Asiakkaan niska-hartiaseudun ja yläraajan toimintakyvyn tutkiminen sekä fysioterapian perusteet, 5 op - TH00BE04