Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Sairaanhoitajakoulutus > Sairaanhoitaja (amk), satu-koulutus s16

Sairaanhoitaja (AMK), SATU-koulutus S16

Syksy 2016

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT 19                      
Suomen kieli ja viestintä 3
 
Englannin kieli 2  
   
         
Hoitotyön perusteet ja kuntouttava hoitotyö 5
 
Potilas terveyspalvelujärjestelmässä 2
 
Hoitotyön kehittämis- ja tutkimusosaaminen 2
 
Ammatillinen kasvu
                     
Ammattikorkeakoulu oppimisympäristönä 1
 
Ammatillinen kasvu 1 1
 
Ammatillinen kasvu 2 1
 
Ammatillinen kasvu 3 1
 
Ammatillinen kasvu 4 1  
   
         
12.84.76.46.44.73.23.23.23.23.21.5
AMMATTIOPINNOT 119                      
Health Promotion and Ethical Nursing 2
 
Development, Leadership and Management in Health Care 2  
   
         
Cancer and Elderly Patients Nursing 1
 
Akuutti- ja tehohoitopotilaan hoitotyö 1.5  
   
         
Aiemmat opinnot 90
 
Sisätautipotilaan hoitotyö ja lääkehoito
                     
Sisätautipotilaan hoitotyö 1.5
 
Lääkehoito 2
 
Lääkehoito 2 2
 
Sisätautien tutkimus- ja hoitomenetelmät 1.5
 
Kirurgisen, perioperatiivisen ja vaativa sisätautipotilaan hoitotyö
                     
Kirurgisen potilaan hoitotyö 2
 
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 2
 
Sisätauti-kirurgisen potilaan vaativa hoitotyö 2  
   
         
Mielenterveys- syöpä- ja ikääntyvän potilaan hoitotyö
                     
Mielenterveyspotilaan hoitotyö 2
 
Mielenterveyshoitotyön erityiskysymyksiä ja ikääntyvän potilaan hoitotyö 2
 
Perheen ja lasten hoitotyö sekä hoitotyön asiantuntijatoiminta
                     
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyö 2  
   
         
Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyö 2
 
Asiakaskeskeinen innovatiivinen hoitotyö 1.5  
   
         
8826.5444426.522222222224.5
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 0                      
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 6                      
Suomen kieli ja viestintä II 4
 
Kansalaisen @ajokortti (ATK) 2
 
4.81.22.42.41.21.21.21.21.21.20
HARJOITTELU 51                      
Hoitotyön perusteiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
                     
Hoitotyön perusteet 2
 
Lääkehoidon perusteet 2
 
Lääkehoidon perusteet 2 1  
   
         
Sisätautipotilaan hoitotyö 1
 
Hoitotyön erityisalueiden harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa
                     
Kirurgisen potilaan hoitotyö 1
 
Perioperatiivisen potilaan hoitotyö 0.5
 
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 0.5
 
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden sekä naisen hoitotyö 0.5  
   
         
Perheen, lapsen ja nuoren hoitotyö 0.5
 
Hoitotyön syventävä harjoittelu simulaatiotilanteissa 2  
   
         
Ohjattu harjoittelu kliinisessä ympäristössä
                     
Hoitotyön perusteet 5
 
Sisätautipotilaan hoitotyö 7
 
Kirurgisen potilaan hoitotyö 7
 
Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö 7
 
Hoitotyön erityisosaaminen 1 5  
   
         
Hoitotyön erityisosaaminen 2 5  
   
         
Hoitotyön kehittäminen 4  
   
         
26.815.513.413.415.56.76.76.76.76.78.8
OPINNÄYTETYÖ 15                      
Opinnäytetyön suunnitelma 7
 
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8
 
123663333330
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 144.4 50.9 72.2 72.2 50.9 36.1 36.1 36.1 36.1 36.1 14.8

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi