Kiinteistönvälityksen juridiikka ja välittäjän työ, 7 op - 3101191