Siirry suoraan sisältöön

Taidon oppiminen ja opettaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BQ26-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Opettaja

  • Niina Katajapuu

Ryhmät

  • YKUNLIS21
    Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa
Opiskelija ymmärtää taidon oppimiseen liittyvät käsitteet ja pääteoriat. Hän kykenee soveltamaan taidon oppimisen teorioita oman alansa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää taidon oppimisen perusperiaatteet ja taidon oppimista tukevat pedagogiset ratkaisut. Opiskelija osaa luoda liikkumisen analyysiin ja tutkimustietoon perustuvan pedagogisen mallin omalla ammattialalla.

Sisältö

· taidon käsitteiden määrittely ja pääteoriat
· taidon oppimisen ja opettamisen lähtökohdat
· liikkuminen ja taitoanalyysi
· taidon opettamisen pedagoginen malli

Arviointiasteikko

H-5