Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Tekniikan koulutus > Tekniikan koulutus, monimuoto

Tekniikan koulutus, monimuoto

Syksy 2018

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
YDINOSAAMINEN 160                                                                
Perusopinnot
                                                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
             
                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
       
               
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
                   
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                         
               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                               
     
Kieli- ja viestintäopinnot
                                                               
Suomen kieli ja viestintä 3
     
             
                                   
Engineering English 3
     
             
                                   
Professional Communication 4  
         
                     
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
       
                   
                         
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
       
                   
                         
Matematiikka
                                                               
Matematiikka 1 5
     
             
                                   
Matematiikka 2 5
       
               
                             
Matematiikka 3 5  
       
                   
                         
Fysiikka
                                                               
Fysiikka 1 3
     
             
                                   
Fysiikka 2 4
       
               
                             
Fysiikan laboratoriotyöt 3  
       
                   
                         
Tekniikan alan perusopinnot
                                                               
Energiatekniikka 5  
       
                   
                         
Materiaalitekniikka 4
       
               
                             
Sähkötekniikka 4  
       
                   
                         
Tietotekniikka 4
     
             
                                   
Tekninen piirtäminen 5
       
               
                             
Projekti työtapana 5  
       
                   
                         
Kemia 5
     
             
                                   
Lujuusoppi 3  
       
                   
                         
Liitosten suunnittelu (Eurocode) 2  
       
                   
                         
Statiikka ja Dynamiikka 5
       
               
                             
48351124243141010121288815.515.51.31.31.30.50.50000.50.5000
Ammattiopinnot
                                                               
KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA
                                                               
Koneen suunnittelu 1
                                                               
Koneenpiirustus 5    
         
                         
               
Lujuusopin rakenteet 5    
         
                         
               
3D-mallinnus 5    
         
                         
               
Koneen suunnittelu 2
                                                               
Koneenosien suunnittelu 5    
         
                         
               
Tuotekehitys 5    
         
                         
               
CAE/FEM (Computer Aided Engineering/Finite Element Method) 5    
         
                         
               
Koneenrakennus 1
                                                               
Materiaalinvalinta 5    
           
                           
         
Valmistusmyötäinen suunnittelu (DFM) 5    
           
                           
         
Koneistustekniikka 5    
           
                           
         
Koneenrakennus 2
                                                               
Työväline- ja työnsuunnittelu 5    
           
                           
         
Mittaus- ja laatutekniikat 5    
           
                           
         
Levytyö- ja liitostekniikka 5    
           
                           
         
Koneautomaatio 1
                                                               
Sähkö- ja automaatiotekniikka 5      
           
                               
     
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5      
           
                               
     
Tiedonsiirtotekniikat ja käyttöliittymät 5      
           
                               
     
Koneautomaatio 2
                                                               
PC-pohjaiset mittaus- ja ohjausjärjestelmät 5      
           
                               
     
Teollisuusrobotiikka 5      
           
                               
     
Konenäkö ja sensoritekniikka 5      
           
                               
     
LVI-TEKNIIKKA
                                                               
Virtaus ja lämmönsiirto
                                                               
Virtaustekniikka 5    
         
                         
               
Lämpötekniikka 5    
         
                         
               
LVI-järjestelmät 5    
         
                         
               
Vesi- ja lämmönjakojärjestelmät
                                                               
Lämmitys- ja energiankäyttötekniikka 5    
           
                           
         
Vesi- ja viemäritekniikka 5    
         
                         
               
Ilmastointijärjestelmät
                                                               
Erityisjärjestelmät 5    
           
                           
         
Ilmanvaihto, ilmastointitekniikka ja sisäilmasto-olosuhteet 5    
           
                           
         
Jäähdytystekniikka 5    
           
                           
         
Ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka 5    
         
                         
               
Ilmastoinnin koneet ja prosessit 5    
           
                           
         
Lämmönjakojärjestelmät 5    
           
                           
         
Rakennukset ja laitokset
                                                               
LVI-järjestelmien suunnittelu ja dokumentointi 5    
           
                           
         
Säätötekniikka ja kiinteistöautomaatio 5    
           
                           
         
Projektityö
                                                               
Iso LVI-laitos suunnittelu 15      
           
                               
     
RAKENNUSTEKNIIKKA
                                                               
Rakenteet ja materiaalit
                                                               
Teräsbetonirakenteet 4    
         
                         
               
Teräsrakenteet 3    
         
                         
               
Puurakenteet 3    
         
                         
               
Geotekniikka 2    
         
                         
               
Pohjarakenteet 3    
         
                         
               
Rakentamisen perusteet
                                                               
Rakennusfysiikka ja - kemia 5    
         
                         
               
Talonrakennuksen perusteet 3    
         
                         
               
Kosteuden hallinta 2    
         
                         
               
Työturvallisuus 2    
         
                         
               
Betonitekniikka 3    
         
                         
               
Rakentamisen perusteet II
                                                               
Rakennusmittaukset ja geodesia 3