Siirry suoraan sisältöön

Työskentely kliinisessä laboratoriossa (3 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CI65-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 20.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • Heidi Kalve
 • TERHY7 Virtuaalihenkilö7 BIO
 • Éva Tas

Ryhmät

 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B
 • 31.01.2023 13:00 - 14:00, INFO Työskentely kliinisessä laboratoriossa
 • 06.02.2023 14:00 - 14:30, Hae pipetti MedD Spectrumista!
 • 03.03.2023 09:00 - 09:30, Hae pipetti MedD Spectrumista!

Tavoitteet

Opiskelija osaa käsitellä laskimoverinäytteen oikeaoppisesti. Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti, ergonomisesti sekä ottaa huomioon työyhteisön ja ympäristön turvallisuuden. Opiskelija osaa kuvata ja soveltaa kemikaalityöskentelyn periaatteita sekä valmistaa reagensseja, kertoa spektrofotometrin rakenteen ja toimintaperiaatteet sekä keskeiset käsitteet.

Sisältö

Pipetointi, mittavälineet, vaa’at, kemikaalit, reagenssit, sentrifugointi, laboratoriovesi, laboratorion jätehuolto, työturvallisuus, laboratorion välinehuolto, spektrofotometrian perusteet.

Oppimateriaalit

Julkaistaan Its oppimisalustalla

Opetusmenetelmät

SYKSY 2022:
Oppiminen tapahtuu osallistumalla lähiopetukseen sekä verkkototeutuksena Itslearning-oppimisalustalla erilaisten materiaalien ja tehtävien avulla. Toteutuksen lopussa on tentti, mikä tulee läpäistä hyväksytysti hyvällä tasolla. Itsenäisen opiskelun määrä on merkittävä, joten tehtävissä edellytetään erityistä huolellisuutta ja ohjeiden mukaista laajuutta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

SYKSY 2022: Osan 1 tentti on 22.9 osana lähiopetustapaamista (oma tietokone mukaan!)
Tenttejä on mahdollista uusia kahdesti, yleisten uusintatenttien yhteydessä eli ykkösosan tentti 3.10. tai 7.11.2022.

Kansainvälisyys

Käänteinen opetus, Toiminnallinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Muutokset ovat mahdollisia.

Syksy 2022: Työskentely kliinisessä laboratoriossa
Lähiopetusta 8 t
Opiskelijan itsenäistä työtä 17 t (+ BCLW1 itsenäinen osuus ~ 20 t)
Koe 2 t

Kevät 2023: Ilmamäntäpipetit
- teoriaopetus videovälitteisesti itslearning oppimisalustalla 10 h (sis. pipetointiharjoituksia kotona)
- itsenäiset verkkotehtävät itslearning oppimisalustalla 2 x 4h
- muu itsenäinen työskentely 9 h, sis. luentomateriaalin kertaaminen, laboraatioihin valmistautuminen, palaute

Kevät 2023:
- sovitaan myöhemmin

Sisällön jaksotus

Kokonaisuus: Opiskelija osaa suorittaa laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttiset vaiheet oikeaoppisesti. Opiskelija osaa työskennellä turvallisesti, ergonomisesti sekä ottaa huomioon työyhteisön ja ympäristön turvallisuuden. Opiskelija osaa kuvata ja soveltaa kemikaalityöskentelyn periaatteita sekä valmistaa reagensseja, kertoa spektrofotometrin rakenteen ja toimintaperiaatteet sekä keskeiset käsitteet.

SYKSY 2022 Työskentely kliinisessä laboratoriossa 1op:
-pipetointi, mittavälineet, vaa’at, kemikaalit, reagenssit, sentrifugointi, laboratoriovesi, laboratorion jätehuolto, työturvallisuus, laboratorion välinehuolto

KEVÄT 2023: Ilmämäntäpipetit 1 op
- opitaan pipetoinnin luotettavuuteen vaikuttavat tekijät ja eri pipetointimenetelmät
- opitaan ilmamäntäpipetin suorituskykytesti ja raportin tulkinta
- opitaan ilmamäntäpipetin huolellinen käyttö ja käyttäjähuolto
- opitaan analyysivaa'an peruskäyttö

KEVÄT 2023 Spektrofotometria 1op
- reagenssin valmistus
- näytteen käsittely
- spektrofotometrin rakenne, toiminta ja keskeiset käsitteet

Viestintäkanava ja lisätietoja

SYKSY 2022: Basics of Clinical Laboratory Work 1 (BCLW1 5 op) on tämän opintojaksoon liittyvä laboraatio-osuus.
Teoriaosuuksien tehtävät sekä tentit tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen laboraatioihin osallistumista.

KEVÄT 2023: Ilmamäntäpipetit ja spektrofotometria -laboraatioharjoitukset sisältyvät opintojaksoon BCLW2.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Syksy 2022:Työskentely kliinisessä laboratoriossa
Oppimisympäristön tehtävät tulee olla hyväksytysti tehtynä palautuspäivien mukaisesti. Myöhässä palautetut tehtävät johtavat lisätehtäviin. Tentti tulee läpäistä hyväksytysti.
Arviointi: Hyväksytty/Hylätty.

Kevät 2023: Ilmamäntäpipetit
Ilmamäntäpipetit osio arvioidaan hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista työskentelyä kotona teoriapohjaisten sisältöjen ja pipetointiharjoitusten parissa. Osaaminen osoitetaan laboraatioharjoituksissa ja itsenäisin tehtävin.

Kevät 2023: Spektrofotometria
Teoriaosuuden tehtävät sekä tentti tulee olla suoritettuna hyväksytysti ennen laboraatioihin osallistumista. Arviointi on hyväksytty - hylätty.