Opinto-opas
Etusivu > Avoin amk > Insinöörialan korkeakouludiplomi > Insinöörialan korkeakouludiplomi

Insinöörialan korkeakouludiplomi

Syksy 2020

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 1S 1K 1 2 3 4 5
Viestintätaidot
               
Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä (B1-B2) 5                
Työyhteisöviestintä 5                
00000000
Insinöörin työalämätaidot
()
               
Insinöörin työelämätaidot ICT-alalla
()
               
Ohjelmoinnin perusteet 5                
Tuotekehitys 7                
Insinöörin työelämätaidot konetekniikan alalla
()
               
Valmistustekniikka 3                
Materiaalitekniikka 5                
Tuotedokumentaatio 5                
Tulitöiden turvallisuuskoulutus 1                
Työturvallisuuskoulutus 1                
Insinöörin työelämätaidot energia- ja ympäristötekniikan alalla
()
               
Ekologia 3                
QSE-systems 3                
Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 4                
Ympäristöongelmat ja elinympäristöjen suojelu 4                
Insinöörin työelämätaidot rakennustekniikan alalla
()
               
Talonrakennuksen perusteet 4                
Ympäristötekniikka 2                
Infratekniikka 3                
Rakennushankkeen tuotannon suunnittelu ja ohjaus 2                
Rakennushankkeen hankinnat ja logistiikka 3                
00000000
Insinöörin työvälineet
()
               
Insinöörin työvälineet ICT-alalla
()
               
Soveltava matematiikka 5                
Insinöörifysiikka 5                
Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5                
Insinöörin työvälineet konetekniikan alalla
()
               
Insinöörimatematiikan perusteet 5                
Insinöörifysiikka 1 4                
3D Modelling 5                
Tietotekniikka 1                
Insinöörin työvälineet energia- ja ympäristötekniikan alalla
()
               
Matematiikka 1 5                
Fysiikan laboratoriotyöt 3                
Kemia 3                
Tietotekniikka 2                
Insinöörin työvälineet rakennustekniikan alalla
()
               
Matematiikka I 5                
Fysiikka 5                
CAD-suunnittelu 3                
Projektin ja laadunhallinnan perusteet 2                
00000000
Insinöörin ammatillinen osaaminen
()
               
Insinöörin ammatillinen osaaminen ICT-alalla
()
               
Data Structures and Algorithms 5                
Tietokannat 5                
Olio-ohjelmointi 5                
Insinöörin ammatillinen osaaminen konetekniikan alalla
()
               
Talous, johtaminen ja yrittäjyys 6                
Ainetta lisäävä valmistus 2                
Tuotantotalous 6                
Insinöörin ammatillinen osaaminen energia- ja ympäristötekniikan alalla
()
               
Energiajärjestelmien ohjaustekniikka 5                
Vesitekniikan suunnitteluosaaminen 5                
Yrittäjyys ja kestävä liiketoiminta 5                
Insinöörin ammatillinen osaaminen rakennustekniikan alalla
()
               
Rakentamistalous ja kustannuslaskenta 3                
Johdatus innovaatioprojektiin 1                
Projektityöt 1 5                
Projektityöt 2 4                
00000000
Harjoittelu
()
               
Harjoittelu 15                
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 0 0 0 0 0 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Korkeakouludiplomi on 60 opintopisteen kokonaisuus, joka antaa alan ammattilaiselle uudenlaista pätevyyttä ja mahdollisuuksia tehdä haastavampia tai uudenlaisia työtehtäviä. Diplomin antamalla pätevyydellä tarkoitetaan työnantajan toivomaa lisäosaamista, ei lain määrittelemiä pätevyyksiä.

Diplomilla vastataan työelämän ja elinikäisen oppimisen tarpeisiin. Diplomi on kokonaisuus, joka perustuu Turun AMK:n opetussuunnitelmiin ICT, konetekniikan, energia- ja ympäristötekniikan sekä rakennustekniikan aloilla.

Opinnot jakautuvat yhteisiin suomen kielen opintoihin sekä alakohtaisiin insinöörin työelämätaidot, työvälineet ja ammatillisen osaamisen kokonaisuuksiin sekä harjoitteluun opintojen alussa opiskelijalle laaditun henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan.

Osaamistavoitteet

Korkeakouludiplomin tavoitteena on mahdollistaa oman osaamisen tunnistaminen ja täydentäminen, työelämäverkostojen rakentaminen ja suomen kielen taidon kehittäminen vastaamaan työelämän vaatimuksia. Näin pyritään tukemaan ja nopeuttamaan työllistymistä, minkä pääasiallisina esteinä nähdään usein nimenomaan riittämätön suomen kielen taito sekä verkostojen puute.

Diplomi, jonka kesto on 1,5 vuotta, tarjoaa korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille huomattavasti suomalaista tutkintokoulutusta nopeamman väylän oman osaamisen osoittamiseen ja siten mahdollisesti myös työllistymiseen.

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi

Arviointimenetelmät voivat vaihdella sen mukaan, mille opintojaksoille opiskelijat osallistuvat. Opintojaksojen loppuarviointi tehdään kuitenkin pääsääntöisesti asteikolla 0–5.