Skip to main content

Environmental Engineering (2 cr)

Code: 5041213-3012

General information


Enrollment

02.08.2022 - 30.09.2022

Timing

01.09.2022 - 31.12.2022

Number of ECTS credits allocated

2 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Engineering and Business

Campus

Kupittaa Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

0 - 50

Degree programmes

  • Degree Programme in Construction and Municipal Engineering

Teachers

  • Marika Nurmikko

Groups

  • PRAKIS22C
    PRAKIS22C
  • PRAKIS22

Objective

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa kestävän kehityksen merkityksen rakentamisessa, tiedostaa rakentamisen elinkaariajattelun ja hallitsee ympäristön suojelun rakentamisessa.  Kurssi sisältää vesien-, ilman- ja maaperän suojelun perusteet.  Lisäksi käydään läpi ekologisen rakentamisen ja ympäristöluvan perusteet.

Content

Kontaktiopetuksen sisältö:
* Ympäristöongelmat 2
* Vesien suojelu 2
* Ilman suojelu 2
* Jätehuolto 2
* Meluntorjunta 2
* Ympäristön kunnostus 2
* Kestävä kehitys 2
* Ekologinen rakentaminen 2
* Rakentamisen elinkaari 2
* Ympäristölupa 2
* Ryhmätyöt, koe

Evaluation scale

H-5