Siirry suoraan sisältöön

Taiteellinen opinnäytetyö (15 op)

Toteutuksen tunnus: 2021166-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

  • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

  • Henna-Riikka Halonen
  • Ismo Luukkonen

Ryhmät

  • PKUVAS20
    Kuvataiteen koulutus S20

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa asettaa itsellensä tavoitteita ja työskennellä asettamiensa tavoitteiden ja ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti.
- hahmottaa kuvataiteen kenttää kokonaisuutena, omaksuu kuvataiteilijan ammattiin liittyviä käytännön työtapoja ja -tietoja ja soveltaa niitä käytännössä.
- osaa työskennellä pitkäjänteisesti ja itsenäisesti, erilaisia aineistoja ja yhteistyöverkostoja hyödyntäen ja omiin ajatuksiinsa luottaen.
- osaa toteuttaa itsenäisen taiteellisen työn ja soveltaa oppimaansa opinnäytetyöprosessissa.

Sisältö

Taiteellinen opinnäytetyö on laaja ja taiteellisesti vaativa, itsenäisesti ja pitkäjännitteisesti toteutettu teos tai teoskokonaisuus. Opinnäytetyö voi olla kuvataiteellinen teko, näyttely, kirja, tai muu vastaava tuote.

Arviointiasteikko

H-5