Siirry suoraan sisältöön

Fysiikan mittaukset ja raportointi (2 op)

Toteutuksen tunnus: TE00BO13-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

18.05.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 15.10.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 18

Koulutus

  • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

Opettaja

  • Suvi Aittapelto

Ryhmät

  • PRAKIS21A
    PRAKIS21A
  • PRAKIS21
    Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• käyttää perusmittalaitteita
• toteuttaa ongelmaan sopivan mittausjärjestelyn ja suorittaa mittaukset
• arvioida mittausten epävarmuutta
• käyttää taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
• tehdä ja tulkita graafisia esityksiä
• tehdä mittauspöytäkirjan ja raportoida tuloksista kirjallisesti
• toimia laboratoriossa turvallisesti

Sisältö

• työturvallisuus ja laboratorion käytännöt
• mittaaminen
• tulosten käsittely ja raportointi
• kokeellinen perehtyminen fysikaalisiin ilmiöihin: kimmoisuus, lämpölaajeneminen, lämpösäteily, lämmön siirtyminen, äänieristys, sähkö

Opetusmenetelmät

Kuusi kokoontumiskertaa, joissa tutustutaan mittausten avulla fysiikan ilmiöihin. Jokaisella kerralla edellytetään läsnäoloa. Kurssilla laaditaan raportti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Sisällön jaksotus

Fysiikan teorian havainnollistaminen ja opitun syventäminen käytännön fysiikan töitä tekemällä ja raportointia

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edellyttää riittäviä fysiikan pohjatietoja (Fysiikka-kurssin suoritus tai säännöllinen osallistuminen tehtäväpalautuksineen ko. kurssiin)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiin vaikuttavat yksilöraportin arvosana, ennakkotehtävien vastaukset sekä töiden suoritus.
Tarkemmat tiedot ItsLearningissa.

Esitietovaatimukset

Fysiikka 5 op -kurssin suoritus tai muun näytön perusteella opettajan riittäväksi arvioimat pohjatiedot fysiikasta.