Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Hankinta- ja myyntiosaamisen koulutus > Hankinta- ja myyntiosaamisen koulutus, monimuoto

Hankinta- ja myyntiosaamisen koulutus, monimuoto

Syksy 2016

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
PERUSOPINNOT 25                                                    
Projekti työtapana 5
   
       
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
   
       
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
   
       
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
     
             
           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
       
                 
 
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1    
       
                 
 
Työelämän viestintä
                                                   
Suomen kieli ja viestintä 3
   
       
                   
English Professional Skills, B2 3
   
       
                   
Tietojenkäsittely 6
   
       
                   
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
   
       
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
   
       
                   
17.65.21.90.48.88.84.70.50.71.20.44.44.44.44.44.40.30.30.30.30.40.40.40.40.40
AMMATTIOPINNOT 120                                                    
Liiketoimintaosaaminen
                                                   
Yritystoiminta ja markkinointi 6
   
       
                   
Yrityksen laskentatoimi 4
   
       
                   
Yhtiö- ja sopimusoikeus 5
   
       
                   
Yrityksen toiminnot
                                                   
Myynti ja yritysviestintä 5
   
       
                   
Logistiikka 5
   
       
                   
Esimiestyö ja työoikeus 5  
     
             
           
Menetelmäosaaminen
                                                   
Talousmatematiikka ja kannattavuuslaskelmat 5
   
       
                   
Kirjanpito ja talouden analysointi 5  
     
             
           
Riskien hallinta ja talous 5  
     
             
           
Hankinnan ja myynnin valinnaiset moduulit
                                                   
Logistiikka
                                                   
Ostot ja materiaalinohjaus 5  
     
             
           
Kuljetukset ja varastointi 5  
     
             
           
Toiminnanohjaus ja SCM 5  
     
             
           
Hankinnat
                                                   
Kv-hankinta ja hankintastrategiat 5  
     
             
           
Hankintojen juridiikka 5  
     
             
           
Vastuullinen hankinta 5  
     
             
           
Hankintojen kehittäminen
                                                   
Toimittajien arviointi ja kehittäminen 5    
       
                 
 
Neuvottelutaito 3    
       
                 
 
Hankintatalous 3    
       
                 
 
Projekti 4    
       
                 
 
Kirjapaketti 4                                                    
Henkilökohtainen myyntityö
                                                   
Puhelinmyynti ja projektitoimeksiannot 7  
     
             
           
Business to Business Selling and Productization 5  
     
             
           
Markkinointioikeus 3  
     
             
           
Ratkaisumyynti
                                                   
CRM ja tarjouslaskenta 5    
       
                 
 
Myyntivalmennus 5    
       
                 
 
Myyntiprosessi 5    
       
                 
 
Myynnin johtaminen
                                                   
Myynnin ohjausjärjestelmät 5    
       
                 
 
Sales Management 5    
       
                 
 
Projektitoimeksiannot 5    
       
                 
 
Innovaatiotyökalut 5                                                    
245151912122130242796666615151515999990
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 0                                                    
Kiinteistönvälitys
()
                                                   
Kiinteistönvälityksen juridiikka ja välittäjän työ 7    
       
                 
 
Kiinteistönvälitysala 3    
       
                 
 
LKV-valmentava kirjapaketti ja LKV-koe 5 op 5    
       
                 
 
001230000393000000000333330
HARJOITTELU 30                                                    
Yleisharjoittelu 10
   
       
                   
Ammattiharjoittelu 1 10  
     
             
           
Ammattiharjoittelu 2 10      
           
                           
89.52.55444.552.505222222.52.52.52.5000005
OPINNÄYTETYÖ 20                                                    
Opinnäytetyö 20      
           
                           
00010000000100000000000000010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 49.6 65.7 67.4 27.4 24.8 24.8 30.2 35.5 30.2 37.2 27.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 17.8 17.8 17.8 17.8 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 15

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on luoda aikuisopiskelijalle hyvät liiketalouden osaamisen perusteet ja valmiudet toimia vaativissa hankinnan ja myynnin tehtävissä. Opinnot suunnataan B2B -maailmaan sekä ostamisen ja myymisen asiantuntijatehtävissä menestymiseen. Opinnot toteutetaan Innovaatiopedagogiikan mukaisesti. Opiskelija erikoistuu joko hankintaan tai myyntiin. Hankinnassa painopiste on toimitusketjun- ja logistiikan tiedonhallinnan sekä laatu- ja prosessinhallinnan osaamisessa. Myyntiosaamissa painotetaan yrityksille ja organisaatioille tehtävää myyntityötä kannattavuuden, asiakaslähtöisyyden sekä ratkaisuhakuisuuden lisäksi. Yhtenä vaihtoehtona on myös LKV (laillistettu kiinteistönvälittäjä) -tutkinnon suorittaminen.

Opintojen laajuus on 210 opintopistettä (op) ja kestää n. 3.5 vuotta. Opintopiste käsittää määritelmän mukaan 27 h opiskelijan työtä. Opinnot toteutetaan iltaisin maanantaista torstaihin klo 16.15-20.00 kolmena tai neljänä iltana viikossa. Ensimmäisenä vuotena on perusteet ja toisena ja kolmantena vuotena on ammattiopinnot sekä lopuksi opinnäytetyö. Harjoittelu (30 op) jakautuu tasaisesti.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan valinnan mukaan hankinnat tai myynti. Valinta suoritetaan ensimmäisen vuoden aikana. Opiskelu ei tuota muodollisia pätevyyksiä mutta tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on kyky toimia erilaisissa hankinnan tai myynnin asiantuntijatehtävissä ja edetä urallaan.

Pedagogiset toimintatavat

Opinnäytetyössä sovelletaan hankittuja tietoja sekä taitoja. Työ tehdään alan asiantuntijatehtävissä ja on laajuudeltaan 20 op.

Arviointi kuvataan opintojakson toteutussuunnitelmassa aihealueesta riippuen. Arvosana voi olla 0-5 tai Hyväksytty/Hylätty. Opiskelijapalautetta kerätään amk:n laatujärjestelmän mukaisesti.

Arviointi

Esimerkkejä tehtävänimikkeistä valmistumisen jälkeen: Ostaja, ostopäällikkö, tuonti/vientiassistentti, yritysmyyjä, myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, yrittäjä.

Jatko-opintomahdollisuudet:
• Ylempi AMK-tutkinto
• Yliopisto-opinnot
• MBA -tutkinto