Siirry suoraan sisältöön

Client-Oriented Social and Health Services (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CO38-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

26 - 35

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Kaija Penttala
  • Susanna Virta

Ryhmät

  • PSOSS23EN
    Degree Programme in Social Services, Early Childhood Education, S23

Tavoitteet

• osaat kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
• osaat kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
• osaat kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
• osaat kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden, erityisesti työ- ja toimintakyvyn tukemisen sekä kuntoutumisen näkökulmista
• osaat hakea tietoa ja ohjata eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita sosiaali- ja terveyspalveluihin
• tunnistat tietoturvan merkityksen sosiaalialan työssä
• tunnistat moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta

Sisältö

• väestön terveys ja hyvinvointi: ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät; terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy; rekisteri- ja tilastotiedot
• sosiaali- ja terveyspalvelut: sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet;
• sosiaali- ja terveyspalvelut: kuntoutus ja kuntoutuspalvelut; toimeentuloturva
• tietoturva sosiaali- ja terveysalalla
• asiakkaan ohjaaminen: tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista; tiedon soveltaminen eri elämäntilanteissa olevan asiakkaan palveluohjauksessa; moniammatillinen työskentely asiakkaan tukena

Oppimateriaalit

Suositeltava oppimateriaali on linkkeinä tai lähteinä itslearningissä

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu itslearning-alustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella, opintojaksossa ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Itsenäinen verkko-opiskelu itslearning-alustalla.
Oppiminen perustuu itsenäiseen tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen oppimistehtävissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suomeksi
Oppimistehtävät 5op = 135h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tekee itsenäiset tehtävät itslearning ohjeistuksen mukaisessa järjestyksessä. Oppimistehtävien ohjeistukset aukeavat jakson alkaessa 6.2.2024 klo 8.00. Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivä on 16.5.2024 klo 23.59. Jos oppimistehtävät edellyttävät täydentämistä, täydennetty vastaus tulee palauttaa viimeistään 6.6.2024, jonka jälkeen täydennetyt tehtävät arvioidaan.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tämä toteutus on vain sosiaali- ja kasvatusalan opiskelijoiden valittavissa.

Opiskelija saa oikeuden suorittaa opintojakson, kun hän on ilmoittautunut 6.2.2024 mennessä. Myöhempiä ilmoittautumisia ei oteta vastaan. Opiskelija voi suorittaa opintojakson syksyllä 2024.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkiin kysymyksiin tulee vastata. Jakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu hyväksytysti.
Opiskelija palauttaa tehtävät kokonaisuudessaan joko 15.3. 2024, 19.4.2024 tai 16.5.2024 mennessä. Opettajat arvioivat opiskelijan tehtävät kahden viikon kuluessa em. palautuspäivien jälkeen.