Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Hankinta- ja myyntiosaamisen koulutus > Hankinta- ja myyntiosaamisen koulutus, tradenomi (amk)

Hankinta- ja myyntiosaamisen koulutus, tradenomi (amk)

Syksy 2018

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
YDINOSAAMINEN 165                                                        
Perusopinnot
                                                       
Projekti työtapana 5                                                        
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1                                                        
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1                                                        
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1                                                        
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1                                                        
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1                                                        
Työelämän viestintä
                                                       
Suomen kieli ja viestintä 3                                                        
English Professional Skills, B2 3                                                        
Tietojenkäsittely 6                                                        
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1                                                        
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2                                                        
Ammattiopinnot
                                                       
Liiketoimintaosaaminen
                                                       
Yritystoiminta ja markkinointi 6                                                        
Yrityksen laskentatoimi 4                                                        
Yhtiö- ja sopimusoikeus 5                                                        
Yrityksen toiminnot
                                                       
Myynti ja yritysviestintä 5                                                        
Logistiikka 5                                                        
Esimiestyö ja työoikeus 5                                                        
Menetelmäosaaminen
                                                       
Talousmatematiikka ja kannattavuuslaskelmat 5                                                        
Kirjanpito ja talouden analysointi 5                                                        
Riskien hallinta ja talous 5                                                        
Hankinta ja myynnin valinnaiset moduulit
                                                       
Logistiikka
                                                       
Ostot ja materiaalinohjaus 5                                                        
Kuljetukset ja varastointi 5                                                        
Toiminnanohjaus ja SCM 5                                                        
Hankinnat
                                                       
Hankintojen juridiikka 5                                                        
Toimittajasuhteet ja toimitusketjun hallinta 5                                                        
Kv-hankinta ja hankintastrategiat 5                                                        
Vastuullinen hankinta 5                                                        
Hankintojen kehittäminen
                                                       
Toimittajien arviointi ja kehittäminen 5                                                        
Neuvottelutaito 3                                                        
Hankintatalous 3                                                        
Projekti 4                                                        
Henkilökohtainen myyntityö
                                                       
Puhelinmyynti ja projektitoimeksiannot 7                                                        
Business to Business Selling and Productization 5                                                        
Markkinointioikeus 3                                                        
Ratkaisumyynti
                                                       
CRM ja tarjouslaskenta 5                                                        
Myyntivalmennus 5                                                        
Myyntiprosessi 5                                                        
Myynnin johtaminen
                                                       
Myynnin ohjausjärjestelmät 5                                                        
Sales Management 5                                                        
Projektitoimeksiannot 5                                                        
0000000000000000000000000000
LAAJENTAVA OSAAMINEN 58                                                        
Vapaasti valittavat opinnot
                                                       
Kiinteistönvälitys
()
                                                       
Kiinteistönvälityksen juridiikka ja välittäjän työ 7                                                        
Kiinteistönvälitysala 3                                                        
LKV-valmentava kirjapaketti ja LKV-koe 5 op 5                                                        
Responsible Business Management 3                                                        
Ostotoiminta 5                                                        
Harjoittelu
                                                       
Yleisharjoittelu 10                                                        
Ammattiharjoittelu 1 10                                                        
Ammattiharjoittelu 2 10                                                        
Opinnäytetyö
                                                       
Opinnäytetyö 20                                                        
0000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on luoda aikuisopiskelijalle hyvät liiketalouden osaamisen perusteet ja valmiudet toimia vaativissa hankinnan ja myynnin tehtävissä. Opinnot suunnataan B2B -maailmaan sekä ostamisen ja myymisen asiantuntijatehtävissä menestymiseen. Opinnot toteutetaan Innovaatiopedagogiikan mukaisesti. Opiskelija erikoistuu joko hankintaan tai myyntiin. Hankinnassa painopiste on toimitusketjun- ja logistiikan tiedonhallinnan sekä laatu- ja prosessinhallinnan osaamisessa. Myyntiosaamissa painotetaan yrityksille ja organisaatioille tehtävää myyntityötä kannattavuuden, asiakaslähtöisyyden sekä ratkaisuhakuisuuden lisäksi. Yhtenä vaihtoehtona on myös LKV (laillistettu kiinteistönvälittäjä)-tutkinnon suorittaminen.

Opintojen laajuus on 210 opintopistettä (op) ja kestää n. 3.5 vuotta. Opintopiste käsittää määritelmän mukaan 27 h opiskelijan työtä. Opinnot toteutetaan iltaisin maanantaista torstaihin klo 16.15-20.00 kolmena tai neljänä iltana viikossa. Ensimmäisenä vuotena on perusteet ja toisena ja kolmantena vuotena on ammattiopinnot sekä lopuksi opinnäytetyö. Harjoittelu (30 op) jakautuu tasaisesti.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan valinnan mukaan hankinnat tai myynti. Valinta suoritetaan ensimmäisen vuoden aikana. Opiskelu ei tuota muodollisia pätevyyksiä mutta tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijalla on kyky toimia erilaisissa hankinnan tai myynnin asiantuntijatehtävissä ja edetä urallaan.

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi kuvataan opintojakson toteutussuunnitelmassa aihealueesta riippuen. Arvosana voi olla 0-5 tai Hyväksytty/Hylätty. Opiskelijapalautetta kerätään amk:n laatujärjestelmän mukaisesti.

Opinnäytetyössä sovelletaan hankittuja tietoja sekä taitoja. Työ tehdään alan asiantuntijatehtävissä ja on laajuudeltaan 20 op.

Arviointi

Esimerkkejä tehtävänimikkeestä valmistumisen jälkeen: Ostaja, ostopäällikkö, tuonti/vientiassistentti, yritysmyyjä, myyntineuvottelija, myyntipäällikkö, yrittäjä

Jatko-opintomahdollisuudet:
• Ylempi AMK-tutkinto
• Yliopisto-opinnot
• MBA -tutkinto