Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, gerontologinen asiantuntijuus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus:
90 op

Gerontologinen asiantuntijuus (ylempi AMK), K24 (verkko)
Gerontologinen asiantuntijuus (ylempi AMK), K23 (verkko)
Gerontologinen asiantuntijuus (ylempi AMK), K22 (verkko)
Gerontologinen asiantuntijuus (ylempi AMK), K21
Gerontologinen asiantuntijuus (ylempi AMK), K20
Ilmoittautumisaika

25.09.2023 - 12.01.2024

Ajoitus

25.01.2024 - 11.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, gerontologinen asiantuntijuus
Opettaja
 • Sini Eloranta
 • Mervi Vuolas
 • Nina Rantalaiho
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YGEROK23V
  Gerontologinen asiantuntijuus, K23 (verkko)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· osaa kriittisesti ja näyttöön perustuen ratkaista ja kehittää vanhuspalveluiden haasteita asiakaslähtöisesti
· hallitsee asiakaslähtöisen palveluohjauksen
· parantaa vanhusasiakkaiden ja heidän läheistensä palvelukokemusta
· soveltaa ja arvioida palvelumuotoilua vanhuspalveluiden kehittämisessä

Sisältö

· asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen
· palveluohjaus asiakastyömenetelmänä
· palvelumuotoilu kehittämismenetelmänä

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus, itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan opiskelijalle jakson ensimmäisellä kerralla.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka, oppimista aktivoivat menetelmät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ilmoitetaan jakson ensimmäisellä kerralla.
5 op = 133t

Sisällön jaksotus

linkki verkko-opetukseen: https://turkuamk.zoom.us/j/9303869041

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· osaa kriittisesti ja näyttöön perustuen ratkaista ja kehittää vanhuspalveluiden haasteita asiakaslähtöisesti
· hallitsee asiakaslähtöisen palveluohjauksen
· parantaa vanhusasiakkaiden ja heidän läheistensä palvelukokemusta
· soveltaa ja arvioida palvelumuotoilua vanhuspalveluiden kehittämisessä

Opintojakson sisältö
· asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen
· palvelumuotoilu kehittämismenetelmänä - Jakson painotus palvelumuotoilussa

Aikataulu:
Ennakkotehtävä (Itsissä ohjeistus)
to 25.1. 11-15 verkko-opetus (Aloitus)
to 8.2. 9-13 verkko-opetus ja 13-15 itsenäinen työskentely ryhmässä (ymmärrys vaihe)
to 29.2. 9-13 verkko-opetus ja 13-15 itsenäinen työskentely ryhmässä (konseptointi vaihe)
to 21.3. 9-13 verkko-opetus ja 13-15 itsenäinen työskentely ryhmässä (prototypointi vaihe)
to 11.4 9-12 opiskelijaryhmien loppuesitykset
_____________________________________
JAKSON VAIHTOEHTOINEN TOTEUTUS ERASMUS LYHYT VAIHTO ESPANJASSA
Laitathan viestiä nina.rantalaiho@turkuamk.fi, jos/kun olet kiinnostunut tästä mahdollisuudesta. INFOA tulee lisää lokakuun 2023 aikana.

Tämä opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa myös niin, että varsinaisena tuotoksena onkin mm. hyvinvointitarkastusten organisointi Espanjassa ulkosuomalaisille, jotka ovat Aurinkorannikon alueella enemmän kuin 3 kk.

Tähänkin projektiin sisältyvät ylläolevat vaiheet ymmärryksestä prototypointiin. Ensin kartoitetaan tilanne aurinkorannikolla yhteistyökumppaneiden kanssa mm. Aurinkorannikon Sydänyhdistys. Tämän jälkeen suunnitellaan ko. intensiiviviikko Fuengirolassa. Vaihdon ajankohdasta neuvotellaan sekä vaihtoon lähtijöiden että ko. yhteistyökumppanien kanssa. Tällä hetkellä ajoittumassa maaliskuu 2024 viikko 10 tai 11 tai huhtikuu 2024, pääsiäisen jälkeen. Lyhytvaihtoa on markkinoitu myös terveydenhoitajaopiskelijoille.

Vaihto kestäisi vähintään 5 päivää. Erasmus myöntää tietyin perustein tukea myös lyhytvaihtoon. Malagan Yliopisto toimii pääyhteistyökumppanina. 3 op opintojakso Multiprofessional nursing/ethics/ Social and health care organization.

HUOM! Hyvinvointitarkastuksiin tulevat ovat suomenkielisiä, Malagan yliopistossa kielenä englanti, ei vaadita espanjan alkeita suoritetuiksi.

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, Avoin AMK: max 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kehittämistyöhön osallistuminen jakson aikana, aktiivinen osallisuus,ennakko- ja välitehtävät sekä kirjallinen loppuraportti (hylätty/täydennettävä/hyväksytty).

ERASMUSvaihto
Intensiiviviikon tapahtuman suunnittelu jakson etukäteen, yhteistyökumppanien kanssa yhteistyömuodoista sopiminen, vaihtoon lähteminen, 3op opintojakson suorittaminen Malagan yliopiston kanssa yhteistyössä mm. Suomen terveydenhuoltojärjestelmän esittely. Lopuksi kerätään palaute yhteistyökumppaneilta sekä myös teiltä ko. vaihtoehtoisesta toteutuksesta.

Ilmoittautumisaika

18.09.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

16.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, gerontologinen asiantuntijuus
Opettaja
 • Sini Eloranta
 • Nina Rantalaiho
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YGEROK23V
  Gerontologinen asiantuntijuus, K23 (verkko)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· syventää tietämystään vanhustyön eettisestä perusta
· arvioida eettisiltä lähtökohdiltaan erilaisia hoitokäytäntöjä
· arvioida arvopohjaista vanhustyötä muuttuvassa toimintaympäristössä

Sisältö

· Haavoittuvat asiakasryhmät ja etiikka (mm. mielenterveys ja päihde, muistiasiakas, maahanmuutto, kehitysvamma)
· Eettisiltä lähtökohdiltaan erilaiset hoitokäytännöt
· Eettiset ongelmatilanteet työyhteisössä
· Digitalisaatio ja teknologia vanhustyössä

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä (yksilötyö) ja verkkoseminaari. Tarkemmat ohjeet löytyvät ItsLearning oppimisalustalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävä ja seminaariesitys
5 op = 133t

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· syventää tietämystään vanhustyön eettisestä perusta
· arvioida eettisiltä lähtökohdiltaan erilaisia hoitokäytäntöjä
· arvioida arvopohjaista vanhustyötä muuttuvassa toimintaympäristössä

Opintojakson sisältö
· Haavoittuvat asiakasryhmät ja etiikka (mm. mielenterveys ja päihde, muistiasiakas, maahanmuutto, kehitysvamma)
· Eettisiltä lähtökohdiltaan erilaiset hoitokäytännöt
· Eettiset ongelmatilanteet työyhteisössä
· Digitalisaatio ja teknologia vanhustyössä

EthCo - For better Ethical safety in future nursing environments
- Opintojaksolla myös TKI-integraatio kansainväliseen (Latvia, Malta, Espanja, Ruotsi ja Suomi), hankkeeseen, jossa kehitetään eettistä turvallisuutta tukevia menetelmiä hoitotyöhön. Mukana näkökulmia fysioterapeuttien ja sairaanhoitajien kautta moniammatilliseen yhteistyöhön ja sen kehittämiseen
- Osa tehtävistä englanninkielisiä

Opintojakson aikataulu
16.4.2024 klo 10-12 Opintojakson info
3.5.2024 klo 10-12 Teoria
15.5.2024 International discussion (EthCo-project)
21.5.2024 klo 10-14 Seminaari

Ohjausaikoja tarpeen mukaan. Vähintään 30min/ryhmä x 1.

Opintojakson esittely ja tehtäväksiannot 1h etänä
- Itsenäistä työskentelyä
Kirjallisen tehtävään liittyvät ohjausajat 20min/ryhmä etänä
-Itsenäistä työskentelyä
Ethical Challanges in nursing 4h Distance learning
Opiskelijoiden esitykset 4h etänä

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, Avoin AMK: max 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Seminaariesitys ja aktiivinen osallistuminen keskusteluun (hyl-hyv) sekä kirjallinen tehtävä (1-5)

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, gerontologinen asiantuntijuus
Opettaja
 • Anne Merta
 • Sini Eloranta
 • Nina Rantalaiho
Ryhmät
 • YGEROK23V
  Gerontologinen asiantuntijuus, K23 (verkko)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· arvioida ikä- ja muistiystävällisen asuin- ja elinympäristön kehittämisen suunnat ja mahdollisuudet
· hahmottaa historian ja kulttuurin vaikutuksia ihmisten elämänkulkuun ja vanhuuteen
· Hahmottaa ja hyödyntää kolmannen sektorin toimintakentän mahdollisuuksia asiantuntijatyössään

Sisältö

· Koti nyt ja tulevaisuudessa (2030-visio)
· Asuinalueet ja paikallisuus (alueellisen erityispiirteet, historia, kulttuuri)
· Monipuolistuvat, ikäyställiset asuin- ja toimintaympäristöt (asumisen tuki ja turva)
· Muistiystävällinen yhteiskunta
· Järjestöjen monipuoliset mahdollisuudet (mm ennakoiva ja etsivä työ)

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan jakson ensimmäisellä lähikerralla.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen ennakkotehtävä. Verkko-opiskelu, seminaari työskentely, itsenäinen opiskelu ja oppimistehtävät.
Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan opiskelijalle jakson ensimmäisellä kerralla.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka, oppimista aktivoivat menetelmät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävä ilmoitetaan jakson ensimmäisellä lähikerralla. Oppimiatehtävä löytyy Its-oppimisympäristöstä.
5 op = 133t

Sisällön jaksotus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· arvioida ikä- ja muistiystävällisen asuin- ja elinympäristön kehittämisen suunnat ja mahdollisuudet
· hahmottaa historian ja kulttuurin vaikutuksia ihmisten elämänkulkuun ja vanhuuteen
· Hahmottaa ja hyödyntää kolmannen sektorin toimintakentän mahdollisuuksia asiantuntijatyössään

Opintojakson sisältö
· Koti nyt ja tulevaisuudessa (2030-visio)
· Asuinalueet ja paikallisuus (alueellisen erityispiirteet, historia, kulttuuri)
· Monipuolistuvat, ikäyställiset asuin- ja toimintaympäristöt (asumisen tuki ja turva)
· Muistiystävällinen yhteiskunta
· Järjestöjen monipuoliset mahdollisuudet (mm ennakoiva ja etsivä työ)

Aikataulu - opetus verkossa, linkki (tulee tähän ennen jakson alkua ja löytyy myös Its-pohjasta)
28.8. klo 12–13.30 Jakson aloitus ja oppimistehtävän ohjeistus ja ryhmiin jakautuminen. / NR, AM
18.9. klo 9–11.00 Perhehoitokoti asumismuotona / Asiantuntija
16.10.klo 12.00–16.00 Seminaari, jossa ryhmät esittelevät perehtyneisyytensä. /NR, AM

Viestintäkanava ja lisätietoja

YAMK-opintoja, Avoin AMK: max 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Seminaariesitys (ryhmätyö) (hyl/hyv) ja kirjallinen tehtävä (hyl, 1-5)

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 04.02.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 22.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, gerontologinen asiantuntijuus
Opettaja
 • Heli Vaartio-Rajalin
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YGEROK24V
  Gerontologinen asiantuntijuus, K24 (verkko)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· arvioida vanhenemiseen vaikuttavia yksilötason tekijöitä
· arvioida vanhenemiseen vaikuttavia terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviä mekanismeja ja hyödyntää näitä asiantuntijatyössään
· soveltaa gerontologisen kuntoutuksen lähtökohtia ja menetelmiä työssään

Sisältö

· Ikäihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
· Ikäihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kehityssuunnat
· Ikääntyminen, toimintakykyisyys ja voimavaraisuus, toimijuus ja osallisuus
· Gerontologinen kuntoutus

Oppimateriaalit

Bowling & Hankins et al. 2013. A short measure of quality of life in older age: the performance of the brief Older People's Quality of Life questionnaire (OPQOL-brief). Archives of gerontology and geriatrics, DOI:10.1016/j.archger.2012.08.012

Elvira, L., ym. 2019. Understanding the Multi-Dimensional Mental WellBeing in Late Life: Evidence from the Perspective of the Oldest Old Population. Journal of Happiness Studies, 109, –. https://doi.org/10.1007/s10902-019-00090-1

Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn arviointi kotikuntoutuksessa. 2023. https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/tmi/article/tms00058?toc=802599

Integrated care for older people. Guidelines on community-level interventions to manage declines in intrinsic capacity. WHO 2017.

Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 : Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi. 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 31. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162462

Liikkumisen suositukset yli 65-vuotiaille. 2023. UKK-instituutti. https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/liikkumisen-suositus-yli-65-vuotiaille/

Livingston et al. 2020. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. The Lancet commissions 396 (10248), 413-446. DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6

Martín-María, N., Lara, E, Cresswell-Smith, J., Forsman, A.K, Kalseth, J., Donisi, V., Amaddeo, .F, Wahlbeck, K. & Miret, M. 2021. Instruments to evaluate mental well-being in old age: a systematic review, Aging & Mental Health, 25:7, 1191-1205, DOI: 10.1080/13607863.2020.1774742

Mitra, S. & Tom Shakespeare, T.2019. Remodeling the ICF. Disability and Health Journal 12(3), 337-339, ISSN 1936-6574, https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2019.01.008.

Muistisairauksien käypä hoito. 2021. https://www.kaypahoito.fi/hoi50044

Murphy, M., Hollinghurst, S. & Salisbury, C. 2018. Identification, description and appraisal of generic PROMs for primary care: a systematic review. BMC Family Practice 19:41. doi: 10.1186/s12875-018-0722-9.

Nordmyr, J., Creswell-Smith, J., Donisi, V., Lara,E., Martín-María, N., Linda Nyholm, L. & Forsman, A.K. 2020. Mental well-being among the oldest old: revisiting the model of healthy ageing in a Finnish context, International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 15:1, 1734276, DOI: 10.1080/17482631.2020.1734276

Ravn, M.B., Petersen, K.S. & Thuesen, J. 2019. Rehabilitation for People Living with Dementia: A Scoping Review of Processes and Outcomes. Journal of Aging Research, ID 4141050. https://doi.org/10.1155/2019/4141050

Seikkula, Aura & Petäjäjärvi, Krista (toim.) 2022. Ikääntymisen tulevaisuuksia 2060 – taidevälitteinen asiantuntijadialogi uuden ajattelun lähteenä. Helsinki, Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 2/2022.

Vaartio-Rajalin, H., Rauhala, A. & Fagerström, L. 2019. Person-centered home-based rehabilitation for persons with Parkinson’s disease – a scoping review. International Journal of Nursing Studies 99, https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.103395

Vaartio-Rajalin, H. & Fagerström, L. 2019. Professional care at home: patient-centeredness, interprofessionality and effectivity? A scoping review. Health & Social Care in the Community 27(4), 1-9, DOI http://dx.doi.org/10.1111/hsc.12731

Opetusmenetelmät

Zoom-linkki
Join Zoom Meeting (aina sama linkki) https://turkuamk.zoom.us/j/9559210825

Itseopiskelu, heräteluennot, yksilö- ja paritehtävät sekä seminaari

Kansainvälisyys

Flipped learning eli opiskelija tutustuu kurssikirjallisuuteen ja muuhun lähdemateriaaliin omaehtoisesti, yksilöllisten tiedollisten tarpeittensa pohjalta, jotta hän voi heräteluennoilla ja yksilö- sekä paritehtävissä sekä seminaarissa osallistua keskusteluun ja uuden, yhteisen ammatillisen tiedon rakentamiseen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tarkemmat tehtäväksi annot ovat Itsissä:

Tehtävä 1 (yksilötyö) 1 op: toimintakyvyn määritelmät ja ikääntyvän toimintakyvyn alenemiseen liittyvät tekijät

Tehtävä 2 (parityö) 2 op: gerontologinen kokonaisarviointi terveyden edistämisen ja kuntoutuksen lähtökohtana

Tehtävä 3 (parityö) 2 op: gerontologisen hoitopolun analyysi ja kehittämisehdotus

Palautukset ITSiin:

Tehtävä 1 21.2 2024 ennen klo 12.00
Tehtävä 2 21.3 2024 ennen klo 12.00
Tehtävä 3 18.4 2024 ennen klo 12.00

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· arvioida vanhenemiseen vaikuttavia yksilötason tekijöitä
· arvioida vanhenemiseen vaikuttavia terveyttä ja hyvinvointia ylläpitäviä mekanismeja ja hyödyntää näitä asiantuntijatyössään
· soveltaa gerontologisen kuntoutuksen lähtökohtia ja menetelmiä työssään

Opintojakson sisältö
· Ikäihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
· Ikäihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kehityssuunnat
· Ikääntyminen, toimintakykyisyys ja voimavaraisuus, toimijuus ja osallisuus
· Gerontologinen kuntoutus

5.2 kl 9-11.15 Orientaatio opintojaksolle; Terveys ja toimintakyky: toimintakyvyn ulottuvuudet ja niiden objektiivinen mittaaminen

4.3 kl 14.30-16 Keskustelu yksilötehtävän tuloksista; Hyvinvointi: elämänlaadun ulottuvuudet ja niiden subjektiivinen mittaaminen; Gerontologinen kokonaisarviointi terveyden edistämisen ja kuntoutuksen lähtökohtana

25.3 kl 9.00- 12.00 Keskustelu paritehtävän tuloksista; Gerontologisen kuntoutuksen lähtökohdat ja menetelmät

22.4 kl 9-15 Seminaari (paritehtävän 2 tuloksista)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Yamk opintoja, ei sovi perusopiskelijoille, avoin amk 5 paikkaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yksilötehtävä 1, paritehtävät 2 ja 3

Hylätty (0)

Vastaustekstiä ei perustella tai se perustellaan ainoastaan omien kokemusten tai olettamusten pohjalta. Vastauksissa määritellään vain osa käsitteistä tai vain osaan kysymyksistä vastataan. Hoitopolkua ei ole kuvailtu tai kehitetty, tai se käsittää vain yhden ulottuvuuden.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Vastausteksti perustellaan pääosin vain omien kokemusten tai oletusten perusteella, käyttäen tukena vain muutamia kurssikirjallisuudessa annettuja lähteitä. Vastauksissa määritellään vain osa käsitteistä tai vain osaan kysymyksistä vastataan. Hoitopolku on kuvailtu ja sen yhtä ulottuvuutta on kehitetty.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Vastausteksti perustellaan kurssikirjalisuuden, itse etsityn lisämateriaalin sekä omien kokemusten pohjalta. Vastauksessa määritellään kaikki keskeiset käsitteet ja kaikkiin tehtävän osiin on vastattu. Hoitopolku on kuvailtu analyyttisesti ja sen kaikkia ulottuvuuksia on kehitetty tasapainoisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Vastausteksti perustellaan kurssikirjalisuuden, itse etsityn lisämateriaalin sekä omien kokemusten pohjalta ja niitä reflektoidaan suhteessa toisiinsa. Vastauksessa määritellään kaikki keskeiset käsitteet ja kaikkiin tehtävän osiin on vastattu, ja tehtävien osia on pohdittu suhteessa toisiinsa. Hoitopolku on kuvailtu analyyttisesti j kriittisesti, ja sen kaikkia ulottuvuuksia on kehitetty tasapainoisesti.

Ilmoittautumisaika

16.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 22.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

9 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, gerontologinen asiantuntijuus
Opettaja
 • Heli Vaartio-Rajalin
 • Sini Eloranta
Ryhmät
 • YGEROK24V
  Gerontologinen asiantuntijuus, K24 (verkko)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· kuvata kehittämisprojektin lähtökohdat, tarpeen ja edellytykset siinä organisaatiossa tai hankkeessa, jossa kehittämisprojekti tehdään
· toteuttaa systemaattisia tutkimustiedon ja muun tiedon hakuja suomalaisista ja kansainvälisistä tietokannoista
· kirjoittaa kehittämisprojektinsa tietoperustan
· nimetä kehittämisprojektin tavoitteet, tarkoituksen, tehtävät ja lopputuloksen
· määrittää kehittämis- ja arviointimenetelmät sekä kuvata menetelmällisen toteutuksen
· kirjoittaa toteuttamiskelpoisen kehittämisprojektin suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman
· kuvata oman roolinsa asiantuntijana ja projektipäällikkönä
· laatia eettisen tarkastelun ja luotettavuustarkastelun
· arvioida ja ennakoida kehittämisprojektinsa riskit

Sisältö

· Ideaseminaari
· Kirjallisuuskatsaus
· Kehittämisprojektin suunnitelma (tarvittaessa tutkimussuunnitelma sen liitteenä)
· Opinnäytetyösopimus
· Suunnitelmaseminaari
· Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
· Vertaispalaute

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen / ilmiöön liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Tiedonhakijan oppaat https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön yhteisinfot
Opinnäytetyön tietoiskut (erityisesti 2. lukukaudella)
Lähiopetus
Pienryhmä/yksilöohjaus

Kansainvälisyys

Lähtökohtana on sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti It's-oppimisympäristön materiaaleissa.

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla. Kolmikantamalli perustuu opiskelijan, työelämämentorin ja opettajan väliseen yhteistyöhön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensimmäinen lukukausi:
1. Opinnäytetyön yhteisinfot ja tietoperustaan perehtyminen
2. Tiedonhankinnan verkkokurssi (27 t).
3. Ideatyöpajoihin osallistuminen ja idean kuvaus (15t)

Toinen lukukausi:
1) Osallistuminen suunnitelmatyöpajaan lukukauden alussa
Opinnäytetyön suunnitelman laadinta
2) Esitys suunnitelmaseminaarissa
3) Vertaiskeskusteluun osallistuminen
Opinnäytetyö tietoiskuihin osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti

Opinnäytetyön suunnitelman laadintaa edeltää ideatyöpajoihin osallistumisen ja ideavaiheen kuvauksen esittelyn. Suunnitelman yhteyteen tarvittaessa laaditun tutkimussuunnitelman (yhteensä 213 t).
Suunnitelmaseminaariesitys, opponointi ja vertaiskeskustelu sekä opinnäytetyösopimus (yhteensä 15t).
Opintojakson (10op) opiskelijan työtunnit yhteensä 270t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelma ja tarvittaessa tutkimussuunnitelma on laadittu ohjeiden mukaan, ja niissä ilmenevät edellä mainitut asiat.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön suunnitelma (10op) opintojakso sijoittuu 1.-2. lukukaudelle.

Ensimmäinen lukukausi (laajuus 2op):
- Opinnäytetyön yhteisinfot
- Ideatyöpajat ja teoriaperustan laatiminen
- Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
Toinen lukukausi (laajuus 8op):
- Osallistuminen suunnitelmatyöpajaan lukukauden alussa
- Opinnäytetyöklinikoille osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti
- Opinnäytetyön suunnitelma
- Suunnitelmaseminaari kevätlukukaudella 2024
- Vertaiskeskusteluun osallistuminen
- Opinnäytetyösopimus

5.2.2024 klo 12.00 - 13.00 Opinnäytetyöprosessin aloitus
13.5.2024 klo 9.00 - 15.00 Ideatyöpaja

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön suunnitelma -opintojakson hyväksyminen edellyttää siis varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman lisäksi mahdollista tutkimuslupaa sekä opinnäytetyösopimuksen laatimista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman arvioinnin kohteet ovat: hanke-/työelämälähtöisyys, aihealueeseen perehtyneisyys, tietoperusta, tavoitteiden / tehtävien asettaminen, kehittävä ja tutkimuksellinen ote, eettisyys ja luotettavuus, tavoiteltava tuotos / tulos ja sen hyödynnettävyys, kehittämisprosessin ja tuotoksen arviointi, suullinen ja kirjallinen raportointi, projektin johtaminen ja oma asiantuntijuus.
sekä opinnäytetyösopimuksen laatiminen ja sen allekirjoitusprosessi.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, gerontologinen asiantuntijuus
Opettaja
 • Heli Vaartio-Rajalin
Ryhmät
 • YGEROK24V
  Gerontologinen asiantuntijuus, K24 (verkko)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- analysoida toimintaympäristöjen muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja soveltaen
- tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin käsitteitä ja menetelmiä
- arvioida toimintaympäristöjen muutosten vaikutuksia omaan työhön, työyhteisöön, organisaatioon sekä toimialaan
- kehittää tavoitteellisesti omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia
- uudistaa organisaationsa toimintoja hyödyntäen monitieteistä ja laaja-alaista tulevaisuustietoa.

Sisältö

- Tulevaisuuden työ ja toimeentulo
- Tulevaisuuden osaamistarpeet ja niiden ennakointi
- Muuttuvat urapolut ja ammatti-identiteetit
- Tulevaisuuden teknologiat, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
- Kiertotalous ja kestävä tulevaisuus
- Tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin lähtökohtia ja menetelmiä
- Ennakoinnin merkitys innovaatioille sekä strategiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle

Oppimateriaalit

Itslearningin kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Ohjeistettuihin verkko-oppimateriaaleihin perehtyminen, itsenäinen kirjallisten oppimistehtävien tekeminen sekä toiminnallinen työskentely monialaisissa ryhmissä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnetään monialaista yhteisopettajuutta sekä toteutuksen suunnittelussa että koulutusten yhteisten kontaktitapaamisten toteutuksessa.

Kestävä kehitys on huomioitu sekä opintojakson sisällöistä (erityisesti teema ja tehtävä 3) että opintojakson toteutustavoissa: opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan etänä itslearning verkkoalustalla sekä Zoom-tapaamisia monialaiseen ryhmätyöskentelyyn hyödyntäen. Kaikki opintojakson oppimateriaalit ovat digitaalisessa muodossa ja vapaasti verkossa saatavilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Online-tapaamiset: Ryhmätyöskentelyä etätapaamisissa Zoomissa, 12 h

Verkko-opiskelu: Verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä itslearning-alustalla, 123 h

Ryhmätyöskentely:
• Aloituspäivä 8.1.2024: monialaisissa pienryhmissä keskustelua Sitran megatrendikorttien pohjalta.
• Master Minds -hackathon 29.4.2024 (ja hackathonin ennakkotapaaminen 17.4.2024): työelämä- ja ongelmalähtöistä työskentelyä monialaisissa pienryhmissä. Tiimit esittelevät hackathonissa ideoimansa ratkaisun sekä koostavat ja palauttavat valmiiseen PowerPoint-pohjaan tehdyn raportin.

Yksilötehtävät:
• Ennakkotehtävä: Sitran megatrendiaineistoihin perehtyminen.
• Tehtävä 1/ Tulevaisuusorientaatio: oma tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tehtävä 2/Ammatilliset tulevaisuusskenaariot: omien vaihtoehtoisten ammatillisten tulevaisuuksien hahmottelu tulevaisuustaulukkoon (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tehtävä 3/ Kestävä tulevaisuus -essee: Kestävyysmurroksen ja ekologisen jälleenrakennuksen pohtimista oman ammattialan ja työtehtävien näkökulmasta (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tehtävä 4 / Reflektiivinen raportti: Tulevaisuustiedon ja ennakkointimenetelmien hyödyntäminen oman osaamisen ja ammatillisen toiminnan kehittämisessä / oman organisaation strategisessa johtamisessa sekä tulevaisuuteen vaikuttaminen (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).

Sisällön jaksotus

Opintojakso on kaikille Turun AMK:n ylempää AMK-tutkintoa suorittaville pakollinen. Se toteutetaan osin monialaisesti eri koulutusten opiskelijoista muodostetuissa ryhmissä, osin oman koulutuksen sisällä, saapumisryhmän omalla kurssialustalla.

Opintojaksolla on kolme kaikille yhteistä online-tapaamista (8.1.2024, 17.4.2024 ja 29.4.2024).

Muuten yhteinen toteutus perustuu itslearning-kurssialustalla oleviin oppimateriaaleihin ja oppimistehtäviin. Koulutukset voivat halutessaan käsitellä opintojakson sisältöjä myös omissa lähipäivissään tutor-opettajan johdolla.

***

ENNAKKOTEHTÄVÄ

Tulevaisuuden toimintaympäristöt -opintojakso käynnistyy heti opintojen aloituspäivänä 8.1.2024. Aloituspäivässä orientoidutaan opintojaksoon ja keskustellaan monialaisissa pienryhmissä megatrendien vaikutuksista omaan työhön ja ammattialaan.

Tutustu seuraaviin aineistoihin ja valmistaudu keskustelemaan megatrendeistä aloituspäivässä:
• Sitra 2023: Megatrendit
• Sitra 2023: Megatrendikortit 2023

Aloituspäivän työskentelyn Zoom-linkki: https://turkuamk.zoom.us/s/64511743443

***

TEEMA 1: MUUTTUVA MAAILMA JA TYÖELÄMÄ (viikot 2–5)
• Yhteinen aloituspäivä 8.1.2024: Opintojakson esittely sekä pienryhmätyöskentely Sitran megatrendikorteilla (tuutorit ohjaamassa).
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tehtävä 1: Tulevaisuusorientaatio (viimeinen palautuspäivä 4.2.2024)
• (Koulutusten itse päätettävissä ja järjestettävissä: Turun AMK:n asiantuntijoiden alustuksia esim. tulevaisuuden teknologioihin, kiertotalouteen ja kestävään tulevaisuuteen liittyvistä teemoista koulutuksen omassa lähipäivässä)


TEEMA 2: TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI (viikot 6–9)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tehtävä 2: Ammatilliset tulevaisuusskenaariot (viimeinen palautuspäivä 3.3.2024)


TEEMA 3: KESTÄVÄ TULEVAISUUS (viikot 10–14)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tehtävä 3: Kestävä tulevaisuus (viimeinen palautuspäivä 7.4.2024)


TEEMA 4: MINÄ TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ (viikot 15–19)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Ryhmätehtävä: Yhteinen Master Minds -hackathon 29.4.2024 (koko päivän tapahtuma) ja sen ennakkotapaaminen 17.4.2024 klo 10–11. Hackathonissa työskennellään monialaisissa tiimeissä todellisten työelämän ongelmien eli toimeksiantajien esittämien toimeksiantojen ratkaisemiseksi.
Tiimit perehtyvät etukäteen itslearning-kurssialustalla hackathonin ohjeistuksiin sekä toimeksiantoihin ja palauttavat hackathon-raporttinsa viimeistään 5.5.2024. Hackathonissa on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: osallistuminen hackathoniin 1) toimeksiantajana tai 2) monialaisessa tiimissä.
• Tehtävä 4: Reflektiivinen raportti tulevaisuustiedon ja ennakointimenetelmien hyödyntämisestä omassa työssä (viimeinen palautuspäivä 12.5.2024)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Aika ja paikka:

Online-tapaamiset Zoom-yhteydellä:
ma 8.1.2024, hackathonin ennakkotapaaminen ke 17.4.2024 klo 10–11 ja Master Minds -hackathon ma 29.4.2024 klo 9–17.30.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen kontaktipäivien (verkkotapaamiset Zoomissa) työskentelyyn.

Tutoropettaja arvioi oppimistehtävät (tehtävät 1–4). Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista kontaktipäiviin (tai pakottavan poissaolon tapauksessa korvaavan tehtävän suorittamista hyväksytysti). Opettajatuutori kirjaa kontaktipäivien osallistumissuoritukset (ja arvioi poissaolijoiden korvaavien tehtävien suoritukset).

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, gerontologinen asiantuntijuus
Opettaja
 • Tuuli Lahti
Ryhmät
 • YGEROK23V
  Gerontologinen asiantuntijuus, K23 (verkko)
 • OSJOKES23
  Johtaminen ja kehittäminen gerontologian alalla osaajakoulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
· sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän
· palvelujen tuottamistavat ja -mallit, palveluohjauksen ja niiden oikeuden ja etiikan

Sisältö

· Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
· Strateginen poliittinen ohjaus
· Sote-palvelujen järjestämisvastuu ja tuottamistavat
· Sote-palvelujärjestelmän toimijat ja monituottajamalli
· Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus
· Sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus (palvelupaketit)
· Sosiaali- ja terveyspalveluiden oikeus ja etiikka

Oppimateriaalit

Verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu oppimateriaali, kuten Karvonen ym. 2022 (https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/145692/Suomalaisten%20hyvinvointi%202022%20verkko.pdf?sequence=4&isAllowed=y) ja ETENE 2011 (https://etene.fi/documents/1429646/1559058/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf/13c517e8-6644-4fa5-8c5f-193cfdce9841/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf). Valtaosa kurssin oppimateriaaleista on suomeksi, mutta jonkin verran mukana on myös englanninkielistä materiaalia.

Opetusmenetelmät

- Lukeminen, kirjoittaminen ja pohtiminen
- Tiedonhakujen toteuttaminen
- Moduulien lopputestit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole erillisiä tenttejä.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka eli konstruktivistinen ja ongelmalähtöinen tekemällä ja soveltamalla oppiminen on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun (YAMK) koulutuksissa. Itsenäisesti suoritettavalla verkkourssilla tätä toteutetaan toiminnallisten sisältöjen ja tehtävänantojen avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa.
Avoin amk 3 paikkaa, YAMK-opintoja, ei sovellu perustutkinto-opiskelijoille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Laskennallisesti tämä tarkoittaa noin 133 tuntia opiskelijan työtä. Riippuen aiemmista opinnoistasi ja työkokemuksestasi, kurssin työmäärä voi kuitenkin olla tätä suurempi tai pienempi.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Moduulien lopputestien hyväksytty suoritus edellyttää, että vähintään 80 % vastauksista on oikein.

Sisällön jaksotus

Kurssin pääsisältöjä ovat:
- sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään liittyvät keskeiset käsitteet
- sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittäminen
- väestön palvelutarpeisiin ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisteen vaikuttavat tekijät
- sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan tavoitteet, rakenne ja rahoitus
- sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjauksen ja valvonnan mekanismit

Kurssin ajoitus:
- Kurssin ilmoittautuminen on auki 01.06-29.09.2023 ja kurssiympäristö avautuu opiskelijoille 02.10.2023 mennessä. Suoritat kurssin Turun ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristö itslearningissä täysin itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta.
- Syyslukukaudella 2023 kurssi on suoritettavissa 2.10-12.12 välisenä aikana.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin viestintäkanavana toimii Turun ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristö Its Learning, jonka kautta opettajalle voi lähettää tarvittaessa viestejä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää, että kurssin oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti ennen kurssin päättymistä.