Skip to main content

Advanced Practice (15 cr)

Code: 3011442-3018

General information


Enrollment

22.08.2022 - 01.05.2024

Timing

22.08.2022 - 31.07.2024

Number of ECTS credits allocated

15 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Engineering and Business

Campus

Salo IoT Campus

Teaching languages

  • Finnish

Degree programmes

  • Degree Programme in Business

Teachers

  • Timo Luukka
  • Alisa Pettersson

Groups

  • MLIISK22

Objective

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan ammatillista osaamista. Harjoittelussa perehdytään kokonaisvaltaisesti yritystoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen. 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- osaa määritellä kehittämistavoitteensa harjoittelulle
- osaa raportoida ja arvioida osaamistaan kehittämistavoitteiden mukaisesti.

Evaluation scale

H-5