Skip to main content

Environmental Law and Socio-economic Steering Methods (4 cr)

Code: 5100BH83-3010

General information


Enrollment

01.12.2023 - 05.01.2024

Timing

15.01.2024 - 29.03.2024

Number of ECTS credits allocated

4 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Engineering and Business

Campus

Kupittaa Campus

Teaching languages

 • Finnish

Seats

80 - 95

Degree programmes

 • Degree Programme in Energy and Environmental Technology

Teachers

 • Henna Knuutila

Groups

 • PEYTES23A
 • PEYTES23B
 • 15.01.2024 12:00 - 14:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010
 • 17.01.2024 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010
 • 22.01.2024 12:00 - 14:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010
 • 24.01.2024 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010
 • 29.01.2024 12:00 - 14:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010
 • 31.01.2024 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010
 • 07.02.2024 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010
 • 08.02.2024 08:00 - 10:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010
 • 12.02.2024 12:00 - 14:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010
 • 14.02.2024 15:00 - 17:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010
 • 26.02.2024 12:00 - 14:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010
 • 28.02.2024 10:00 - 12:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010
 • 04.03.2024 12:00 - 14:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010
 • 06.03.2024 08:00 - 10:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010
 • 11.03.2024 12:00 - 14:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010
 • 14.03.2024 14:00 - 16:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010
 • 18.03.2024 12:00 - 14:00, Ympäristölainsäädäntö ja talousohjauskeinot 5100BH83-3010

Objective

- Opiskelija tuntee ympäristöhallinnon rakenteet ja toimintatavat ja kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet ympäristökysymyksissä.
- Opiskelija ymmärtää ympäristöpolitiikan merkityksen.
- Opiskelija ymmärtää hallinnollisten ohjauskeinojen merkityksen ympäristöohjauksessa ja osaa käyttää niitä työnsä tukena
- Opiskelija hallitsee ympäristölainsäädännön periaatteet ja osaa käyttää niitä hyväksi toiminnassaan ja päätöksenteossa.
- Opiskelija ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon toimintaa ja osaa vaikuttaa päätöksentekoon yhteiskunnan eri tasoilla
- Opiskelija osaa soveltaa taloudellisia ohjauskeinoja sekä tuntee vaikutusmekanismeja ympäristön huomioimisessa.
- Opiskelija hallitsee verotuksen keinot kestävän kehityksen edistämisessä kansallisesti ja kansainvälisesti.
- Opiskelija ymmärtää luonnon tarjoamien ekosysteemialveluiden merkityksen ja niiden kautta ihmistoimintaa rajaavat ja hinnoittelevat mekanismit.
- Opiskelija tuntee ympäristöhyödykkeiden markkinat,mm. päästökaupan osalta.

Evaluation scale

H-5