Skip to main content

Commercial and Industrial Constructions (3 cr)

Code: 5041184-3009

General information


Enrollment

02.12.2023 - 07.01.2024

Timing

01.01.2024 - 30.04.2024

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Engineering and Business

Teaching languages

 • Finnish

Degree programmes

 • Degree Programme in Construction and Municipal Engineering, BCM

Teachers

 • Lasse Mikkola

Groups

 • PRAKMS22
 • 12.01.2024 12:00 - 15:00, Liike- ja teollisuusrakentaminen 5041184-3009
 • 19.01.2024 12:00 - 15:00, Liike- ja teollisuusrakentaminen 5041184-3009
 • 26.01.2024 12:00 - 15:00, Liike- ja teollisuusrakentaminen 5041184-3009
 • 02.02.2024 12:00 - 15:00, Liike- ja teollisuusrakentaminen 5041184-3009
 • 09.02.2024 12:00 - 15:00, Liike- ja teollisuusrakentaminen 5041184-3009
 • 16.02.2024 12:00 - 15:00, Liike- ja teollisuusrakentaminen 5041184-3009
 • 01.03.2024 12:00 - 15:00, Liike- ja teollisuusrakentaminen 5041184-3009
 • 08.03.2024 12:00 - 15:00, Liike- ja teollisuusrakentaminen 5041184-3009
 • 15.03.2024 12:00 - 15:00, Liike- ja teollisuusrakentaminen 5041184-3009
 • 22.03.2024 12:00 - 15:00, Liike- ja teollisuusrakentaminen 5041184-3009
 • 05.04.2024 12:00 - 15:00, Liike- ja teollisuusrakentaminen 5041184-3009
 • 12.04.2024 12:00 - 15:00, Liike- ja teollisuusrakentaminen 5041184-3009
 • 19.04.2024 12:00 - 15:00, Liike- ja teollisuusrakentaminen 5041184-3009
 • 26.04.2024 12:00 - 15:00, Liike- ja teollisuusrakentaminen 5041184-3009

Objective

Opiskelija osaa liike- ja teollisuusrakenteiden rakenteita, rakennusosia ja ymmärtää rakenteille asetettavat vaatimukset. Opiskelija tietää teräsbetoni-, teräs- ja puurakenteiden runkoratkaisuja ja rakenteille tyypillisiä liitoksia. Hän tietää erilaisia julkisivu- ja yläpohjarakenteita ja erilaisia alapohjaratkaisuja. Opiskelija osaa tulkita liike- ja teollisuusrakennusten suunnitelmia.
Opiskelija tietää betonielementtiteollisuuden tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Hän tietää tuotteiden laadunvarmistusmenetelmiä ja -määräyksiä. Hän osaa betonielementtien asennussuunnitelman sisällön. Opiskelija tietää mm. pilarien, palkkien, laatta- ja seinäelementtiasennuksen työvaiheet.
Opiskelija tietää puutuoteteollisuuden tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Opiskelija tietää puutuoteosien ja elementtien vastaanoton, varastoinnin ja asennuksen kohteessa.
Opiskelija tietää terästuoteteollisuuden tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Hän tuntee teollisen valmistuksen työvaiheita ja menetelmiä mm. pinnoitus. Opiskelija tuntee teräsrakenteiden tavanomaisia liitoksia. Opiskelija tietää teräsrakenteiden vastaanoton, työmaalla suoritettavan laadun varmistuksen, varastoinnin ja asennuksen.

Evaluation scale

H-5