Skip to main content

Timber Structures (4 cr)

Code: 5101039-3007

General information


Enrollment

05.08.2023 - 17.09.2023

Timing

04.09.2023 - 15.12.2023

Number of ECTS credits allocated

4 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Engineering and Business

Teaching languages

 • Finnish

Seats

5 - 60

Degree programmes

 • Degree Programme in Construction and Municipal Engineering, BCM

Teachers

 • Olli Hautaniemi

Groups

 • PRAKMS22
 • 05.09.2023 14:00 - 16:00, Puurakenteet 5101039-3007
 • 12.09.2023 14:00 - 16:00, Puurakenteet 5101039-3007
 • 26.09.2023 14:00 - 16:00, Puurakenteet 5101039-3007
 • 10.10.2023 14:00 - 16:00, Puurakenteet 5101039-3007
 • 24.10.2023 14:00 - 16:00, Puurakenteet 5101039-3007
 • 31.10.2023 14:00 - 16:00, Puurakenteet 5101039-3007
 • 07.11.2023 14:00 - 16:00, Puurakenteet 5101039-3007
 • 14.11.2023 14:00 - 16:00, Puurakenteet 5101039-3007
 • 28.11.2023 14:00 - 16:00, Puurakenteet 5101039-3007
 • 05.12.2023 15:00 - 17:00, Puurakenteet 5101039-3007
 • 12.12.2023 10:00 - 13:00, Puurakenteet 5101039-3007

Objective

Opiskelija tietää kantaviin puurakenteisiin käytettävät materiaalit ja tuotteet mm. liimapuurakenteet, palkit ja pilarir ja ristikot. Hän tietää puurakenteiden valmistukseen ja asennukseen liittyviä tekijöitä. Hän osaa suunnitella alustavasti tavanomaiset rakenneosat (pilarit, palkit ja ristikot). Hän osaa käyttää alustavaan mitoitukseen mitoitustaulukkoja. Opiskelija tuntee tavanomaiset liitokset (naula-, pultti-, naulalevy- ja vaarnaliitokset).
Opiskelija tietää tavallisimpia puurakenteiden vaurioita. Hän tietää puurakenteiden kuntotutkimusmenetelmiä ja korjaus- sekä vahvistusmenetelmiä. Opiskelija osaa laatia alustavan työsuunnitelman puurakenteiden korjaamiseksi. Hän tietää korjausrakenteisiin käytettäviä materiaaleja ja tuotteita.

Evaluation scale

H-5