Skip to main content

Internet Networks and Security (5 cr)

Code: 5051215-3021

General information


Enrollment

01.06.2023 - 17.09.2023

Timing

01.09.2023 - 15.12.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Engineering and Business

Campus

Kupittaa Campus

Teaching languages

 • Finnish

Seats

50 - 80

Degree programmes

 • Degree Programme in Business Information Technology

Teachers

 • Mika Koivunen
 • Tero Virtanen

Groups

 • PTIETS23A
  PTIETS23A
 • PTIETS23B
  PTIETS23B
 • 04.09.2023 10:00 - 12:00, Lectures/Networks, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 11.09.2023 10:00 - 12:00, Lectures/Networks, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 18.09.2023 10:00 - 12:00, Lectures/Networks, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 25.09.2023 10:00 - 12:00, Lectures/Networks, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 27.09.2023 09:00 - 12:00, Labs #1/ Networks, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 27.09.2023 12:00 - 15:00, Labs #1/ Networks, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 02.10.2023 10:00 - 12:00, Lectures/Networks, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 10.10.2023 09:00 - 10:00, Exam/Networks, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 23.10.2023 09:00 - 11:00, S/Luento/Tietoturva, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 25.10.2023 09:00 - 12:00, Labs #2/ Networks, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 25.10.2023 12:00 - 15:00, Labs #2 / Networks, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 30.10.2023 09:00 - 11:00, S/Luento/Tietoturva, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 31.10.2023 09:00 - 10:00, Exam/Networks, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 06.11.2023 09:00 - 11:00, S/Luento/Tietoturva, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 13.11.2023 09:00 - 11:00, S/Luento/Tietoturva, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 20.11.2023 09:00 - 11:00, S/Luento/Tietoturva, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 27.11.2023 09:00 - 11:00, S/Koe/Tietoturva, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 27.11.2023 12:00 - 15:00, S/Laboratorio/Tietoturva, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 04.12.2023 09:00 - 11:00, S/Koe/Tietoturva, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 04.12.2023 11:00 - 14:00, S/Laborarory/Security, Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021
 • 08.12.2023 13:00 - 16:00, S/Laboratory/Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5051215-3021

Objective

After completing the course the student is able to:
- name and explain the basic principles of Information Security
- describe the importance of information security for operations in organization
- name and describe the devices and services used to support communications in data networks and the Internet
- describe the importance of addressing and naming schemes at various layers of data networks in IPv4 and IPv6 environments
- design, calculate, and apply addresses and subnet masks to fulfill given requirements in IPv4 and IPv6 networks
- build a simple Internet network using wireless devices, routers and switches
- use basic configuration commands to design, configure and manage basic networks.

Content

- basic principles of Information Security
- use and importance of information security for operations in organization
- network terminology, Network protocols, Packet Tracer
- IP-addressing and Subnetting, IPv4 and IPv6
- network devices hardware and software
- building Wireless and Wired Local Area Network
- building a Connected Network

Materials

Materiaalit jaetaan Itslearning-alustan kautta.

Teaching methods

Luennot, demot, laboratoriotyöskentely, Itsenäinen opiskelu.

Exam schedules

Tietoverkko-osiossa ja tietoturvaosiossa on kummassakin osakoe osion päättyessä. Molemmissa osakokeissa on kaksi erillistä suoritusmahdollisuutta, osakoetta ei voi uusia.

International connections

Lähiopetus.
Opetusmateriaali on englanninkielistä.

Completion alternatives

Vastaavan tietomäärän osoittaminen aiemmilla koulutuksilla tai sertifikaateilla. Taitokoe.

Student workload

Luennot ja demot 10x2h = 20h
Laboratoriotyöt 6x3h=18h
Kotitehtävät ja itseopiskelu = 68h
Osakokeisiin valmistautuminen = 20h
Osakokeet 2 x 2h = 4h

Yhteensä 130h

Content scheduling

Tietoverkot periodilla S1 ja Tietoturva periodilla S2 (alustava arvio, voi muuttua kurssin alkaessa)

Further information

Opiskelija tarvitsee oman tietokoneen, jolla voi ajaa intel-arkkitehtuurin virtuaalikoneita. Lisäksi on suositeltavaa hankkia oma USB-ethernet adapteri jos koneessa ei ole kiinteää ethernet-liitäntää.
Materiaalien jako ja kurssin muu tiedottaminen tapahtuu Itslearning-alustan kautta.

Evaluation scale

H-5

Assessment methods and criteria

Demotehtävät ja laboratoriotyöt / tietoverkot 25p
Osakoe / tietoverkot 25p

Demotehtävät ja laboratoriotyöt / tietoturva 25p
Osakoe / tietoturva 25p

Yhteensä 100p

Assessment criteria, fail (0)

Opiskelija ei tunne alan peruskäsitteitä.
Osasuorituksista alle 50 pistettä

Assessment criteria, satisfactory (1-2)

Opiskelija tuntee jossain määrin peruskäsitteitä.
Osasuorituksista 50-69 pistettä

Assessment criteria, good (3-4)

Opiskelija tuntee melko hyvin peruskäsitteitä.
Osasuorituksista 70-89 pistettä

Assessment criteria, excellent (5)

Opiskelija tuntee erittäin hyvin peruskäsitteet ja osaa soveltaa tietojansa verkkojen tietoturvan perustarpeisiin.
Osasuorituksista 90 pistettä tai enemmän