Skip to main content

Statistics and Probability Theory (5 cr)

Code: 5000BL67-3002

General information


Enrollment

01.06.2022 - 05.09.2022

Timing

29.08.2022 - 16.12.2022

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Engineering and Business

Campus

Kupittaa Campus

Teaching languages

 • Finnish

Seats

150 - 200

Degree programmes

 • Degree Programme in Information and Communication Technology
 • Degree Programme in Information and Communications Technology

Teachers

 • Jetro Vesti

Groups

 • PTIVIS19H
  Terveysteknologia
 • PTIVIS19
 • PTIVIS19O
  Software Engineering and Project Management
 • PTIVIS19T
  Data Networks and Cybersecurity
 • PTIVIS19S
  Embedded software and IoT
 • PTIVIS19P
  Game and Interactive Technologies
 • 12.12.2022 12:00 - 14:00, KOE-TODNÄK, Tilastot ja todennäköisyys 5000BL67-3002
 • 15.12.2022 12:00 - 14:00, KOE-TODNÄK-Uusinta, Tilastot ja todennäköisyys 5000BL67-3002

Objective

After completing the course the student can:
- calculate different mean and standard deviation figures for a given statistical data
- determine the regression line and correlation, and understand their significance
- identify and draw various statistical diagrams
- recognize the basic concepts of continuous and discrete probability distributions
- normalize a normally distributed variable and calculate the associated probabilities
- calculate confidence intervals and understand the significance of error in statistical mathematics
- determine p-value using the z-test and t-test of average
- construct contingency tables and apply the chi-square test

Content

- mean and standard deviation figures
- diagrams and their differences
- regression, correlation
- basic definitions and formulas of probability
- discrete probability distribution, binomial distribution, Poisson distribution
- continuous probability distribution, normal distribution, normalization
- statistical testing, sampling, confidence interval
- z-test and t-test of average
- contingency tables and chi-square test

Materials

ITSL-sivulta löytyvät:
Luentomuistiinpanot
Laskuharjoitusten tehtävät ja mallivastaukset
Laskinohjelmistojen ohjeet
Harjoituskoe

Teaching methods

Luennot
Laskuharjoitukset
Kokeet
Vapaaehtoinen harjoitustyö

Exam schedules

Tilastot:
Osakoe ja sen uusinta ennen syyslomaa
Todennäköisyys:
Osakoe ja sen uusinta ennen joululomaa

Lopullinen uusinta seuraavan vuoden tammikuussa:
voi tehdä jomman kumman tai kummatkin osakokeista

Completion alternatives

Pelkät osakokeet ilman pisteitä laskuharjoituksista
Vapaaehtoinen harjoitustyö, + 2op

Student workload

16*2h luennot
8*2h laskuharjoitukset, joissa yhteensä noin 8*12 kpl tehtäviä
2*2h kokeet
loppu opiskelijan itsenäistä opiskelua
vapaaehtoinen harjoitustyö, 2op

Content scheduling

Elokuu-lokakuu, tilastot:
- Tilastomuuttuja
- Keskiluvut ja hajontaluvut
- Diagrammien piirtäminen
- Regressio
- Korrelaatio
- Virhetyypit

Lokakuu-joulukuu, todennäköisyys:
- Todennäköisyyden peruskaavat
- Diskreetti satunnaismuuttuja
- Binomijakauma ja Poisson-jakauma
- Jatkuva satunnaismuuttuja
- Normaalijakauma ja normittaminen
- Tilastollinen testaaminen
- Keskiarvo z-testi ja t-testi, khiiNeliö-riippumattomuustesti

Evaluation scale

H-5

Assessment methods and criteria

Osakokeista täytyy saada tietty määrä pisteitä päästäkseen läpi.
Laskuharjoituksista saatavat lisäpisteet parantavat arvosanaa.
Arvosanataulukko löytyy ITSL-sivulta.

Assessment criteria, fail (0)

Ei tarpeeksi pisteitä kokeista.

Assessment criteria, satisfactory (1-2)

Arvosanataulukko löytyy ITSL-sivulta.

Assessment criteria, good (3-4)

Arvosanataulukko löytyy ITSL-sivulta.

Assessment criteria, excellent (5)

Arvosanataulukko löytyy ITSL-sivulta.

Qualifications

Courses Engineering Precalculus, Calculus and Topics in Applied Mathematics
OR
equivalent skills