Skip to main content

Construction of Detached Houses and Multi-storey Buildings (3 cr)

Code: 5101049-3009

General information


Enrollment

05.08.2023 - 17.09.2023

Timing

04.09.2023 - 31.12.2023

Number of ECTS credits allocated

3 op

Mode of delivery

Contact teaching

Unit

Engineering and Business

Teaching languages

 • Finnish

Degree programmes

 • Degree Programme in Construction and Municipal Engineering, BCM

Teachers

 • Lasse Mikkola

Groups

 • PRAKMS22
 • 08.09.2023 12:00 - 15:00, Pien- ja kerrostalorakentaminen 5101049-3009
 • 15.09.2023 12:00 - 15:00, Pien- ja kerrostalorakentaminen 5101049-3009
 • 22.09.2023 12:00 - 15:00, Pien- ja kerrostalorakentaminen 5101049-3009
 • 06.10.2023 12:00 - 15:00, Pien- ja kerrostalorakentaminen 5101049-3009
 • 13.10.2023 12:00 - 15:00, Pien- ja kerrostalorakentaminen 5101049-3009
 • 27.10.2023 12:00 - 15:00, Pien- ja kerrostalorakentaminen 5101049-3009
 • 03.11.2023 12:00 - 15:00, Pien- ja kerrostalorakentaminen 5101049-3009
 • 10.11.2023 12:00 - 15:00, Pien- ja kerrostalorakentaminen 5101049-3009
 • 17.11.2023 12:00 - 15:00, Pien- ja kerrostalorakentaminen 5101049-3009
 • 24.11.2023 12:00 - 15:00, Pien- ja kerrostalorakentaminen 5101049-3009
 • 01.12.2023 12:00 - 15:00, Pien- ja kerrostalorakentaminen 5101049-3009

Objective

Opiskelija tietää pien- ja kerrostalojen rakenteita, rakennusosiaja ymmärtää rakennuksille ja rakenteille asetettavat vaatimukset kuormitusten, rasitusten ja lämmön-, veden-, kosteuden- ja paloeristysten suhteen. Hän tuntee rakennusakustiikan pääpiirteet ääneneristyksen ja vaimennuksen suhteen. Opiskelija osaa lukea pien- ja kerrostalojen suunnitelmia. Hän ymmärtää energiataloudellisen suunnittelun merkityksen.
Opiskelija tietää betonielementtiteollisuuden tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Hän tietää tuotteiden laadunvarmistusmenetelmiä ja -määräyksiä. Hän osaa betonielementtien asennussuunnitelman sisällön. Opiskelija tietää mm. pilarien, palkkien, laatta- ja seinäelementtiasennuksen työvaiheet.
Opiskelija tietää puutuoteteollisuuden tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Opiskelija tietää puutuoteosien ja elementtien vastaanoton, varastoinnin ja asennuksen kohteessa.
Opiskelija tietää terästuoteteollisuuden tuotteita ja tuotantomenetelmiä. Hän tuntee teollisen valmistuksen työvaiheita ja menetelmiä mm. pinnoitus. Opiskelija tuntee teräsrakenteiden tavanomaisia liitoksia. Opiskelija tietää teräsrakenteiden vastaanoton, työmaalla suoritettavan laadun varmistuksen, varastoinnin ja asennuksen.

Evaluation scale

H-5