Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Tekniikan koulutus > Tekniikan koulutus, monimuoto

Tekniikan koulutus, monimuoto

Syksy 2017

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 85                                                              
Ammatillinen kasvu
                                                             
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
     
             
                                 
Ammatillinen kasvu 1 1
     
             
                                 
Ammatillinen kasvu 2 1  
       
                 
                         
Ammatillinen kasvu 3 1    
         
                       
               
Ammatillinen kasvu 4 1      
           
                             
     
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                             
Suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                                 
Engineering English 3
     
             
                                 
Professional Communication 4  
         
                   
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
                 
                         
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
                 
                         
Tekniset perusopinnot
                                                             
Matematiikka
                                                             
Matematiikka 1 5
     
             
                                 
Matematiikka 2 5
       
               
                             
Matematiikka 3 5  
       
                 
                         
Fysiikka
                                                             
Fysiikka 1 3
     
             
                                 
Fysiikka 2 4
       
               
                             
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                 
                         
Tekniikan alan perusopinnot
                                                             
Energiatekniikka 5  
       
                 
                         
Materiaalitekniikka 4
       
               
                             
Sähkötekniikka 4  
       
                 
                         
Tietotekniikka 4
     
             
                                 
Tekninen piirtäminen 5
       
               
                             
Projekti työtapana 5  
         
                   
                   
Kemia 5
     
             
                                 
Lujuusoppi 3  
       
                 
                         
Liitosten suunnittelu (Eurocode) 2  
         
                   
                   
Statiikka ja Dynamiikka 5
       
               
                             
48351125232411101012.512.511.511.512123.73.73.70.50.50000.50.5000
AMMATTIOPINNOT 75                                                              
AUTO- JA KULJETUSTEKNIIKKA
                                                             
Auto- ja kuljetustekniikka 1
                                                             
Autotekniikan perusrakenteet 5                                                              
Logistiikan perusteet 3                                                              
Peruslaboraatiot 2                                                              
Termodynamiikan perusteet 3                                                              
Moottorimittaukset 2                                                              
Ajoneuvon rakenteet
                                                             
Autokoritekniikka 5                                                              
Auton ajotilan perusteet 5                                                              
Jousitus ja ajo-ominaisuudet 5                                                              
Moottorit ja voimansiirto
                                                             
Moottoritekniikka ja päästöjen hallinta 5                                                              
Voimansiirto ja tehontarve 5                                                              
Poltto- ja voiteluainetekniikka 5                                                              
Autosähkötekniikka
                                                             
Sähkötekniikan perusteet 2                                                              
Sähkötekniikan sovellukset 3                                                              
Autoelektroniikka 5                                                              
New Fuels and Drive Systems for Vehicles 5                                                              
Auto- ja kuljetustekniikka 2
                                                             
Raskaat ajoneuvot 5                                                              
Korjaamolaboraatiot 3                                                              
Korjaamotekniikka 2                                                              
T&K-projekti/laboraatiotyö 5                                                              
ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKKA
                                                             
Virtaustekniikka
                                                             
Pumput, puhaltimet, putkistot ja kanavat 5                                                              
Säätö ja ohjaustekniikka 5                                                              
Alakohtainen projekti 5                                                              
Energiatekniikan prosessit ja lämmönsiirto
                                                             
Lämmönsiirto ja lämmönsiirtimet 5                                                              
Kylmä- ja lämpöpumppusysteemit sekä laitteistot 5                                                              
Energiatekniikan prosessit 5                                                              
Energian tuotantotekniikka
                                                             
Voimalaitostekniikka 5                                                              
Polttoaineet, savukaasut ja päästöjenhallinta 5                                                              
Sähkövoimatekniikka ja sähköverkot 5                                                              
Energian jakelu ja käyttö
                                                             
Energian jakelujärjestelmät 5                                                              
Rakennusten energiatekniikka 5                                                              
Kunnossapito ja kunnossapitojärjestelmät 5                                                              
Uusiutuvat energialähteet
                                                             
Bioenergia ja jätteen energiakäyttö 5                                                              
Aurinkoenergia ja tuulivoima 5                                                              
Vesivoima ja geoterminen energia 5                                                              
KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA
                                                             
Koneen suunnittelu 1
                                                             
Koneenpiirustus 5      
           
                             
     
Lujuusopin rakenteet 5    
         
                       
               
3D-mallinnus 5    
         
                       
               
Koneen suunnittelu 2
                                                             
Koneenosien suunnittelu 5    
         
                       
               
Tuotekehitys 5  
         
                   
                   
CAE/FEM (Computer Aided Engineering/Finite Element Method) 5    
         
                       
               
Koneenrakennus 1
                                                             
Materiaalinvalinta 5    
         
                       
               
Valmistusmyötäinen suunnittelu (DFM) 5    
         
                       
               
Koneistustekniikka 5                                                              
Koneenrakennus 2
                                                             
Työväline- ja työnsuunnittelu 5    
           
                         
         
Mittaus- ja laatutekniikat 5    
           
                         
         
Levytyö- ja liitostekniikka 5