW4 Clinical hematology II laboraatioihin.

CLINICAL CHEMISTRY I
Laboraatioharjoituksiin kuuluu ennakkomateriaaleja-/tehtäviä. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista laboraatiotunneilla, luotettavaa ja laatukäsikirjan toimintaohjeiden mukaista työskentelyä sekä oman osaamisen kriittistä arvioimista. Itsenäiset tehtävät arvioidaan hyväksytty/täydennettävä.

MOLECULAR GENETICS
päivittyy syksyn 2023 alussa


YLEISET HYVÄKSYTYN SUORITUKSEN KRITEERIT
(käytetään soveltuvin osin opintojakson eri osien arvioinnissa)
Tieto ja tiedon hankinta: opiskelija
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja hankkii tietoa eri tietolähteistä asianmukaisesti
• tunnistaa luotettavia tietolähteitä
Taidot ja niiden kehittyminen: opiskelija
• toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen,
• tekee ohjattuna toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen
• käyttää ohjattuna oman alansa menetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen
Vastuu ja itsenäisyys (pätevyys): opiskelija
• tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia
• toimii ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun sovituista tehtävistä