Perioperatiivisen hoitotyön syventävät opinnot, 5 op - TH00BV61