Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 3 (B2), 5 op - TE00BW92