Skip to main content

Quantity Surveying and Cost Accounting (3 cr)

Code: 5101022-3007

General information


Enrollment

05.08.2023 - 31.10.2023

Timing

04.09.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Engineering and Business

Teaching languages

 • Finnish

Degree programmes

 • Degree Programme in Construction and Municipal Engineering, BCM

Teachers

 • Tapio Keiramo

Groups

 • PRAKMS22
 • 07.09.2023 12:00 - 14:00, Määrä- ja kustannuslaskenta 5101022-3007
 • 11.09.2023 15:00 - 16:00, Määrä- ja kustannuslaskenta 5101022-3007
 • 14.09.2023 12:00 - 14:00, Määrä- ja kustannuslaskenta 5101022-3007
 • 19.09.2023 14:00 - 16:00, Määrä- ja kustannuslaskenta 5101022-3007
 • 02.10.2023 15:00 - 16:00, Määrä- ja kustannuslaskenta 5101022-3007
 • 04.10.2023 13:00 - 16:00, Määrä- ja kustannuslaskenta 5101022-3007
 • 24.10.2023 08:00 - 11:00, Määrä- ja kustannuslaskenta 5101022-3007
 • 14.11.2023 08:00 - 11:00, Määrä- ja kustannuslaskenta 5101022-3007
 • 15.11.2023 12:00 - 15:00, Määrä- ja kustannuslaskenta 5101022-3007
 • 20.11.2023 11:00 - 14:00, Määrä- ja kustannuslaskenta 5101022-3007
 • 28.11.2023 17:00 - 18:00, Määrä- ja kustannuslaskenta 5101022-3007

Objective

Opiskelija tuntee urakkatarjouslaskennan periaatteet ja osaa määrä- ja kustannuslaskennan perusteet. Hän tuntee rakennus- ja maanrakennusalan urakkadokumentit ja laskentanimikkeistöt. Opiskelija tietää työmaiden suunnittelun ja järjestelyn vaikutukset kustannuslaskelman käyttö- ja yhteiskustannuksiin. Hän osaa laatia tavoitearvion kustannuslaskelman pohjalta. Hän osaa laatia lisä- ja muutostyölaskelman sekä tarjouksen ja maksuerätaulukon. Opiskelija ymmärtää indeksien vaikutuksen ja käyttötarkoituksen. Hän osaa käyttää määrälaskentaohjelmaa. 

Evaluation scale

H-5