Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Tekniikan koulutus > Insinööristä insinööriksi muuntokoulutus

Insinööristä insinööriksi muuntokoulutus

Kevät 2018

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 2 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 155                        
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1                        
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1                        
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1                        
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1                        
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1                        
Aiempi insinöörin tutkinto 145                        
Projektinhallinta 5                        
000000000000
AMMATTIOPINNOT 60                        
ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKKA
                       
Energiatekniikan prosessit ja lämmönsiirto
                       
Lämmönsiirto ja lämmönsiirtimet 5                        
Kylmä- ja lämpöpumppusysteemit sekä laitteistot 5                        
Energiatekniikan prosessit 5                        
Power Electronic Systems module
                       
Power Electronics 5                        
Renewable Energy Grid Integration 5                        
Power Electronics in e-mobility and local Energy Storage 5                        
Vedenpuhdistus ja vesihuolto
(Valitaan opintoja 15 op)
                       
Vedenpuhdistuksen kemia 5                        
Vesihuolto ja juomavedenpuhdistus 5                        
Jäteveden käsittely 5                        
Virtaustekniikka
                       
Pumput, puhaltimet, putkistot ja kanavat 5                        
Säätö ja ohjaustekniikka 5                        
Alakohtainen projekti 5                        
Renewable Energy
                       
Energy transition 5                        
Wind and Hydro Power 5                        
Bioenergy 5                        
Distributed Energy Systems
                       
Photovoltaic Systems 5                        
Battery and Storage Systems 5                        
Distributed Energy Systems 5                        
Suunnittelu ja kehittäminen
                       
Kiertotalous
(Valitaan opintoja 15 op)
                       
Energian tuotantotekniikka
                       
Water conservation and technical solutions
                       
KONETEKNIIKKA
                       
Koneautomaatio
                       
Teollisuuden ohjausjärjestelmät 5                        
Tuotantoautomaation perusteet 5                        
Automaation mekaniikkasuunnittelu 5                        
Automaation ohjausjärjestelmät
                       
Ohjausjärjestelmät ja käyttösovellukset 6                        
Tiedonsiirtotekniikat ja käyttöliittymät 4                        
Ohjelmointi 5                        
Tuotantoautomaation uudet menetelmät
                       
Teollisuusrobotiikka 6                        
Konenäkö ja sensoritekniikat 4                        
Hydrauliikkasovellukset 5                        
Tuottavuuden kehittäminen
                       
Tuotannon analysointi ja simulointi 5                        
Lean-ajattelu 5                        
Meri-, telakka- ja veneteollisuus
                       
Meriliikenne ja laivatuotanto 7                        
Laivan sisustus, varustelu ja LVI- järjestelmät 5                        
Veneet ja veneteollisuus 3                        
Laivan vakavuus ja rungon suunnittelu
                       
Laivan kelluvuus ja vakavuus 7                        
Laivan vastus, tehontarve ja merikelpoisuus 5                        
Laivan rakenteet 3                        
Laivan koneistot
                       
Laivan koneistot 6                        
Laivan järjestelmät 6                        
Laivan sähköjärjestelmät ja automaatio 3                        
Laivan suunnittelu
                       
Laivan yleissuunnittelu 4                        
Laivan suunnittelutehtävä 6                        
Energia- ja polttomoottoritekniikka
                       
Polttomoottoritekniikan perusteet 5                        
Virtaus- ja lämmönsiirtotekniikka 5                        
Energiatekniikan mittaukset 5                        
Energiantuotanto
                       
Voimalaitostekniikka 5                        
Lämpötekniikka ja virtauskoneet 5                        
Diesel- ja kaasumoottorit 5                        
Energiajärjestelmien suunnittelu
                       
Prosessi- ja laitossuunnittelu 5                        
Kylmätekniikka 5                        
Mallinnus ja simulointi 5                        
Energia- ja ympäristöteknologia
                       
Uudet energiantuottoprosessit 5                        
Päästöjen hallinta ja puhdistustekniikka 5                        
Tuotekehitysprosessi
                       
Tuotteen elinkaaren hallinta 5                        
Suunnittelu ja kustannukset 3                        
Tuotekehitys 7                        
Koneensuunnittelu
                       
Digitaalinen tuoteprosessi
                       
Suunnittelu 5                        
Valmistus 5                        
Käyttö, huolto ja kierrätys 5                        
Tuotekehitys- tai suunnitteluprojekti
                       
Valmistustekniikka
                       
Levytyö- ja liitostekniikka 5                        
Koneistustekniikka 5                        
Ainetta lisäävä valmistus 2                        
Valmistustekniikan laboratoriotyöt 3                        
Tuotannon kehittäminen
                       
Valmistussolut 2 5                        
Työväline- ja työnsuunnittelu 5                        
Mittaus- ja laatutekniikat 5                        
Hitsaustekniikka
                       
Hitsausprosessit ja -laitteet 5                        
Hitsausmetallurgia 5                        
Hitsauksen laadun ja kustannusten hallinta 5                        
Tuotannon suunnittelu
                       
Tuotannon ohjaus (ERP) 4                        
Tuotantotalous 6                        
Käyttäjälähtöisyys, ergonomia ja käytettävyys
                       
Käyttäjälähtöisyys, ergonomia ja käytettävyys 15                        
Ajoneuvon rakenne ja toiminta
(Valitaan opintoja 15 op)
                       
Auton alustarakenteet 5                        
Autoelektroniikka 5                        
Autokoritekniikka 5                        
AJONEUVON RAKENNE JA SUUNNITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                       
Tekninen dokumentaatio ja 3D-mallinnus 3                        
Dynamiikka 3                        
Statiikka 4                        
Lujuusopin jatkokurssi 3                        
Koneenelimet ja koneensuunnittelu 5                        
Autosähkötekniikka 3                        
Materiaali- ja valmistustekniikka 5                        
Ajoneuvon liike ja liikuttaminen
(Valitaan opintoja 15 kappaletta)
                       
Auton ajotilan perusteet 5                        
Moottoritekniikka ja päästöjen hallinta 5                        
Voimansiirto ja tehontarve 5                        
Koneensuunnittelu
(Valitaan opintoja 15 op)
                       
Tuotekehitys ja suunnittelumenetelmät 5                        
CAD ja CATIA 5                        
Lujuusopin jatko ja FEM 5                        
AJONEUVOJEN JÄLKIMARKKINOINTI
(Valitaan opintoja 30 op)
                       
Korjaamotekniikka 2                        
Korjaamolaboraatiot 3                        
Peruslaboraatiot 3                        
Polttoaine- ja voitelutekniikka 4                        
Sähkötekniikan perusteet 2                        
Termodynamiikan perusteet 3                        
KATSASTUS
(Valitaan opintoja 30 op)
                       
Katsastus
                       
Katsastuksen perusteet 3                        
Katsastuslaboraatiot 3                        
Määräaikaiskatsastus 2                        
Katsastus käytännössä 5                        
Katsastuksen jatkolaboraatiot 2                        
KULJETUKSET
(Valitaan opintoja 45 op)
                       
Kuljetustoiminta
(Valitaan opintoja 15 op)
                       
Kuljetusmuodot 7                        
Huolinta ja kv-kauppa 5                        
Ekologistiikka 3                        
Sisälogistiikka ja laatu
(Valitaan opintoja 15 op)
                       
Laatujohtaminen 2                        
Varastoteknologiat ja materiaalinohjaus 5                        
Logistiikan ohjaus ja informaatio 5                        
Raskas ajoneuvotekniikka
(Valitaan opintoja 15 kappaletta)
                       
Raskaat ajoneuvot 5                        
Raskaiden ajoneuvojen laboraatiot 2                        
Raskaiden ajoneuvojen kuormatilat 3                        
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5                        
000000000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5                        
Kyberturvallisuus 5                        
Ympäristöakustiikka 5                        
000000000000
HARJOITTELU 0                        
OPINNÄYTETYÖ 20                        
000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi