Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri > Rakennustekniikan koulutus

Rakennustekniikan koulutus

Syksy 2020

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 90                                                                
Tekniikan perusteet
                                                               
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
             
                                   
English Professional Skills, B2 5
     
             
                                   
Tietotekniikka 5
     
             
                                   
Teollisuuden perusteet
                                                               
Materiaalitekniikka 5
     
             
                                   
Tuotedokumentaatio 5
     
             
                                   
Valmistustekniikka 5
     
             
                                   
Suunnittelun perusteet
                                                               
Energiatekniikka 5
       
               
                             
3D-mallinnus 5
       
               
                             
Insinöörifysiikka 1 5
       
               
                             
Mekaniikka
                                                               
Differentiaalilaskenta 5
       
               
                             
Lujuusopin perusteet 5
       
               
                             
Teknillinen mekaniikka 5
       
               
                             
Dynamiikan perusteet
                                                               
Integraalilaskenta 4  
       
                   
                         
Insinöörifysiikka 2 5  
       
                   
                         
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                         
Sähkötekniikka 3  
       
                   
                         
Projektityöskentely
                                                               
Talous, johtaminen ja yrittäjyys 5  
       
                   
                         
Projektinhallinta 4  
       
                   
                         
Suomen kieli ja viestintä 3  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
                   
                         
60300030303000000454530303045450000000000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 150                                                                
LVI-TEKNIIKKA
                                                               
LVI-tekniikan perusteet 1
                                                               
Virtaustekniikka 5    
         
                         
               
Lämpötekniikka 5    
         
                         
               
LVI-tekniset järjestelmät 5    
         
                         
               
LVI-tekniikan perusteet 2
                                                               
Ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka 5    
           
                           
         
Lämmitys- ja energiankäyttötekniikka 5    
         
                         
               
LVI-järjestelmien suunnittelu ja dokumentointi 5    
         
                         
               
LVI-tekniikka 3
                                                               
Vesi- ja viemäritekniikka 5    
         
                         
               
Pumput ja puhaltimet 3    
           
                           
         
Ilmanvaihto, ilmastointitekniikka ja sisäilmasto-olosuhteet 5    
           
                           
         
Lämmönjakojärjestelmät 2    
           
                           
         
Ilmatekniikan syventävät opinnot
                                                               
Jäähdytystekniikka 5    
           
                           
         
Säätötekniikka ja kiinteistöautomaatio 5    
           
                           
         
LVI-tekniset mittaukset 5    
           
                           
         
LVI-tekniikan ja taloautomaation projektiopinnot
                                                               
Iso LVI-laitos suunnittelu 15      
           
                               
     
RAKENNUSTEKNIIKKA
                                                               
Rakenteet ja materiaalit
                                                               
Teräsbetonirakenteet 4    
         
                         
               
Teräsrakenteet 3    
         
                         
               
Puurakenteet 3    
         
                         
               
Geotekniikka 2    
           
                           
         
Pohjarakenteet 3    
           
                           
         
Rakentamisen perusteet
                                                               
Rakennusfysiikka ja - kemia 5    
         
                         
               
Talonrakennuksen perusteet 3    
         
                         
               
Kosteuden hallinta 2    
         
                         
               
Työturvallisuus 2    
         
                         
               
Betonitekniikka 3    
         
                         
               
Rakentamisen perusteet II
                                                               
Rakennusmittaukset ja geodesia 3      
           
                               
     
Rakentamisen tietomallit (BIM) 2      
           
                               
     
Urakoitsijan kustannuslaskenta 2      
           
                               
     
Korjausrakentaminen 5      
           
                               
     
Aluerakentaminen 3    
           
                           
         
Rakennushanke
                                                               
Rakennushankkeen perusteet 2    
           
                           
         
Rakennusalan sopimukset 3    
           
                           
         
Rakennusalan työnlainsäädäntö 3    
           
                           
         
Rakentamistalous ja kustannuslaskenta 3    
           
                           
         
Rakentamisen laadunhallinta 4    
           
                           
         
Tuotannon suunnittelu
                                                               
Tehtäväsuunnittelu 3    
           
                           
         
Työmaasuunnittelu 3    
           
                           
         
Tuotantotekniikka 3    
           
                           
         
Rakennushankkeen hankinnat ja logistiikka 3    
           
                           
         
Tuotannon ohjaus ja aikataulusuunnittelu 3    
           
                           
         
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
()
                                                               
Tuotantojohtamisen työpaikkaopinnot
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Tuotantojohtamisen työpaikkaopinnot 30    
         
                         
     
Liiketoiminta ja johtaminen
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                               
Yrittäjyys ja yrityksen talous 5  
         
                     
                   
Teollisuuden hankinta ja myyntitoiminta 5  
         
                     
                   
Johtaminen osana liiketoimintaa 5  
         
                     
                   
Johtamisjärjestelmät ja prosessiajattelu 5  
         
                     
                   
Johtaminen ja vuorovaikutus 5  
         
                     
                   
HARJOITTELU
                                                               
Perusharjoittelu 10
     
             
                         
Ammattiharjoittelu 1 10  
       
                   
               
Ammattiharjoittelu 2 10