Siirry suoraan sisältöön

Näin käytät opinto-opasta


Opinto-oppaasta näet koulutusten ja opintojaksojen kuvaukset, opintojen ajoitukset ja laajuudet sekä käynnissä olevat ja tulevat toteutukset.

Lukujärjestyksiä voit tarkastella Lukkarikoneessa tai Koulutushaussa toteutuksen tai opiskelijaryhmän tunnuksen mukaan.

Turun AMK:n opiskelijat voivat ilmoittautua toteutuksille Peppi-järjestelmässä. Muut kuin Turun AMK:n opiskelijat voivat ilmoittautua avoimen AMK:n opintoihin.

Oppimissuunnitelmat

Tutustu oppimissuunnitelmiimme vasemman palstan valikossa:

AMK-tutkintoon johtava koulutus, päivätoteutus

Koulutukset ovat pääosin kokoaikaista opiskelua. Pohjakoulutusvaatimuksena on toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammatillinen koulutus).

AMK-tutkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus

Koulutukset mahdollistavat opiskelun joustavasti työn ohella. Osassa monimuotokoulutuksia voi pohjakoulutusvaatimuksena olla esim. vastaavan alan ammattitutkinto.

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Koulutukset on tarkoitettu työelämässä pätevöityneille oman alansa asiantuntijoille. Master Schoolissa kehität osaamistasi johtajuudessa ja esimiestaidoissa sekä asiantuntijuuttasi työelämän kanssa. Hakukelpoisuus edellyttää kolmen vuoden työkokemusta alalta.

Erikoistumiskoulutus

Koulutukset on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tai muuten vastaavan osaamisen hankkineille, jotka haluavat syventää asiantuntemustaan ja suunnata mahdollisesti vaativampiin asiantuntijatehtäviin. Koulutukset toteutetaan kiinteässä yhteydessä työelämään.

Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille

Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa valmiudet edetä korkeakouluopintoihin. Koulutuksessa painottuvat suomen kieli ja ammattialakohtaiset opinnot, ja koulutukseen sisältyy myös matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Vapaasti valittavat opinnot

Opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää tutkinto-opiskelijan ammatillista osaamista. Niillä täydennetään ja laajennetaan ammattikorkeakoulututkintoa oman kiinnostuksen mukaan.

Avoin AMK

Avoimessa AMK:ssa voit suorittaa tutkintoihin kuuluvia yksittäisiä opintojaksoja, opiskella polkuopiskelijana tai suorittaa korkeakouludiplomin. Voit hakea hyväksilukua avoimessa AMK:ssa suorittamillesi opinnoille, jos haet myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi.