Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte, 8 op - TH00BW26