Siirry suoraan sisältöön

Konetekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Metsämäki
 • Mika Seppänen
Vastuuopettaja

Mika Seppänen

Ajoitusryhmät
 • PKONTK23A1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTK23A2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTK23B1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTK23B2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A
Pienryhmät
 • PKONTK23A1
 • PKONTK23A2
 • PKONTK23B1
 • PKONTK23B2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää mittaohjautuvan piirremallinnuksen periaatteet.
- osaa luoda 2D-profiiliin tarvittavat relaatiot ja mitat sekä käyttää tätä profiilia kolmiulotteisen osan luomiseksi.
- osaa luoda osista kokoonpanoja sekä työpiirustuksia tavanomaisine piirustusmerkintöineen sekä muokata osia ja kokoonpanoja
- osaa perusteet pintamallinnuksesta sekä ohutlevy- mallinnuksesta

Sisältö

- 2d sketch
- relaatiot ja mitoitus
- peruspiirteet (extrude, cut, revolve, loft, circular pattern, fillet, chamfer)
- kokoonpanot
- piirustukset
- pintamallinnus
- ohutlevy

Oppimateriaalit

Ohjelmien opaskirjat, harjoitustehtävät sekä sähköinen "Help" -materiaali.

Opetusmenetelmät

Opettajan antamat tehtäväkohtaiset ohjeet, tunneilla tehtävät harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely.

Kansainvälisyys

Tekemällä oppiminen, itsenäinen työskentely ja itsearviointi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan erikseen tapauskohtaisesti, esim. AHOT menettelyn mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta, tuntityöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä.
Kontaktiopetusta lähtökohtaisesti 12-13h/opintopiste., itsenäistä työskentelyä 15h /opintopiste. Työjärjestykseen merkitty aika ja paikka.
Kurssi päättyy itsenäisesti tehtävään harjoitustyöhön. Harjoitustyö palautetaan viimeistään kaksi viikkoa kurssin viimeisen kontaktikerran jälkeen. Palautuksen myöhästyminen vaikuttaa kurssin arvosanaan.

Sisällön jaksotus

3D -mallinnuksen perusteet, ohjelmana Siemens NX.
Parametrinen piirremallinnus, perusmallinnus, kokoonpanot, piirustukset, ohutlevytyökalujen perusteet, pintamallinnus ja visualisointi.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning- Kurssikohtainen työtila.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, tuntityöskentely, pakolliset palautettavat harjoitustyöt, läsnäolo opetuksessa

Hylätty (0)

Sovittuja tehtäviä ei ole palautettu It's Leatning kurssikohtaiseen palautuslaatikkoon.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Annetut tehtävät on palautettu ajoissa, mutta tehtävät ovat puutteellisia tai toteutettu huolimattomasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki annetut tehtävät suoritettu hyvin ja huolellisesti. Läsnäolo harjoitustunnilla suurempi kuin 50%

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Huolellisesti tehtyjen tehtävien lisäksi osoitettu kiitettävää osaamista, esimerkiksi ylimääräisten tehtävien avulla. Läsnäolo harjoitustunnilla suurempi kuin 70%

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

60 - 140

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Seppänen
 • Kimmo Metsämäki
Vastuuopettaja

Mika Seppänen

Ajoitusryhmät
 • PKONTS23 A1 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTS23 A2 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTS23 B1 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTS23 B2 (Koko: 35. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23
Pienryhmät
 • PKONTS23 A1
 • PKONTS23 A2
 • PKONTS23 B1
 • PKONTS23 B2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää mittaohjautuvan piirremallinnuksen periaatteet.
- osaa luoda 2D-profiiliin tarvittavat relaatiot ja mitat sekä käyttää tätä profiilia kolmiulotteisen osan luomiseksi.
- osaa luoda osista kokoonpanoja sekä työpiirustuksia tavanomaisine piirustusmerkintöineen sekä muokata osia ja kokoonpanoja
- osaa perusteet pintamallinnuksesta sekä ohutlevy- mallinnuksesta

Sisältö

- 2d sketch
- relaatiot ja mitoitus
- peruspiirteet (extrude, cut, revolve, loft, circular pattern, fillet, chamfer)
- kokoonpanot
- piirustukset
- pintamallinnus
- ohutlevy

Oppimateriaalit

Ohjelmien opaskirjat, harjoitustehtävät sekä sähköinen "Help" -materiaali.

Opetusmenetelmät

Opettajan antamat tehtäväkohtaiset ohjeet, tunneilla tehtävät harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

22.4.2024, Uusinta vko 36

Kansainvälisyys

Tekemällä oppiminen, itsenäinen työskentely ja itsearviointi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan erikseen tapauskohtaisesti, esim. AHOT menettelyn mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta, tuntityöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä.
Kontaktiopetusta lähtökohtaisesti 12-13h/opintopiste., itsenäistä työskentelyä 15h /opintopiste. Työjärjestykseen merkitty aika ja paikka. Läsnäolo pakollinen ensimmäisen 10 vko:n aikana.
Palautuksien myöhästyminen vaikuttaa kurssin arvosanaan.

Sisällön jaksotus

3D -mallinnuksen perusteet, ohjelmana Siemens NX.
Parametrinen piirremallinnus, perusmallinnus, kokoonpanot, piirustukset, ja visualisointi.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning- Kurssikohtainen työtila.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, tuntityöskentely, pakolliset palautettavat harjoitustyöt, läsnäolo opetuksessa

Hylätty (0)

Sovittuja tehtäviä ei ole palautettu It's Leatning kurssikohtaiseen palautuslaatikkoon.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Annetut tehtävät on palautettu ajoissa, mutta tehtävät ovat puutteellisia tai toteutettu huolimattomasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki annetut tehtävät suoritettu hyvin ja huolellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Huolellisesti tehtyjen tehtävien lisäksi osoitettu kiitettävää osaamista, esimerkiksi ylimääräisten tehtävien avulla.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 23.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Seppänen
Vastuuopettaja

Mika Seppänen

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mittaohjautuvan piirremallinnuksen periaatteet ja osaa luoda 2D-profiiliin tarvittavat relaatiot ja mitat sekä käyttää tätä profiilia kolmiulotteisen osan luomiseksi. Lisäksi opiskelija oppii luomaan osista kokoonpanoja sekä työpiirustuksia tavanomaisine piirustusmerkintöineen sekä muokkaamaan osia ja kokoonpanoja. 

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään mekaniikkasuunnittelussa käytetyn tilavuusmallinnuksen perusteet.

Oppimateriaalit

Ohjelmien opaskirjat, harjoitustehtävät sekä sähköinen "Help" -materiaali.

Opetusmenetelmät

Opettajan antamat tehtäväkohtaiset ohjeet, tunneilla tehtävät harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

23.4.2024 lukujärjystyksen mukaisesti.
Uusinta vko 36

Kansainvälisyys

Tekemällä oppiminen, itsenäinen työskentely ja itsearviointi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan erikseen tapauskohtaisesti, esim. AHOT menettelyn mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta, tuntityöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä.
Työjärjestykseen merkitty aika ja paikka.
Palautuksen myöhästyminen vaikuttaa kurssin arvosanaan.

Sisällön jaksotus

3D -mallinnus, 5op
Opintojakson aikana käydään läpi eri 3D -mallinnusmenetelmät, menetelmien erot ja soveltuvuudet eri käyttötarkoituksiin.
Opintojakson pääpaino on tilavuusmallinnuksessa, ohjelmana Simens NX.
Ohjelmista on mahdollista saada opiskelijalisenssi kotikoneelle - rajoitetuksi ajaksi, ohjeistetaan tuntien aikana.
Opintojaksolla tehtävät harjoitustyöt palautetaan ITSlearninginn kurssikohtaiseen palautuslaatikkoon.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Optima.turkuamk.fi - Kurssikohtainen työtila.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, tuntityöskentely, pakolliset palautettavat harjoitustyöt

Hylätty (0)

Sovittuja tehtäviä ei ole palautettu Optiman kurssikohtaiseen palautuslaatikkoon.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Pääosa tehtävistä on palautettu, mutta tehtävät ovat puutteellisia tai toteutettu huolimattomasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki tehtävät suoritettu hyvin ja huolellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Huolellisesti tehtyjen tehtävien lisäksi osoitettu kiitettävää osaamista, esimerkiksi ylimääräisten tehtävien avulla.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Tulimaa
 • Sirpa Niittymäki
Vastuuopettaja

Pia Tulimaa

Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on oppia omassa ammatissa käytettäviä työtehtäviä, työskentelytapoja sekä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös tutustuttaa opiskelija organisaatioiden toimintaan ja sosiaalisiin suhteisiin sekä antaa käsitys tuottavuuden, kehittyneen toiminta-ajatuksen, kannattavuuden ja yrittäjyyden merkityksestä.

Sisältö

Harjoittelun kokonaislaajuus on 30 opintopistettä, josta 10 opintopistettä on koulutusalakohtaista perusharjoittelua. Harjoittelu on ohjattua. Harjoitteluinsinööri ja/tai koulutusohjelman nimeämät opettajat valvovat harjoittelua työpaikkakäynnein sekä tarkastavat harjoittelukirjat ja työtodistukset. Harjoittelun hyväksyy koulutuspäällikkö.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Tulimaa
 • Antti Meriö
 • Sirpa Niittymäki
Vastuuopettaja

Pia Tulimaa

Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A

Tavoitteet

Harjoittelun tavoitteena on oppia omassa ammatissa käytettäviä työtehtäviä, työskentelytapoja sekä tarvittavia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös tutustuttaa opiskelija organisaatioiden toimintaan ja sosiaalisiin suhteisiin sekä antaa käsitys tuottavuuden, kehittyneen toiminta-ajatuksen, kannattavuuden ja yrittäjyyden merkityksestä.

Sisältö

Harjoittelun kokonaislaajuus on 30 opintopistettä, josta 10 opintopistettä on koulutusalakohtaista perusharjoittelua. Harjoittelu on ohjattua. Harjoitteluinsinööri ja/tai koulutusohjelman nimeämät opettajat valvovat harjoittelua työpaikkakäynnein sekä tarkastavat harjoittelukirjat ja työtodistukset. Harjoittelun hyväksyy koulutuspäällikkö.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Teppo Mattsson
Vastuuopettaja

Teppo Mattsson

Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tasasähköpiirien ja vaihtosähkötekniikan laskennan perusteet
- ymmärtää kolmivaihetekniikan merkityksen ja perusteet
- tuntee teollisuuden yleisten sähköjärjestelmien ja -komponenttien rakenteet ja toiminnan
- hallitsee sähkömoottoreiden ja sähkökäyttöjen yleisen toiminnan ja keskeiset sovellukset
- tuntee tehoelektroniikan keskeiset komponentit ja niiden käyttösovellukset 
- ymmärtää teollisuuden sähkön tuotannon ja jakeluverkon rakenteen ja toiminnan
- tuntee sähköturvallisuuden keskeiset osa-alueet ja vaatimukset
- osaa tulkita yleisiä sähködokumentteja ja tuntee dokumentoinnin vaatimukset
- tuntee teollisuusautomaation järjestelmähierarkian rakenteen

Sisältö

- tasasähköpiirien laskennan perusteet
- vaihtosähkö- ja kolmivaihetekniikka
- vaihto- ja tasasähkömoottoreiden toiminta
- tehoelektroniikan yleiset komponentit ja sovellukset
- moottoreiden sähkökäyttöjen toiminta ja rakenteet
- muuntajat ja sähkökomponentit
- sähkön tuotanto- ja jakelujärjestelmät
- sähkötekniikan dokumentaatio ja standardit
- sähköturvallisuuden perusteet ja vaatimukset
- teollisuusautomaation ohjausjärjestelmät

Oppimateriaalit

Tarvittavat materiaalit pääosin Itslearningissa ja esitellään kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Luennoilla esitellään sähkö- ja automaatiotekniikan perusteita teemoittain ja käydään läpi niihin liittyviä laskuharjoituksia sekä käytännön teknologioihin liittyviä harjoitustöitä. Laboratorioharjoitustyöt tehdään pääosin ryhmätöinä mutta mukana on myös joitakin yksilötehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään kurssin lopussa.
Uusinta yhteisenä uusintatenttiajankohtana.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla painotetaan työelämälähtöistä toimintaa, jossa korostetaan opiskelijan omaa aktiivisuutta tiedon haun ja suunnittelupainotteisten harjoitustehtävien toteutuksessa. Harjoitustehtävissä on huomioitu niin laitteistojen kuin sovellustenkin osalta teolliseen tuotantoon liittyvät esimerkit. Suunnittelutehtävissä hyödynnetään laitetoimittajien tarjontaa valittaessa komponentteja omiin suunnittelutehtäviin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava suoritus muualla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, jonka tuntimääräisesti jakautuu seuraavasti:
Luennot 30 % (sisältäen tentin)
Harjoitustyöt 40% (sisältäen esitehtävät ja raportoinnit)
Laboratoriotyöskentely 30 %

Sisällön jaksotus

Kurssin sisältö koostuu luennoista, Itslearningissa olevista harjoituksista sekä laboratorioharjoituksista. Kukin osa-alue edustaa n. kolmanneksen laajuisista osuutta koko kurssista. Kurssin alkuosassa käsitellään sähkötekniikan perusteita sekä sähkölaitteistoja ja jälkimmäisellä osuudella suunnitellaan ja simuloidaan sähkö- ja automaatioteknisiä järjestelmiä sekä testataan niitä laboratorioharjoituksissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvioinnissa huomioidaan tentin lisäksi harjoitustyöt sekä laboratorioharjoitukset. Kurssin läpäisy edellyttää tentin sekä henkilökohtaisten harjoitusten ja laboratorioharjoitusten hyväksytysti suorittamista. Harjoitustöiden osuus on 20 prosenttia ja tentin 80 prosenttia kurssin kokonaisarvioinnista.

Hylätty (0)

Opiskelijan tiedot ja osaaminen eivät vastaa kurssin vaatimuksia.
• pisteet < 34 %

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunteen sähkö-automaatiotekniikan keskeiset käsitteet ja osaa käyttää niitä johdonmukaisesti.
• 34 %< pisteet < 47 %
• 47 %< pisteet < 60 %

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija käyttää sähkö- ja automaatiotekniikan käsitteitä ja tietoja sujuvasti sekä osaa soveltaa niitä johdonmukaisesti ammatillisissa tehtävissä.
• 60% < pisteet < 73 %
• 73% < pisteet < 87%

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa sähkö- ja automaatiotekniikan teorian ja ammattikäsitteiden hyvän hallinnan ja osaa laaja-alaisesti ja johdonmukaisesti soveltaa ammatillista osaamista eri tehtävissä.
• Pisteet > 87 %

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
Vastuuopettaja

Jan Jansson

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää tärkeimpien koneenosien toimintaperiaatteet ja mitoitusparametrien vaikutuksen
- Opiskelija osaa mitoittaa ja valita tärkeimmät koneenosat

Sisältö

- Kiilahihnävälitykset
- Vierintälaakerit
- Akselin mitoitus
- Akselin liittäminen napaan
- Ruuvilitokset
- Hammaspyörät ja vaihteet
- Ketjuvälitykset
- Hammashihnavälitykset

Oppimateriaalit

KONEENOSIEN SUUNNITTELU
ITSlearning luentomateriaali
Koneenelimet ja mekanismit, Blom..Suosara
Koneenosien suunnittelu (sarja), Airila..Ranta
Koneenosien suunnittelu, Airila…Välimaa

Opetusmenetelmät

KONEENOSIEN SUUNNITTELU
Luennot, ryhmätyö, laskuharjoitukset
Luennoilla käydään läpi joka viikon aiheen perusteet.
Laskutunneilla opiskelija tutkii aihetta ja tekee päätelmiään opettajan toimiessa valmentajana.
Lopputyössä ( harjoitustehtävä) opiskelija joutuu ottamaan vastuun työstään ja aikataulustaan osittain opettajan ohjauksessa

Kansainvälisyys

KONEENOSIEN SUUNNITTELU
Käänteinen luokkajärjestys
Oivaltavan oppimisen ymmärtäminen
Teorian vienti soveltavaan ratkaisuun

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

KONEENOSIEN SUUNNITTELU
Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

KONEENOSIEN SUUNNITTELU
Opintojakson laajuus on 5 op.
Lähitunnit n. 45
Harjoitustyö 60 h
Tehtävät 30 h
Tentti harjoitteluineen 20 h

Sisällön jaksotus

KONEENOSIEN SUUNNITTELU
Luennot 3h/viikko x 12 viikkoa

Tentti
• Akseli ja Navat
• Hammasvaihteet
• Hitsaus
• Jouset
• Kiilahihnat
• Laakerit
• Lattahihnavälitykset
• Ruuvit

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Tulityö- ja työturvakortit pitää olla suoritettu ennen labroihin menoa.

Ilmoittautumisaika

21.09.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jussi Liikkanen
Vastuuopettaja

Jussi Liikkanen

Ryhmät
 • MKONTS21
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- Elementtimenetelmän teoreettiset perusteet rakenteiden mekaniikassa.
- Käyttää elementtimenetelmän tietokoneohjelmia rakenteiden analysoinnissa.

Sisältö

- Viivarakenteet:  kehärakenteet, ristikot, teräspalkkirakenteet.
- pintarakenteet: ohutpeltirakenteet, paineastiat, kuorirakenteet.
- Solidirakenteet: 3D-solidikappaleet, kokoonpanot.
- Värähtelymekaniikka, nurjahdus, lämpöjännitykset  ym. rakenteiden mekaniikan erityiskysymyksiä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kai Saarinen
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä ja ratkaista tekniikassa esiintyviä lausekkeita tietoteknisten sovellusohjelmien kanssa
- käyttää Microsoft Exceliä (peruskäyttö) opinnoissaan (mm. fysiikan laboratoriotöiden raportointi ja muun opiskelun tukeminen)
- käyttää Mathcadiä opinnoissaan ja raportoinnissa (mm. fysiikan laboratoriotöiden raportointi ja muun opiskelun tukeminen

Sisältö

- Excelin perusfunktiot
- Excelin perustoiminnot (muokkaus, asetukset)
- Funktion kuvaajan piirtäminen Excelillä ja Mathcadillä
- Mathcadin perustoiminnot sekä
1) funktion määrittäminen2) yhtälön ratkaiseminen3) kuvaajan piirtäminen4) vektorilaskenta5) differentiaalilaskenta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kai Saarinen
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • PKONTK24
  Konetekniikan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä ja ratkaista tekniikassa esiintyviä lausekkeita tietoteknisten sovellusohjelmien kanssa
- käyttää Microsoft Exceliä (peruskäyttö) opinnoissaan (mm. fysiikan laboratoriotöiden raportointi ja muun opiskelun tukeminen)
- käyttää Mathcadiä opinnoissaan ja raportoinnissa (mm. fysiikan laboratoriotöiden raportointi ja muun opiskelun tukeminen

Sisältö

- Excelin perusfunktiot
- Excelin perustoiminnot (muokkaus, asetukset)
- Funktion kuvaajan piirtäminen Excelillä ja Mathcadillä
- Mathcadin perustoiminnot sekä
1) funktion määrittäminen2) yhtälön ratkaiseminen3) kuvaajan piirtäminen4) vektorilaskenta5) differentiaalilaskenta

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiateollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Seppälä
Vastuuopettaja

Markku Seppälä

Ryhmät
 • KMMMODIdeointiKonseptointiJaPrototypointi
  KMM Ideointi, konseptointi ja prototypointi

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää tuotteiden ja palvelujen elinkaarinäkökulmat, erilaiset suunnitteluvaatimukset ja osaa määritellä muotoilua niiden kautta. Opiskelija osaa jalostaa luovan ajattelun tuloksia tuote- ja palvelukonsepteiksi.

Sisältö

Moduuli muodostuu seuraavista osa-alueista:
- Konseptointi ja luovan ideoinnin soveltaminen

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan ITS:ssä

Opetusmenetelmät

Itsenäinen ja ryhmätyöskentely
Harjoitustehtävät

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka
Learning by doing

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojaksokohtaisessa ITS -työtilassa

Oppimismenetelmät:
Itsenäinen ja ryhmätyöskentely
Harjoitustehtävät

Sisällön jaksotus

3D -mallinnus ja konseptointi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen työskentely ja vastuunotto
Jatkuva palaute
Itse- ja ryhmäarviointi

Hylätty (0)

Sovittuja tehtäviä ei ole palautettu kurssikohtaiseen palautuslaatikkoon.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Pääosa tehtävistä on palautettu, mutta tehtävät ovat puutteellisia tai toteutettu huolimattomasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki tehtävät suoritettu hyvin ja huolellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Huolellisesti tehtyjen tehtävien lisäksi osoitettu kiitettävää osaamista, vastuunottoa ja kiinnostusta aiheeseen, esimerkiksi ylimääräisten tehtävien avulla.

Ilmoittautumisaika

10.04.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiateollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tarmo Karhu
Vastuuopettaja

Tarmo Karhu

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • KMMMODDesignThinking
  MOD Design Thinking
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee muotoiluajattelun erilaisia määritelmiä, osaa myös omin sanoin määritellä muotoiluajattelun lähtökohdat, soveltaa näkökulmaa ja eri menetelmiä haasteisiin eri aloilla osana monialaista tiimiä.

Sisältö

Muotoiluajattelu on tapa tarkastella, nähdä aistia maailmaa.
Muotoiluajattelu ymmärrettäväksi tekemisenä ja merkityksellisyyden luojana.

Muotoiluajattelu 5 op opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat oppia kokonaisvaltaisen, inhimillisen ja kokeilevan lähestymistavan hyödyntämistä erilaisissa ammatillisissa haasteissa.

Opintojakso rakentuu Johdannosta ja neljästä pääteemasta (4K)
1. Kokonaisuus
2. Kokemus
3. Kokeilu
4. Konseptointi
Jokainen teema sisältää tehtäviä, jotka rakentavat ymmärrystä edellisen päälle.

Oppimateriaalit

Hyviä kirjoja ja artikkeleita:

Brown, T. 2019. Change by design: how design thinking transforms organizations and inspires innovation.

Miettinen, S. (toim.). 2014. Muotoiluajattelu.

VanPatter, GK, Pastor; E.; Jones, P. 2020 Rethinking Design Thinking: Making Sense of the Future That Has Already Arrived.

Burnett, B. & Evans, D. 2016. Designing Your Life, How to build a well-lived, joyful life.

Raami, A. 2020. Intuitio3: Yhteys mahdottomaan ratkaisuun.

Hyppönen, H. 2020. Luomiskertomus: Matkalla luovuuden tulevaisuuteen.

Miettinen, S. (toim.) 2021: Muotoilun avaimet älykkääseen teollisuuteen ja liiketoiminnan ketterään kehittämiseen.

Opetusmenetelmät

Harjoitukset, projektityö, raportoinnit ja reflektoinnit, vertaisoppiminen.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, joka vastaa 185h työpanosta (1 op = 27h)
Oppimistehtävät:
-yksilöharjoitustyöt ja raportit
-ryhmäharjoitustyöt
-ryhmäprojekti

Sisällön jaksotus

Syyslukukausi 2023, tiistaisin ja perjantaisin 3-4h jaksoissa. Mahdollisesti opetusta myös keskiviikkoiltapäivisin.

Kurssin aikana opitaan muotoiluajattelua sekä yleisesti että liittyen oman elämän muotoiluun.

Opiskelu koostuu harjoituksista, tehtävistä, työelämäprojektista sekä aktiivisesta ryhmätyöskentelystä..

Muotoiluajatteluun tutustutaan kirjallisuuden, nettilinkkien sekä ohjaus- ja lukupiirikeskustelujen kautta ja sitä sovelletaan palvelumuotoiluprojektissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Arvosanaan vaikuttaa aktiivinen osallistuminen tehtävien suorittamiseen sekä ryhmätyöskentelyyn, tehtävien ja projektin suorittaminen ammattimaisuuteen pyrkien sekä sovitun aikataulun noudattaminen.

Arvioinnin perusteina (yksilöharjoitustyöt ja raportit, ryhmäharjoitustyöt):
- Tiedonhankinnan kattavuus ja hyödyntäminen työskentelyssä
- Reflektointi, näkökulmien ymmärtäminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen
- Ideoiden ja vaihtoehtojen monipuolisuus
- Tehtävien palauttaminen sovitussa aikataulussa

Vertaisarviointi vaikuttaa arvosanan muodostumiseen opettajan arvioinnin lisäksi.

Hylätty (0)

Määrä: Tehtävät eivät ole valmiita / niitä puuttuu ja / tai
Laatu: Vähimmäisvaatimukset eivät täyty.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1
Teoria ja metodologia ymmärretään huonosti. Tehtävien toteutus ovat heikkotasoisia.
Tiedonhankinta, viestintä ja dokumentointi ovat tuskin hyväksyttäviä.
Kohtalainen osallistuminen.

Tyydyttävä 2
Teorian ja metodologian ymmärtämisen ja niiden soveltamisen alkeita tehtävissä.
Tiedonhankinta, viestintä ja dokumentointi ovat hyväksyttäviä.
Kohtalainen osallistuminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Teorian ymmärtämistä ja menetelmien soveltamista tehtävissä, mutta työ voisi olla vahvempi.
Tiedonhankinta, viestintä ja dokumentointi ovat hyvällä tasolla.
Aktiivinen osallistuminen.

Erittäin hyvä 4
Teoria ja metodologia ymmärretään yleisesti ja niitä sovelletaan erittäin hyvin tehtävissä.
Luotettava tiedonhankinta, innovatiivisuus sekä viestintä ja dokumentaatio hyvällä tasolla.
Erittäin aktiivinen osallistuminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävä 5
Teorian ja menetelmien hallitseminen ja niiden soveltaminen tehtävissä kiitettävällä tasolla. .
Erinomainen tiedonhankinta, innovatiivisuus ja erinomainen viestintä ja dokumentointi.
Erittäin aktiivinen osallistuminen.

Ilmoittautumisaika

23.09.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
Vastuuopettaja

Jan Jansson

Ryhmät
 • MKONTS21
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa valita suunnittelemilleen tuotteille useampia vaihtoehtoisia valmistusmenetelmiä
- osaa eritellä tuotteiden tuotantotaloudelliset perusteet ja valmistustavat tuote-erän koon, toimittajien tuotantojärjestelmien ja tuotantoautomaation mukaan
- osaa laatia valmistussuunnitelmia ja tuotteen työpiirustuksia sen valmistustavan mukaisesti.

Sisältö

- valmistusmyötäisen suunnittelun (DFM, Design for Manufacturing) perusteet  tuotekehityksessä
- DFM:n käsittelyperiaatteet yrityksessä
- kokoonpanomyötäisen suunnittelun (DFA, Design for Assembly) periaatteet
- valmistustekniset seikat tuotesuunnittelussa
- työvälinetekniset vaatimukset
- tuotantoautomaation, tuotantosolujen ja joustavan tuotannon (FMS) vaatimukset tuotesuunnitteluun.

Oppimateriaalit

Itslearning oppimateriaali
Oppikirja luentojen tueksi: ”Hyvin suunniteltu-puoliksi valmistettu” Suomen robotiikkayhdistys/ Juhani Lempiäinen ja Jari Savolainen 2003

Opetusmenetelmät

Luento-opetus
Itseohjautuvat tehtävät
Etä-opetus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 15.12. klo 14-17 Luokka Verstas/ktk

Kansainvälisyys

Lyhyen kurssimuotoisen kurssin itseojautuvuus.
Luento-opetus perusasioille
Opettajan ohjaava työskentely oppimisen varmistamiseksi.
Käänteinen luokkajärjestys tehtävien teon suhteen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 12h
Opiskelijan oma työ 50 h
Opinnot suoritettuaan opiskelija:

- osaa valita suunnittelemilleen tuotteille useampia vaihtoehtoisia valmistusmenetelmiä

- osaa eritellä tuotteiden tuotantotaloudelliset perusteet ja valmistustavat tuote-erän koon, toimittajien tuotantojärjestelmien ja tuotantoautomaation mukaan

- osaa laatia valmistussuunnitelmia sen valmistustavan mukaisesti.
- valmistusmyötäisen suunnittelun (DFM, Design for Manufacturing) perusteet tuotekehityksessä

- DFM:n käsittelyperiaatteet yrityksessä

- kokoonpanomyötäisen suunnittelun (DFA, Design for Assembly) periaatteet

- valmistustekniset seikat tuotesuunnittelussa

- työvälinetekniset vaatimukset

- tuotantoautomaation, tuotantosolujen ja joustavan tuotannon (FMS) vaatimukset tuotesuunnitteluun.

Sisällön jaksotus

Kurssin opetuskerrat :


ETÄOPETUKSEN TEAMS linkki:

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti
Itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi:
Arviointi 100 p Max
Tehtävät 5+5+5+5 p
Harjoitustyö max 20p
Tentti max 60p

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
Vastuuopettaja

Jan Jansson

Ryhmät
 • PKONTK22A
  PKONTK22A
 • PKONTK22B
  PKONTK22B
 • PKONTK22
  Konetekniikan koulutus

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää tärkeimpien koneenosien toimintaperiaatteet ja mitoitusparametrien vaikutuksen
- Opiskelija osaa mitoittaa ja valita tärkeimmät koneenosat

Sisältö

Opintojakson sisältö:
- Kiiliahihnävälitykset
- Vierintälaakerit
- Akselin mitoitus
- Akselin liittäminen napaan
- Ruuvilitokset
- Hammaspyörät ja vaihteet
- Ketjuvälitykset
- Hammashihnavälitykset

Oppimateriaalit

Koneenelimet ja mekanismit, edita 1999
Koneenosien suunnittelu, Airila, Ekman 1997
Itslearning luentomateriaalit

Opetusmenetelmät

Luennot, ryhmätyö, laskuharjoitukset
Luennoilla käydään läpi jika viikon aiheen perusteet.
Laskutunneilla opiskelija tutkii aihetta ja tekee päätelmiään opettajan toimiessa valmentajana.
Lopputyössä ( harjoitustehtävä) opiskelija joutuu ottamaan vastuun työstään ja aikataulustaan osittain opettajan ohjauksessa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta määritetään kurssin aluksi.

Kansainvälisyys

Osaksi käänteinen luokkajärjestys.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 40 tuntia
Ryhmäohjaukset 6 tuntia
Harjoitustyö 40 tuntia
Tentti ja valmistautuminen 30 tuntia

Sisällön jaksotus

Luennot 2+2 h/viikko x 8 viikkoa
Ryhmätyöt 2h/vko 3 viikkoa
Tentti

Tiistaiset TEAMS etä-tuntien linkki :
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3arN-8rsF8NmLrDhGfbVAXL3VCPMRv6Grdx8bvnvkiFxw1%40thread.tacv2/General?groupId=84de97b1-69d4-4c0b-a18f-a309efc37b4e&tenantId=ab32bc86-12f2-4b38-b262-c5775982e241

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti 90%, ryhmätyö, molemmat hyväksytysti
Arvosana määräytyy Tentin ja harjoitustyön yhteispistemäärän mukaisesti.

Hylätty (0)

Harjoitustyö palauttamatta/ tentti hylätty ( alle 6 p)

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
Vastuuopettaja

Jan Jansson

Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää tärkeimpien koneenosien toimintaperiaatteet ja mitoitusparametrien vaikutuksen
- Opiskelija osaa mitoittaa ja valita tärkeimmät koneenosat

Sisältö

Opintojakson sisältö:
- Kiiliahihnävälitykset
- Vierintälaakerit
- Akselin mitoitus
- Akselin liittäminen napaan
- Ruuvilitokset
- Hammaspyörät ja vaihteet
- Ketjuvälitykset
- Hammashihnavälitykset

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Toomas Karhu
Vastuuopettaja

Toomas Karhu

Ryhmät
 • KMMMODEnergiantuotanto
  KMM Energiantuotanto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää laajasti diesel- ja kaasumoottoreiden toimintaperiaatteen ja palamistekniikat
- osaa hahmottaa energiataloudellisuuteen ja päästöjen muodostumiseen vaikuttavat tekijät
- ymmärtää perusasiat moottoriprosessin mallinnuksesta.

Sisältö

- Todelliset työkierrot ja kaasunvaihto
- Palaminen ja päästöjen muodostus
- Polttoainelaitteet ja polttoaineen syöttöstrategiat
- Tehon, kulutusten ja päästöjen mittauslaitteet
- Moottorin energiatase ja sen määrittäminen
- Moottoripolttoaineet ja niiden ominaisuudet.
- Moottoriprosessin simuloinnin perusteet.

Aika ja paikka

Sepänkatu, vk 36 - 50, 2018

Oppimateriaalit

•Opintomonisteet
•Mollenhauer, K. 2010. Handbook of Diesel Engines, Springer Germany.
•Ferguson, C. 2001. Internal Combustion Engines. Applied Thermosciences
•Heywood, John B. 1988. Internal Combustion Engine Fundamentals. International Edition, New York. McGraw-Hill Book Company
•Rantala, J. Auto- ja kuljetusalan perusoppi 6: Moottori. 4.painos (2008)
•Bosch. 2010. Dieselmoottorin ohjausjärjestelmät. Autoalan koulutuskeskus. Hki
•Turunen, R ja Niemi, S. (2002). Polttomoottorit. Teoksessa: Raiko et al. (toim.), Poltto ja palaminen
•Päästömittauksen käsikirja
•http://www.dieselnet.com/tg.php , soveltuvin osin

Opetusmenetelmät

Kontakti- ja etäopetus. Ryhmä- ja itsenäiset harjoitustehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit ja muut suoritukset opintojakson aikana Itsissä ilmoitettavana ajankohtina.

Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty tentti kahdesti ja korottaa suoritusta kerran vuoden sisällä toteutuksen aloituksesta.
- 1. uusinta ke 31.1. klo 16-18
- 2. uusinta ke 28.2. klo 16-18

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jonkin osasuorituksen puuttuessa opettaja määrittelee korvaavan yksilötehtävän.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tulee suorittaa tentti hyväksytysti sekä simulointiin tai laboratoriomittauksiin liittyvä harjoitustyö.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää laajasti diesel- ja kaasumoottoreiden toimintaperiaatteen ja palamistekniikat
- osaa hahmottaa energiataloudellisuuteen ja päästöjen muodostumiseen vaikuttavat tekijät
- ymmärtää perusasiat moottoriprosessin mallinnuksesta sekä laboratoriomittauksesta.
Opintojakson sisältö
- Todelliset työkierrot ja kaasunvaihto
- Palaminen ja päästöjen muodostus
- Polttoainelaitteet ja polttoaineen syöttöstrategiat
- Moottorin energiatase ja sen määrittäminen
- Moottoripolttoaineet ja niiden ominaisuudet.
- Ajoneuvojen tehontarve ja moottorin mitoitus
- Moottoriprosessin- ja ajoneuvosimuloinnin perusteet.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolle on etuoikeus niillä Konetekniikan opiskelijoilla, joiden tutkintovaatimuksiin tämä opintojakso kuuluu.
Opintojakso Polttomoottoritekniikan perusteet suositellaan suoritettavaksi ennen tätä opintojaksoa.

Opiskelijalla tulee olla valmius asentaa ja käyttää Matlab / Simulink ohjelmaa omalla koneellaan opintojakson aikana.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti- ja harjoitustyö arvioidaan. Opintojakson aikana toteutettavat harjoitustehtävät parantavat arviointia.

Hylätty (0)

Opiskelija tulee hylätyksi jos hän ei ole osallistunut vaadittuihin osasuorituksiin tai hänen tenttituloksensa jää alle vaaditun (n. 30...40 % pisteistä) tason.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän osaamisen taso (1): Opiskelija ymmärtää keskeisimmät opintojaksolla esitetyt termit ja käsitteet. Lisäksi hän osaa työskennellä ohjatusti simulointiohjelmistolla. Opiskelija kykenee esiintymään.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvän osaamisen taso (3 - 4): Opiskelija ymmärtää keskeiset polttomoottorin palamistapahtumaan liittyvät ilmiöt sekä osaa soveltaa niitä käytäntöön. Lisäksi opiskelija osaa käyttää simulointiohjelmistoa sekä ymmärtää moottoritutkimuslaitteiston toiminnan. Opiskelija osaa toimia projektityöryhmässä ja kykenee pitämään ymmärrettäviä esityksiä sekä kotimaisella, että vieraalla kielellä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävän osaamisen taso (5): Opiskelija ymmärtää laajasti polttomoottorin palamistapahtumaa ja siihen liittyviä ilmiöitä sekä osaa soveltaa niitä monipuolisesti ja innovatiivisesti käytäntöön. Lisäksi opiskelija osaa käyttää simulointiohjelmistoa sekä ymmärtää moottoritutkimuslaitteiston toiminnan. Opiskelija osaa toimia tehokkaasti projektityöryhmässä ja kykenee pitämään selkeitä ja johdonmukaisia esityksiä sekä kotimaisella, että vieraalla kielellä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- laatia tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita tekniikan ongelmissa
- käyttää determinantteja ja matriiseja tekniikan ongelmissa
- käyttää raja-arvoon ja derivaattaan liittyviä käsitteitä ja merkintöjä
- tulkita derivaatan muutosnopeutena
- määrittää derivaatan graafisesti, numeerisesti ja symbolisesti
- ratkaista sovellustehtäviä, joiden mallintaminen vaatii derivaatan käyttöä
- käyttää differentiaalia virhearvioissa
- sarjateorian perusteet
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä.

Sisältö

Kurssin sisältö käsittelyjärjestyksessä:
* funktiot ja niiden kuvaajat
* Pythagoraan teoreema ja trigonometriset funktiot
* suora ja kulmakerroin
* eksponentti- ja logaritmifunktiot
* yhdistetty funktio
* funktion raja-arvo ja jatkuvuus
* derivaatan määritelmä
* perusfunktioiden derivaattoja
* derivointisääntöjä
* yhdistetyn funktion derivointi (ketjusääntö)
* tulon ja osamäärän derivointi
* tangentti ja differentiaali
* kriittiset pisteet ja ääriarvot
* ääriarvojen etsintä kriittisten pisteiden tarkastelulla
* usean muuttujan funktiot
* osittaisderivaatat
* differentiaalit ja virhearviot
* kokonaisdifferentiaali

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
Vastuuopettaja

Arttu Karppinen

Ryhmät
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- laatia tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita tekniikan ongelmissa
- käyttää determinantteja ja matriiseja tekniikan ongelmissa
- käyttää raja-arvoon ja derivaattaan liittyviä käsitteitä ja merkintöjä
- tulkita derivaatan muutosnopeutena
- määrittää derivaatan graafisesti, numeerisesti ja symbolisesti
- ratkaista sovellustehtäviä, joiden mallintaminen vaatii derivaatan käyttöä
- käyttää differentiaalia virhearvioissa
- sarjateorian perusteet
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä.

Sisältö

Kurssin sisältö käsittelyjärjestyksessä:
* funktiot ja niiden kuvaajat
* Pythagoraan teoreema ja trigonometriset funktiot
* suora ja kulmakerroin
* eksponentti- ja logaritmifunktiot
* yhdistetty funktio
* funktion raja-arvo ja jatkuvuus
* derivaatan määritelmä
* perusfunktioiden derivaattoja
* derivointisääntöjä
* yhdistetyn funktion derivointi (ketjusääntö)
* tulon ja osamäärän derivointi
* tangentti ja differentiaali
* kriittiset pisteet ja ääriarvot
* ääriarvojen etsintä kriittisten pisteiden tarkastelulla
* usean muuttujan funktiot
* osittaisderivaatat
* differentiaalit ja virhearviot
* kokonaisdifferentiaali

Oppimateriaalit

Edita; Insinöörin matematiikka; Ari Tuomenlehto & co.
Itslearning-oppimisymäristössä oleva ja sinne linkitetty materiaali.

Opetusmenetelmät

Kurssin opetus perustuu lähiopetukseen ja laskuharjoitustehtäviin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensimmäinen välikoe perjantaina 1.3.
Toinen välikoe viikolla perjantaina 12.4.

Kurssisuorituksen voi uusia loppukokeessa, jotka järjestetään 6.5. ja 22.5. 16-18 Auditoriossa Beta. Välikoetta ei voi uusia.

Kansainvälisyys

Opetuskerroilla annetaan teoriaopetusta ja käydään läpi esimerkkejä, mutta pääpaino oppimisessa on opiskelijan omassa osallistumisessa sekä laskuharjoitustehtävien tekemisessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Läpäisemällä lopputentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 134 tuntia opiskelijan työtä

24*2h = 48h kontaktiopetusta
2*2h = 4h välikokeet
82 h itsenäistä opiskelua sisältäen laskuharjoitusten tekemisen ja välikokeisiin valmistautumisen.

Sisällön jaksotus

Kurssilla pidetään kaksi opetuskertaa viikoittain poislukien viikko 8.

Ensimmäinen välikoe perjantaina 1.3.
Toinen välikoe viikolla perjantaina 12.4.

Kurssin sisällöt:
- Lukujärjestelmät
- Raja-arvo
- Derivaatta raja-arvona
- Derivointimenetelmät
- Optimointiongelmien ratkaiseminen derivaatan avulla

Viestintäkanava ja lisätietoja

Koko kurssia koskeva viestintä tapahtuu luennoilla ja ITS-learning-alustalla tai sähköpostitse. Yhteydenotot opettajaan sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssipisteet (max 42 p) muodostuvat seuraavasti:

Laskuharjoituksista kerättävät pisteet 0-10p.

ja lisäksi JOKO

Välikoe 1: 0-16 p
Välikoe 2: 0-16 p

TAI

Loppukoe 0-32p

Kurssin hyväksyttyyn läpäisemiseen vaaditaan välikokeista (tai loppukokeesta) yhteensä 10 pistettä. Tämän jälkeen arvosana muotoutuu seuraavasti:

Arvosana 1: 16 kurssipistettä
Arvosana 2: 21 kurssipistettä
Arvosana 3: 26 kurssipistettä
Arvosana 4: 31 kurssipistettä
Arvosana 5: 36 kurssipistettä

Hylätty (0)

Opiskelija on saanut alle 16 kurssipistettä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on saanut 16-25 kurssipistettä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on saanut 26-35 kurssipistettä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on saanut vähintään 36 kurssipistettä.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- laatia tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita tekniikan ongelmissa
- käyttää determinantteja ja matriiseja tekniikan ongelmissa
- käyttää raja-arvoon ja derivaattaan liittyviä käsitteitä ja merkintöjä
- tulkita derivaatan muutosnopeutena
- määrittää derivaatan graafisesti, numeerisesti ja symbolisesti
- ratkaista sovellustehtäviä, joiden mallintaminen vaatii derivaatan käyttöä
- käyttää differentiaalia virhearvioissa
- sarjateorian perusteet
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä.

Sisältö

Kurssin sisältö käsittelyjärjestyksessä:
* funktiot ja niiden kuvaajat
* Pythagoraan teoreema ja trigonometriset funktiot
* suora ja kulmakerroin
* eksponentti- ja logaritmifunktiot
* yhdistetty funktio
* funktion raja-arvo ja jatkuvuus
* derivaatan määritelmä
* perusfunktioiden derivaattoja
* derivointisääntöjä
* yhdistetyn funktion derivointi (ketjusääntö)
* tulon ja osamäärän derivointi
* tangentti ja differentiaali
* kriittiset pisteet ja ääriarvot
* ääriarvojen etsintä kriittisten pisteiden tarkastelulla
* usean muuttujan funktiot
* osittaisderivaatat
* differentiaalit ja virhearviot
* kokonaisdifferentiaali

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- laatia tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita tekniikan ongelmissa
- käyttää determinantteja ja matriiseja tekniikan ongelmissa
- käyttää raja-arvoon ja derivaattaan liittyviä käsitteitä ja merkintöjä
- tulkita derivaatan muutosnopeutena
- määrittää derivaatan graafisesti, numeerisesti ja symbolisesti
- ratkaista sovellustehtäviä, joiden mallintaminen vaatii derivaatan käyttöä
- käyttää differentiaalia virhearvioissa
- sarjateorian perusteet
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä.

Sisältö

Kurssin sisältö käsittelyjärjestyksessä:
* funktiot ja niiden kuvaajat
* Pythagoraan teoreema ja trigonometriset funktiot
* suora ja kulmakerroin
* eksponentti- ja logaritmifunktiot
* yhdistetty funktio
* funktion raja-arvo ja jatkuvuus
* derivaatan määritelmä
* perusfunktioiden derivaattoja
* derivointisääntöjä
* yhdistetyn funktion derivointi (ketjusääntö)
* tulon ja osamäärän derivointi
* tangentti ja differentiaali
* kriittiset pisteet ja ääriarvot
* ääriarvojen etsintä kriittisten pisteiden tarkastelulla
* usean muuttujan funktiot
* osittaisderivaatat
* differentiaalit ja virhearviot
* kokonaisdifferentiaali

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

10.04.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Seppälä
Ryhmät
 • KMMMODVisualisointiJaMallintaminen
  MOD Visualisointi ja mallintaminen

Tavoitteet

- Opiskelija ymmärtää visuaalisen ajattelun ja kommunikaation merkityksen suunnittelussa.
- Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä suunnittelussa käytössä olevia kuvankäsittely-, vektorigrafiikka- ja presentaatio-ohjelmia suunnitelmien ammattimaiseen esittämiseen.
- Opiskelija osaa soveltaa digitaalisia 2D- ja 3D-ohjelmia suunnitteluprosessin eri vaiheissa ja osana moniammatillista työskentely-ympäristöä.
- Opiskelija osaa siirtää digitaalisia aineistoja digitaaliseen valmistukseen.

Sisältö

Moduuli koostuu seuraavista osa-alueista:
- 2D- ja 3D-ohjelmat digitaalisessa tuotekehitysympäristössä
- Digitaalinen tuoteprosessi, CAD/CAM perusteet
- Presentaatiomateriaalit ja -taidot

Oppimateriaalit

Ohjelmien opaskirjat, harjoitustehtävät sekä sähköinen "Help" -materiaali.

Opetusmenetelmät

Opettajan antamat tehtäväkohtaiset ohjeet, tunneilla tehtävät harjoitustyöt ja itsenäinen työskentely.
Protopajassa tehtävä DigitalFabrication projektityö.

Kansainvälisyys

Tekemällä oppiminen, itsenäinen työskentely ja itsearviointi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan erikseen tapauskohtaisesti, esim. AHOT menettelyn mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu kontaktiopetuksesta, tuntityöskentelystä sekä itsenäisestä työskentelystä.
Työjärjestykseen merkitty aika ja paikka.
Kurssi päättyy itsenäisesti tehtävään harjoitustyöhön. Harjoitustyö palautetaan viimeistään kaksi viikkoa kurssin viimeisen kontaktikerran jälkeen. Palautuksen myöhästyminen vaikuttaa kurssin arvosanaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakson aikana käydään läpi tyypilliset muotoilijoiden käyttämät ohjelmistot ja menetelmät:
Graafinen suunnittelu (Vektorigrafiikka: Adobe Illustrator, CorelDraw. Taitto: Adobe InDesign. Graafinen käyttöliittymä: Adobe XD, Invision. Kuvankäsittely: Adobe Photoshop).
3D-mallinnus: (Polygon mallinnus: Blender, Pintamallinnus: Rhino3D, SiemensNX. Tilavuusmallinnus: SiemensNX).
Visualisointi / Renderointi: (Ohjelmakohtaiset työkalut).
Digital Fabrication: (Laserleikkaus: CorelDraw. CAM: RhinoCAM)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti ja Its -kurssikohtainen työtila

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jatkuva arviointi, tuntityöskentely, pakolliset palautettavat harjoitustyöt

Hylätty (0)

Puuttuvat tai puutteelliset harjoitustyöt

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Pääosa tehtävistä on palautettu, mutta tehtävät ovat puutteellisia tai toteutettu huolimattomasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki tehtävät suoritettu hyvin ja huolellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Huolellisesti tehtyjen tehtävien lisäksi osoitettu kiitettävää osaamista, esimerkiksi ylimääräisten tehtävien avulla.

Ilmoittautumisaika

10.09.2023 - 25.10.2023

Ajoitus

26.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Jänne
Vastuuopettaja

Jyri Jänne

Ryhmät
 • MKONTS22
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee sähkötekniikan peruskäsitteet.
- osaa laskea yksinkertaisten virtapiirien eri suureita.
- osaa kuvailla sähkötekniikassa käytettävien komponenttien toimintaa.
- hallitsee sähkötekniikassa käytettävien mittalaitteiden käytön perusteet.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään:
- sähkötekniikan perusteiden lyhyt kertaus
- tasa- ja vaihtosähkötekniikan perusteet
- magnetismin peruskäsitteet
- puolijohde-elektroniikan perusteet
- sähkötekniikan peruskomponentit, mm. vastukset, kondensaattorit, kelat, diodit, transistorit
- tavallisimmat sähkötekniset mittalaitteet, mm. yleismittari ja oskilloskooppi
- sähköturvallisuus

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Edeltävyysehto Fysiikka 2 -opintojakson suoritus.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Vastuuopettaja

Jaana Kaartovuori

Ryhmät
 • PKONTK22A
  PKONTK22A
 • PKONTK22B
  PKONTK22B
 • PKONTK22
  Konetekniikan koulutus

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruotsin kielen alkeiden ja keskeiset kielioppirakenteet sekä hallitsee sellaisen suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä tarvittavan sanaston, että hän selviytyy muista koulutusohjelmansa ruotsin kielen opinnoista.

Sisältö

Aihepiirit ovat arkipäivän elämän tilanteita: opiskelu, työ, työharjoittelu, matkustaminen, puhelinkeskustelut, tietokoneet, messut. Aihepiirien avulla opiskelija osaa käyttää keskeisiä ruotsin rakenteita sekä suullisesti että kirjallisesti.

Oppimateriaalit

Opettajan kokoama oppimateriaali sähköisena Itslearningissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeiden ajankohdat näkyvät suunnitelmassa. Uusintakokeiden ajankohdat sovitaan opiskelijaryhmän kanssa kurssin loppupuolella.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Sisällön jaksotus

vko 36 Tunnit 1-2
• Opintojakson esittely
• Persoonapronominien perus-, objekti- ja omistusmuodot
vko 37 Tunnit 3-4
• Persoonapronominit, tehtäviä
• Kysymyssanat ja kysymyslauseen muodostaminen
vko 38 Tunnit 5-6
• Kysymyslauseet, tehtäviä
• Substantiivien taivutus
vko 39 Tunnit 7-8
• Substantiivien taivutus, tehtäviä
vko 40 Tunnit 9-10
• Substantiivien taivutus, tehtäviä
vko 41 Tunnit 11-12
• KOE 1
vko 43 Tunnit 13-14
• Adjektiivin muodot ja niiden käyttö
vko 44 Tunnit 15-16
• Adjektiiviharjoituksia
vko 45 Tunnit 17-18
• Verbiryhmät ja aikamuodot
• Verbiharjoituksia
vko 46 Tunnit 19-20
• Verbien käytön harjoituksia
vko 47 Tunnit 21-22
• Verbiharjoituksia
• Sanajärjestys
vko 48 Tunnit 23-24
• KOE 2
vko 49 Tunnit 25-26
varakerta

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ammattioppilaitoksesta tulevat opiskelijat ovat etusijalla, jos ryhmäkoko alkaa ylittyä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hylätty-hyväksytty.

Hyväksytty arvio edellyttää:

osallistumista lähi+etätunneille vähintään 75 %
kotitehtävien suorittamista aikataulun mukaan vähintään 75 %
kokeiden (Koe 1 ja Koe 2) hyväksyttyä suorittamista.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Vastuuopettaja

Jaana Kaartovuori

Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22

Tavoitteet

Opiskelija tuntee ruotsin kielen alkeiden ja keskeiset kielioppirakenteet sekä hallitsee sellaisen suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä tarvittavan sanaston, että hän selviytyy muista koulutusohjelmansa ruotsin kielen opinnoista.

Sisältö

Aihepiirit ovat arkipäivän elämän tilanteita: opiskelu, työ, työharjoittelu, matkustaminen, puhelinkeskustelut, tietokoneet, messut. Aihepiirien avulla opiskelija osaa käyttää keskeisiä ruotsin rakenteita sekä suullisesti että kirjallisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 22

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Toomas Karhu
Vastuuopettaja

Toomas Karhu

Ryhmät
 • KMMMODEnergiaJaYmparistoteknologia
  KMM Energia- ja ympäristöteknologia

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee moottoreiden ja voimalaitosten päästöjen muodostumiseen vaikuttavat tekijät
- tuntee moottoreiden ja voimalaitosten päästöjen vähentämiseen liittyvät polttotekniset ratkaisut sekä savukaasujen puhdistusteknologiat.

Sisältö

- Pako- ja savukaasupäästölainsäädäntö ja siihen liittyvä päästölaskenta
- Pako- ja savukaasupäästöjen vähentäminen palamiseen vaikuttamalla
- Pako- ja savukaasupäästöjen vähentäminen puhdistusjärjestelmillä.

Oppimateriaalit

-Luentomateriaali
-ItsLearningista löytyvä oheislukemista-luettelo
-Turunen, R ja Niemi, S. (2002). Polttomoottorit. Teoksessa: Raiko et al. (toim.), Poltto ja palaminen
-http://www.dieselnet.com/tg.php , soveltuvin osin, kirjautuminen Finna-tunnuksilla.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, laboratorio-opetus, itsenäinen opiskelu, sekä ryhmätehtävät. Osa kontaktiopetuksesta voidaan järjestää verkko-opetuksena.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit ja muut suoritukset opintojakson aikana ItsLearningissa, sekä ensimmäisellä lähikerralla ilmoitettavina ajankohtina.

Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty tentti kahdesti ja korottaa suoritusta kerran vuoden sisällä toteutuksen aloituksesta.

Syksyn 2023 kurssin osalta uusintatenttipäivät ovat seuraavia:
- 1. uusinta ke 31.1. klo 16-18
- 2. uusinta ke 28.2. klo 16-18

Kansainvälisyys

Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ryhmätyötehtävät ja laboratoriossa tapahtuva opiskelu on kaikille pakollista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla opiskelija suorittaa tentin, sekä osallistuu opintojakson ryhmätöiden tekemiseen ja raportointiin.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee moottoreiden (ja voimalaitosten) päästöjen muodostumiseen vaikuttavat tekijät
- tuntee moottoreiden (ja voimalaitosten) päästöjen vähentämiseen liittyvät polttotekniset ratkaisut sekä savukaasujen puhdistusteknologiat.

Pääpaino opetuksessa on diesel-moottoreiden tekniikassa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolle on etuoikeus niillä Konetekniikan opiskelijoilla, joiden tutkintovaatimuksiin tämä opintojakso kuuluu.
Opintojaksot Polttomoottoritekniikan perusteet ja Diesel- ja Kaasumoottorit suositellaan suoritettavaksi ennen tätä opintojaksoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisyyn vaaditaan vähintään noin 30 % maksimipistemäärästä.
Arviointi koostuu kahdesta osasuorituksesta:
- kurssilla tehtävät ryhmätyöt ja esitys
- lopputentti, itsenäisesti.

Hylätty (0)

Opiskelija tulee hylätyksi jos hän ei ole osallistunut vaadittuihin osasuorituksiin tai hänen tenttituloksensa jää alle vaaditun (n. 30 % pisteistä) tason.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän osaamisen taso (1 - 2): Opiskelija ymmärtää keskeisimmät opintojaksolla esitetyt termit ja käsitteet, sekä on osallistunut vaadittuihin ryhmätöihin ja on läpäissyt tentin hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvän osaamisen taso (3 - 4): Opiskelija ymmärtää keskeiset opintojaksolla käydyt päästöaiheet. Opiskelijalla on hyvä käsitys päästöjen muodostumisesta ja niiden vähentämiskeinoista. Opiskelija osaa toimia projektityöryhmässä ja kykenee pitämään ymmärrettäviä esityksiä sekä kotimaisella, että vieraalla kielellä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävän osaamisen taso (5): Opiskelija ymmärtää laajasti päästöjen muodostumiseen vaikuttavat ilmiöt, sekä ymmärtää hyvin eri päästöjen vähentämismenetelmät. Opiskelija osaa hakea luotettavaa tietoa opiskeltavista aiheista. Opiskelija osaa toimia tehokkaasti projektityöryhmässä ja kykenee pitämään selkeitä ja johdonmukaisia esityksiä sekä kotimaisella, että vieraalla kielellä.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 18.03.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 12.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Paanu
Vastuuopettaja

Tommi Paanu

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojaksolla käsitellään energiamuotojen ja energiatekniikoiden perusteet. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää energiateknisten laitteiden toimintaa sekä niiden suunnittelua ja valmistusta.

Sisältö

- Ideaalikaasun tilanyhtälö ja tilanmuutokset
- Lämpökapasiteetit
- Suljetun systeemin energiatase
- Avoimen systeemin energiatase
- Kiertoprosessit
- Mäntäprosessit
- Kylmäkoneet ja lämpöpumput
- Virtauskoneiden perusteet

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy ITS Learning -alustalta.

Opetusmenetelmät

Tietoiskut
Itseopiskelu
Tekemällä oppiminen
Projektioppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Kontaktiopetus
Etäopetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op vastaten n. 125 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Pumppu ja putkisto
Energiatalous ja voimalaitostekniikka
Mäntämoottoritekniikka

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan Konetekniikan monimuoto-opiskelijoille.
Muiden koulutusten opiskelijoita otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä,mikäli tilaa on.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu seuraavien osioiden summana:
- Projektityöt 75 %
- Itsearviointi 25 %.

Kukin projektityö palautetaan yhtenä PDF-tiedostona ITS Learningissä olevaan Projektikohtaiseen palautuslaatikkoon.

Palautukset viimeistään:
- Pumppu ja putkisto perjantaihin 19.4.2023 klo 23.59 mennessä
- Sähkön tuotantokustannukset perjantaihin 17.5.2023 klo 23.59 mennessä
- Mäntämoottorin päämitat ja suoritusarvot keskiviikkoon 12.6.2023 klo 23.59 mennessä.

Itsearviointi palautetaan ITS Learningissä olevaan Itsearvioinnin palautuslaatikkoon keskiviikkoon 12.6.2023 klo 23.59 mennessä.

Hylätty (0)

Jokin projektityö palauttamatta
Jokin projektityö puutteellinen -> täydennettävä
TAI
kaikkien suoritusten yhteispistemäärä alle 40 % kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

min. 40 % kokonaispistemäärästä -> as. 1
min. 55 % kokonaispistemäärästä -> as. 2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

min. 70 % kokonaispistemäärästä -> as. 3
min. 80 % kokonaispistemäärästä -> as. 4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

min. 90 % kokonaispistemäärästä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Metso
 • Pekka Jukantupa
Vastuuopettaja

Tommi Metso

Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa laskea rakenteissa vaikuttavat rasitukset
- Osaa laskea tukireaktiot
- Osaa soveltaa tasapainoehtoja yksinkertaisien rakenteiden mitoituksessa

Sisältö

- Voimat
- Momentit
- Tasapainoehdot
- Rasituskuviot (N-, Q- ja M-kuviot,)
- Nivelmekanismi,
- Ristikot.

Oppimateriaalit

TEKNILLISEN MEKANIIKAN PERUSTEET statiikka lujuusoppi ja dynamiikka (Tapio Salmi)

Opetusmenetelmät

Opintojakso luennoidaan osittain etänä.
Opintojakso on mahdollista suorittaa käännetyn luokkahuoneen periaatteella. Lähituniten aikana keskitytään tehtäviin ja niiden ratkaisuihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeen ajankohta ilmoitetaan kurssin online-työtilassa

Kansainvälisyys

Käänteinen opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu n. 50 harjoitustehtävästä, joita ratkotaan lähitunneilla.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa laskea rakenteissa vaikuttavat rasitukset
- Osaa laskea tukireaktiot
- Osaa soveltaa tasapainoehtoja yksinkertaisien rakenteiden mitoituksessa

- Voimat
- Momentit
- Tasapainoehdot
- Rasituskuviot (N-, Q- ja M-kuviot,)
- Nivelmekanismi,
- Ristikot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisy (arvosana 1) on mahdollista suorittaa etänä harjoitustehtäviä suorittamalla. Katso tarkemmat ohjeet oppisportaalista. Parempien arvosanojen saavuttaminen edellyttää tenttiin osallistumista.

Hylätty (0)

Harjoitustehtävien yhteispisteet eivät riitä läpäisyyn. Tenttistä ei ole saavutettu 40% pisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 40%.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 80%.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 87%.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Marko Kortetmäki
 • Tommi Metso
Vastuuopettaja

Tommi Metso

Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa laskea rakenteissa vaikuttavat rasitukset
- Osaa laskea tukireaktiot
- Osaa soveltaa tasapainoehtoja yksinkertaisien rakenteiden mitoituksessa

Sisältö

- Voimat
- Momentit
- Tasapainoehdot
- Rasituskuviot (N-, Q- ja M-kuviot,)
- Nivelmekanismi,
- Ristikot.

Oppimateriaalit

TEKNILLISEN MEKANIIKAN PERUSTEET statiikka lujuusoppi ja dynamiikka (Tapio Salmi)

Opetusmenetelmät

Opintojakso luennoidaan osittain etänä.
Opintojakso on mahdollista suorittaa käännetyn luokkahuoneen periaatteella. Lähituniten aikana keskitytään tehtäviin ja niiden ratkaisuihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeen ajankohta ilmoitetaan kurssin online-työtilassa

Kansainvälisyys

Käänteinen opetus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu n. 50 harjoitustehtävästä, joita ratkotaan lähitunneilla.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa laskea rakenteissa vaikuttavat rasitukset
- Osaa laskea tukireaktiot
- Osaa soveltaa tasapainoehtoja yksinkertaisien rakenteiden mitoituksessa

- Voimat
- Momentit
- Tasapainoehdot
- Rasituskuviot (N-, Q- ja M-kuviot,)
- Nivelmekanismi,
- Ristikot.

Viestintäkanava ja lisätietoja

https://turkuamk.itslearning.com/

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisy (arvosana 1) on mahdollista suorittaa etänä harjoitustehtäviä suorittamalla. Katso tarkemmat ohjeet oppisportaalista. Parempien arvosanojen saavuttaminen edellyttää tenttiin osallistumista.

Hylätty (0)

Harjoitustehtävien yhteispisteet eivät riitä läpäisyyn. Tenttistä ei ole saavutettu 40% pisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 40%.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 80%.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 87%.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Pekka Saarinen
Ryhmät
 • MRAKIS23
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää SI-järjestelmän yksiköitä laskutoimituksissa ja sekä tehdä yksikkömuunnoksia
- osaa lukea erilaisissa koordinaatistoissa olevia kuvaajia
- osaa käyttää vektoreita liikkeen ja voimien kuvaamiseen
- osaa käyttää yhtälöitä mm. liikkeen ja voimien kuvaamiseen
- osaa piirtää vapaakappalekuvia
- ymmärtää mm. käsitteet nopeus, kiihtyvyys, voima, kitka,työ, energia, teho, pyörimisnopeus, kiihtyvyys pyörimisliikkeessä

Sisältö

Kurssin sisältö käsittelyjärjestyksessä:
• tasainen liike
• tasaisesti kiihtyvä liike
• putoamiskiihtyvyys
• liike kahdessa ja kolmessa ulottuvuudessa
• voimat ja liikemäärä
• liikemäärän säilymislaki
• voima ja kiihtyvyys
• voima ja vastavoima
• painovoima
• tukivoimat
• kitkavoimat
• voiman siirto köysien ja vaijereiden avulla
• kineettinen energia
• potentiaalienergia
• työ-energiaperiaate
• jouset
• teho
• teho ja vastusvoimat tasaisessa liikkeessä
• teho kiihtyvässä liikkeessä
• impulssi
• kimmottomat törmäykset
• pyörimisliike
• g-voimat
• kulmakiihtyvyys ja keskihakuvoima

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
Vastuuopettaja

Arttu Karppinen

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa käyttää SI-järjestelmän yksiköitä laskutoimituksissa ja sekä tehdä yksikkömuunnoksia
- osaa lukea erilaisissa koordinaatistoissa olevia kuvaajia
- osaa käyttää vektoreita liikkeen ja voimien kuvaamiseen
- osaa käyttää yhtälöitä mm. liikkeen ja voimien kuvaamiseen
- osaa piirtää vapaakappalekuvia
- ymmärtää mm. käsitteet nopeus, kiihtyvyys, voima, kitka,työ, energia, teho, pyörimisnopeus, kiihtyvyys pyörimisliikkeessä

Sisältö

Kurssin sisältö käsittelyjärjestyksessä:
• tasainen liike
• tasaisesti kiihtyvä liike
• putoamiskiihtyvyys
• liike kahdessa ja kolmessa ulottuvuudessa
• voimat ja liikemäärä
• liikemäärän säilymislaki
• voima ja kiihtyvyys
• voima ja vastavoima
• painovoima
• tukivoimat
• kitkavoimat
• voiman siirto köysien ja vaijereiden avulla
• kineettinen energia
• potentiaalienergia
• työ-energiaperiaate
• jouset
• teho
• teho ja vastusvoimat tasaisessa liikkeessä
• teho kiihtyvässä liikkeessä
• impulssi
• kimmottomat törmäykset
• pyörimisliike
• g-voimat
• kulmakiihtyvyys ja keskihakuvoima

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Meriö
 • Pekka Jukantupa
Vastuuopettaja

Pekka Jukantupa

Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää paineen, virtausten ja lämpötilan mittaamisen teoreettisen taustan ja osaa soveltaa sitä käytäntöön
- ymmärtää lämmön ja lämpövirran käsitteenä sekä osaa analysoida yksinkertaisia systeemejä jotka ovat insinöörin osaamisen kannalta keskeisiä
- osaa sähköoppiin ja virtapiireihin liittyvät peruslaskutoimitukset ja osaa soveltaa niitä insinöörille tyypillisten ongelmien ratkaisuun
- ymmärtää magnetismin käsitteenä ja osaa kuvailla yksinkertaisen tasavirtamoottorin toimintaa
- tunnistaa sähkövirtaan ja nesteen virtaukseen liittyvän analogian ja osaa havainnollistaa tasavirtapiirin toimintaa sen avulla
- ymmärtää energia-käsitteen keskeisen roolin insinöörin osaamisessa
- osaa tehdä yksikkömuunnoksia kurssin sisältöön liittyvillä suureilla
- ymmärtää paremmin englanninkielistä fysiikan ja tekniikan alan kirjallisuutta

Sisältö

- Paine
- Fluidit
- Lämpötila
- Lämpö
- Sähkö
- Tasavirtapiirit
- Magnetismi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 27.09.2023

Ajoitus

28.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
Vastuuopettaja

Arttu Karppinen

Ryhmät
 • MKONTS22
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakso tarjoaa viitekehyksen, jonka puitteissa opiskelijalle annetaan mahdollisuus osata fysiikan keskeisiä perusteita sekä tekniikalle ominaisia toimintatapoja. Hän osaa:
- Hyödyntää Kansainvälistä suure- ja mittayksikköjärjestelmää teknisen tiedon tulkinnassa ja selittämisessä.
- Tulkita ja ratkaista suureyhtälöitä sekä niiden tuloksia ja suureiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia.
- Selittää suureiden riippuvuuksia toisistaan määrittelemällä uusia suureita ja tulkitsemalla luonnonilmiöitä.
- Arvioida käytettävien fysikaalisten ja teknisten käsitteiden ja menetelmien pätevyys- ja sovellusalueita.
- Yleistää fysikaaliset peruskäsitteet, -periaatteet sekä -vuorovaikutukset ja säilymisperiaatteet kaikkia fysikaalisia ilmiöitä yhdistäviksi tekijöiksi.

Sisältö

- Nesteiden ja kaasujen mekaniikka
- Lämpötila ja sen muuttuminen
- Lämpöenergia
- Lämpöenergian siirtyminen
- Sähköstatiikka

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Meriö
 • Pekka Jukantupa
Vastuuopettaja

Pekka Jukantupa

Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää paineen, virtausten ja lämpötilan mittaamisen teoreettisen taustan ja osaa soveltaa sitä käytäntöön
- ymmärtää lämmön ja lämpövirran käsitteenä sekä osaa analysoida yksinkertaisia systeemejä jotka ovat insinöörin osaamisen kannalta keskeisiä
- osaa sähköoppiin ja virtapiireihin liittyvät peruslaskutoimitukset ja osaa soveltaa niitä insinöörille tyypillisten ongelmien ratkaisuun
- ymmärtää magnetismin käsitteenä ja osaa kuvailla yksinkertaisen tasavirtamoottorin toimintaa
- tunnistaa sähkövirtaan ja nesteen virtaukseen liittyvän analogian ja osaa havainnollistaa tasavirtapiirin toimintaa sen avulla
- ymmärtää energia-käsitteen keskeisen roolin insinöörin osaamisessa
- osaa tehdä yksikkömuunnoksia kurssin sisältöön liittyvillä suureilla
- ymmärtää paremmin englanninkielistä fysiikan ja tekniikan alan kirjallisuutta

Sisältö

- Paine
- Fluidit
- Lämpötila
- Lämpö
- Sähkö
- Tasavirtapiirit
- Magnetismi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- ratkaista yhtälöitä
- laatia yksinkertaista tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- laskea erilaisten tasokuvioiden osia ja pinta-aloja sekä erilaisten kappaleiden tilavuuksia ja pinta-aloja erityisesti tekniikan sovellustehtävissä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita yksinkertaisissa tekniikan ongelmissa
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä
- tunnistaa alkeisfunktioiden kuvaajat
- ratkaista perusfunktioihin liittyviä yhtälöitä ja soveltaa niitä tekniikan ongelmissa

Sisältö

- Lauseke
- Yhtälöt
- Kolmion ratkaiseminen
- Trigonometrian perusteet
- Geometria perusteet
- Vektorilaskenta
- Funktio

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

12.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Marko Kortetmäki
Vastuuopettaja

Marko Kortetmäki

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- ratkaista yhtälöitä
- laatia yksinkertaista tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- laskea erilaisten tasokuvioiden osia ja pinta-aloja sekä erilaisten kappaleiden tilavuuksia ja pinta-aloja erityisesti tekniikan sovellustehtävissä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita yksinkertaisissa tekniikan ongelmissa
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä
- tunnistaa alkeisfunktioiden kuvaajat
- ratkaista perusfunktioihin liittyviä yhtälöitä ja soveltaa niitä tekniikan ongelmissa

Sisältö

- Lauseke
- Yhtälöt
- Kolmion ratkaiseminen
- Trigonometrian perusteet
- Geometria perusteet
- Vektorilaskenta
- Funktio

Oppimateriaalit

Kurssikirja "Insinöörin matematiikka" (tekijät Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen, Makkonen ja Surakka, kustantaja Edita).

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkko-opetus ja -ohjaus, itseopiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Osakoe1:
Osakoe2:

Kansainvälisyys

Itslearning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähiopetus, verkko, itseopiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Keskimääräiselle opiskelijalle 5 op kurssi tarkoittaa noin 135 tuntia töitä. Tämä jakaantuu 14 viikolle. Ohjattua opetusta on 18h joko lähiopetuksena tai etäohjauksena. Huomattava osuus kurssista koostuu itsenäisestä opiskelusta.

Sisällön jaksotus

Materiaali ja toteutus Itslearning-oppimisalustalla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Verkko-oppimisalusta ItsLearning - Insinöörimatematiikan perusteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäisy ja arviointi perustuu pisteisiin, joita kerätään kahdesta osakokeesta (max 2*16pistettä), ITSL-järjestelmään palautettavista perinteisistä laskuharjoituksista (max 7 pistettä) ja Ville-järjestelmässä tehtävistä sähköisistä laskuharjoituksista (max 3 pistettä). HUOM! Villestä tehdään maksimissaan 50% jokaisesta alueesta,

opiskelija voi itse valita ko alueesta mitkä tehtävät tekee.

Pisteitä osakokeista ja laskuharjoituksista on saatava yhteensä vähintään 16
Arvosana määräytyy seuraavan taulukon mukaan

Arvosana 1 vaatii 16 pistettä
Arvosana 2 vaatii 21 pistettä
Arvosana 3 vaatii 26 pistettä
Arvosana 4 vaatii 31 pistettä
Arvosana 5 vaatii 36 pistettä
Kurssin voi suorittaa myös pelkällä lopputentillä, jonka maksimipistemäärä on 32.


Kurssin jälkeen järjestetään kaksi tenttitilaisuutta, joissa voi tehdä koko kurssin tentin.
Laskuharjoitusten tuottamat pisteet
Hyvityspisteet määräytyvät lineaarisesti siten, että palauttamalla tehtävistä 100% saa 7 lisäpistettä.

Hyvityspisteet määräytyvät lineaarisesti siten, että keräämällä 50% pisteistä jokaisesta alueesta (pistemäärä yhteensä max 1600) saa 3 lisäpistettä (vastaa 800 pistettä).

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
Vastuuopettaja

Arttu Karppinen

Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- ratkaista yhtälöitä
- laatia yksinkertaista tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- laskea erilaisten tasokuvioiden osia ja pinta-aloja sekä erilaisten kappaleiden tilavuuksia ja pinta-aloja erityisesti tekniikan sovellustehtävissä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita yksinkertaisissa tekniikan ongelmissa
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä
- tunnistaa alkeisfunktioiden kuvaajat
- ratkaista perusfunktioihin liittyviä yhtälöitä ja soveltaa niitä tekniikan ongelmissa

Sisältö

- Lauseke
- Yhtälöt
- Kolmion ratkaiseminen
- Trigonometrian perusteet
- Geometria perusteet
- Vektorilaskenta
- Funktio

Oppimateriaalit

Edita; Insinöörin matematiikka; Ari Tuomenlehto & co.
Itslearning-oppimisymäristössä oleva ja sinne linkitetty materiaali.

Opetusmenetelmät

Kurssin opetus perustuu lähiopetukseen, laskuharjoitustehtäviin sekä ViLLE-tehtäviin.
Yksi viikon opetuskerroista on laskupainotteinen kerta, joissa keskitytään laskuharjoitustehtäviin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensimmäinen välikoe viikolla 43.
Toinen välikoe viikolla 50.

Kurssisuorituksen voi uusia loppukokeessa, jotka järjestetään tammikuussa ja helmikuussa. Välikoetta ei voi uusia.

Kansainvälisyys

Opeutskerroilla annetaan teoriaopetusta ja käydään läpi esimerkkejä, mutta pääpaino oppimisessa on opiskelijan omassa osallistumisessa sekä laskuharjoitus- ja ViLLE-tehtävien tekemisessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Läpäisemällä lopputentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 134 tuntia opiskelijan työtä

35*2h = 70h kontaktiopetusta
2*2h = 4h välikokeet
60 h itsenäistä opiskelua (noin 5h viikossa) sisältäen laskuharjoitusten tekemisen ja välikokeisiin valmistautumisen.

Sisällön jaksotus

Kurssilla pidetään 3 opetuskertaa viikoittain poislukien viikko 42.

Ensimmäinen välikoe pidetään viikolla 43.
Toinen välikoe pidetään viikolla 50.Opintojakson oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa käsitellä tekniikan aloilla esiintyviä matemaattisia lausekkeita.
- ymmärtää yhtälönratkaisun periaatteet ja osaa ratkaista tekniikan aloille tyypillisiä yhtälöitä.
- ymmärtää vektorilaskennan periaatteet ja osaa soveltaa vektoreita tekniikan alan ongelmien mallintamiseen ja ratkaisemiseen.
- ymmärtää geometrian ja trigonometrian peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä ongelmaratkaisussa.
- ymmärtää funktion käsitteen ja tietää funktioiden perusominaisuuksia.
- osaa soveltaa funktioita tekniikan ongelmien mallintamiseen ja ratkaisemiseen.
- ymmärtää matriisilaskennan periaatteet
- osaa soveltaa yhtälöryhmiä tekniikan alan ongelmien ratkaisussa.
- tuntee matematiikan merkintätapoja ja osaa soveltaa niitä tekniikan aloilla.


Opintojakson sisältö:

- Lukujen esitystavat ja reaaliset lukualueet
- Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys
- Murtolausekkeet, potenssit, polynomilausekkeet ja rationaalilausekkeet
- Polynomifunktiot sekä I ja II asteen polynomiyhtälöt ja -epäyhtälöt
- Yhtälöryhmät
- Juuret ja juuriyhtälöt
- Eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
- Logaritmifunktiot ja -yhtälöt
- Yksikköympyrä ja radiaanit
- Trigonometriset funktiot ja yhtälöt
- Sinilause, kosinilause ja vinokulmaisen kolmion ratkaiseminen
- Vektorilaskennan peruskäsitteet ja tekniikan ongelmien mallintaminen vektorien avulla
- Vektorien pistetulo ja ristitulo
- Matriisilaskennan peruskäsitteet, determinantti ja käänteismatriisi
- Koulutuskohtaisia sisältöjä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Koko kurssia koskeva viestintä tapahtuu luennoilla ja ITS-learning-alustalla tai sähköpostitse. Yhteydenotot opettajaan sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssipisteet (max 42 p) muodostuvat seuraavasti:

Laskuharjoituksista kerättävät pisteet 0-6 p.
ViLLE-tehtävistä kerättävät pisteet 0-4 p.

ja lisäksi JOKO

Välikoe 1: 0-16 p
Välikoe 2: 0-16 p

TAI

Loppukoe 0-32p

Kurssin hyväksyttyyn läpäisemiseen vaaditaan välikokeista (tai loppukokeesta) yhteensä 10 pistettä. Tämän jälkeen arvosana muotoutuu seuraavasti:

Arvosana 1: 16 kurssipistettä
Arvosana 2: 21 kurssipistettä
Arvosana 3: 26 kurssipistettä
Arvosana 4: 31 kurssipistettä
Arvosana 5: 36 kurssipistettä

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
Vastuuopettaja

Arttu Karppinen

Ryhmät
 • PKONTK24
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK24A
  PKONTK24A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- ratkaista yhtälöitä
- laatia yksinkertaista tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- laskea erilaisten tasokuvioiden osia ja pinta-aloja sekä erilaisten kappaleiden tilavuuksia ja pinta-aloja erityisesti tekniikan sovellustehtävissä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita yksinkertaisissa tekniikan ongelmissa
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä
- tunnistaa alkeisfunktioiden kuvaajat
- ratkaista perusfunktioihin liittyviä yhtälöitä ja soveltaa niitä tekniikan ongelmissa

Sisältö

- Lauseke
- Yhtälöt
- Kolmion ratkaiseminen
- Trigonometrian perusteet
- Geometria perusteet
- Vektorilaskenta
- Funktio

Oppimateriaalit

Edita; Insinöörin matematiikka; Ari Tuomenlehto & co.
Itslearning-oppimisymäristössä oleva ja sinne linkitetty materiaali.

Opetusmenetelmät

Kurssin opetus perustuu lähiopetukseen, laskuharjoitustehtäviin sekä ViLLE-tehtäviin.
Kurssilla on 8 läsnäolopakollista opetuskertaa, joissa keskitytään laskuharjoitustehtäviin. Näiden päivämäärät ovat (katso kellonajat lukujärjestyksestä)

1) Ke 17.1.
2) Ke 31.1.
3) Ke 7.2.
4) Pe 16.2.
5) Ke 6.3.
6) Ma 18.3.
7) Ke 3.4.
8) Ke 10.4.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ensimmäinen välikoe maanantaina 26.2.
Toinen välikoe viikolla keskiviikkona 19.4.

Kurssisuorituksen voi uusia loppukokeessa, jotka järjestetään 6.5. ja 22.5. 16-18 Auditoriossa Beta. Välikoetta ei voi uusia.

Kansainvälisyys

Opetuskerroilla annetaan teoriaopetusta ja käydään läpi esimerkkejä, mutta pääpaino oppimisessa on opiskelijan omassa osallistumisessa sekä laskuharjoitus- ja ViLLE-tehtävien tekemisessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Läpäisemällä lopputentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 134 tuntia opiskelijan työtä

36*2h = 72h kontaktiopetusta
2*2h = 4h välikokeet
58 h itsenäistä opiskelua (noin 5h viikossa) sisältäen laskuharjoitusten tekemisen ja välikokeisiin valmistautumisen.

Sisällön jaksotus

Kurssilla pidetään 3 opetuskertaa viikoittain poislukien viikko 8.

Ensimmäinen välikoe maanantaina 26.2.
Toinen välikoe viikolla keskiviikkona 19.4.Opintojakson oppimistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa käsitellä tekniikan aloilla esiintyviä matemaattisia lausekkeita.
- ymmärtää yhtälönratkaisun periaatteet ja osaa ratkaista tekniikan aloille tyypillisiä yhtälöitä.
- ymmärtää vektorilaskennan periaatteet ja osaa soveltaa vektoreita tekniikan alan ongelmien mallintamiseen ja ratkaisemiseen.
- ymmärtää geometrian ja trigonometrian peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä ongelmaratkaisussa.
- ymmärtää funktion käsitteen ja tietää funktioiden perusominaisuuksia.
- osaa soveltaa funktioita tekniikan ongelmien mallintamiseen ja ratkaisemiseen.
- ymmärtää matriisilaskennan periaatteet
- osaa soveltaa yhtälöryhmiä tekniikan alan ongelmien ratkaisussa.
- tuntee matematiikan merkintätapoja ja osaa soveltaa niitä tekniikan aloilla.


Opintojakson sisältö:

- Lukujen esitystavat ja reaaliset lukualueet
- Peruslaskutoimitukset ja laskujärjestys
- Murtolausekkeet, potenssit, polynomilausekkeet ja rationaalilausekkeet
- Polynomifunktiot sekä I ja II asteen polynomiyhtälöt ja -epäyhtälöt
- Yhtälöryhmät
- Juuret ja juuriyhtälöt
- Eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
- Logaritmifunktiot ja -yhtälöt
- Yksikköympyrä ja radiaanit
- Trigonometriset funktiot ja yhtälöt
- Sinilause, kosinilause ja vinokulmaisen kolmion ratkaiseminen
- Vektorilaskennan peruskäsitteet ja tekniikan ongelmien mallintaminen vektorien avulla
- Vektorien pistetulo ja ristitulo
- Matriisilaskennan peruskäsitteet, determinantti ja käänteismatriisi
- Koulutuskohtaisia sisältöjä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Koko kurssia koskeva viestintä tapahtuu luennoilla ja ITS-learning-alustalla tai sähköpostitse. Yhteydenotot opettajaan sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssipisteet (max 42 p) muodostuvat seuraavasti:

Laskuharjoituksista kerättävät pisteet 0-6 p.
ViLLE-tehtävistä kerättävät pisteet 0-4 p.

ja lisäksi JOKO

Välikoe 1: 0-16 p
Välikoe 2: 0-16 p

TAI

Loppukoe 0-32p

Kurssin hyväksyttyyn läpäisemiseen vaaditaan välikokeista (tai loppukokeesta) yhteensä 10 pistettä. Tämän jälkeen arvosana muotoutuu seuraavasti:

Arvosana 1: 16 kurssipistettä
Arvosana 2: 21 kurssipistettä
Arvosana 3: 26 kurssipistettä
Arvosana 4: 31 kurssipistettä
Arvosana 5: 36 kurssipistettä

Hylätty (0)

Opiskelija saa kurssipisteitä alle 16 TAI ei ole osallistunut läsnäolopakollisiin opetuskertoihin TAI ei ole kerännyt 40 % kaikista ViLLE-tehtävien pisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osalistunut läsnäolopakollisiin opetuskertoihin JA kerännyt vähintään 40 % kaikista ViLLE-tehtävien pisteistä JA saanut 16-25 kurssipistettä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osalistunut läsnäolopakollisiin opetuskertoihin JA kerännyt vähintään 40 % kaikista ViLLE-tehtävien pisteistä JA saanut 26-35 kurssipistettä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osalistunut läsnäolopakollisiin opetuskertoihin JA kerännyt vähintään 40 % kaikista ViLLE-tehtävien pisteistä JA saanut vähintään 36 kurssipistettä.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • PKONTK24B
  PKONTK24B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- ratkaista yhtälöitä
- laatia yksinkertaista tekniikan probleemoista matemaattisen mallin ja ratkoa näin muodostuvia yhtälöitä
- laskea erilaisten tasokuvioiden osia ja pinta-aloja sekä erilaisten kappaleiden tilavuuksia ja pinta-aloja erityisesti tekniikan sovellustehtävissä
- käyttää sekä soveltaa vektoreita yksinkertaisissa tekniikan ongelmissa
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä
- tunnistaa alkeisfunktioiden kuvaajat
- ratkaista perusfunktioihin liittyviä yhtälöitä ja soveltaa niitä tekniikan ongelmissa

Sisältö

- Lauseke
- Yhtälöt
- Kolmion ratkaiseminen
- Trigonometrian perusteet
- Geometria perusteet
- Vektorilaskenta
- Funktio

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 24

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Paanu
Vastuuopettaja

Tommi Paanu

Ryhmät
 • KMMMODEnergiaJaYmparistoteknologia
  KMM Energia- ja ympäristöteknologia

Tavoitteet

Student can- make lay-out design- design piping systems- model and simulate powerplant or engine cycles and processes- manage and realize a R&D project- apply some computer program for project management.

Sisältö

#NIMI?

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksossa ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Itsenäinen opiskelu
Tiimiopiskelu
Projektissa opiskelu
Tiedonhankinta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektissa toimiminen 5 op = 135 h opiskelijan työtä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Projektiraportin hyväksyntä ja palautus määräaikaan mennessä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu ainoastaan niille Konetekniikan opiskelijoille, joiden tutkintovaatimuksiin tämä opintojakso kuuluu.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Jokin arviointikriteereistä ei täyty.

Ilmoittautumisaika

05.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Piia Pesso
Vastuuopettaja

Piia Pesso

Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of their field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

23.08.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 05.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Piia Pesso
Vastuuopettaja

Piia Pesso

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of their field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Piia Pesso
Vastuuopettaja

Piia Pesso

Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of their field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Vastuuopettaja

Antti Meriö

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- käsitellä tekniikassa esiintyviä matemaattisia lausekkeita
- ratkaista yhtälöitä
- käyttää vektoreita
- käyttää oikein opintojakson sisältöön liittyviä matemaattisia termejä ja merkintöjä
- tunnistaa alkeisfunktioiden kuvaajat
- ratkaista perusfunktioihin liittyviä yhtälöitä

Sisältö

Murtoluvut
Potenssit
Polynomilaskentaa
Juuret ja murtopotenssit
Yhtälöt
Geometriaa
Vektorit
Funktiot
Logaritmi- ja eksponenttifunktiot
Funktioiden kuvaajia ja niiden tulkintaa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

23.10.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

23.10.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Vastuuopettaja

Antti Meriö

Tavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija
- osaa tuottaa asiatyylisen ja johdonmukaisen kirjallisen ja suullisen esityksen.
- osaa valita tekstilajin tavoitteen ja tilanteen mukaan.
- osaa käyttää kielenhuollon oppaita kirjoittamisen tukena.
- osaa arvioida viestinnällisiä taitojaan osana tulevaa ammattitaitoa.

Sisältö

- asiatyylinen teksti
- suullinen esitys ja keskustelutilanteet
- palautteen anto ja vastaanotto

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Vastuuopettaja

Antti Meriö

Tavoitteet

Opiskelija kertaa ruotsin kielen keskeiset kielioppirakenteet ja kehittää suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä tarvittavia valmiuksia, joita tarvitaan ruotsin kielen opintojaksoissa jatko-opinnoissa. Lisäksi opiskelija tutustuu tekniikan alan perussanastoon teeman mukaisesti ja oppii tuntemaan ammattikorkeakouluopinnoissa käytettäviä työtapoja ja lähdemateriaaleja.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään aihepiiriin liittyvää tekniikan sanastoa ja tehdään siihen liittyviä kirjallisia ja suullisia tehtäviä.

Peruskielioppirakenteet aihepiiriin integroituna:
-substantiivien taivutus
- adjektiivin taivutus
-verbien taivutus ja aikamuodot
-pronominit
-kysymyssanat ja kysymyslauseet
- pää- ja sivulauseiden sanajärjestys

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kone- ja meritekniikka sekä muotoilu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Seppänen
Vastuuopettaja

Mika Seppänen

Ryhmät
 • KMMMODKoneensuunnittelu
  KMM Koneensuunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- Elementtimenetelmän teoreettiset perusteet rakenteiden mekaniikassa.
- Käyttää elementtimenetelmän tietokoneohjelmia rakenteiden analysoinnissa.

Sisältö

- Viivarakenteet: kehärakenteet, ristikot, teräspalkkirakenteet.
- Ppintarakenteet: ohutpeltirakenteet, paineastiat, kuorirakenteet.
- Solidirakenteet: 3D-solidikappaleet, kokoonpanot.

Aika ja paikka

Syksyllä 2018 Sepänkadulla

Oppimateriaalit

Luentokalvot, harjoitustehtävät löytyvät itslearnigistä, jossa on myös linkkilista hyödyllisiin materiaaleihin.
e-kirjoja saatavilla kirjaston kautta:
- Finite Element Analysis by Narasaiah, G. Lakshmi
- Engineering Analysis with ANSYS Software by Stolarski, Tadeusz,
Nakasone, Y., Yoshimoto, S
- Finite Element Method : A Practical Course by Liu, G. R. Quek, S. S.
Finite Element Analysis by Bhavikatti, S.S.
- Finite Element Methods vs. Classical Methods by Rao, H.S.G.

Opetusmenetelmät

Oppilaiden harjoitustyö, käyttäen NX:n FEM-ohjelmistoa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin lopuksi pidetään koe.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin tuloksellinen suorittaminen vaatii matematiikan ja aikaisempien lujuusopin kurssien tietosisältöjen hallitsemista. Oppilaan on itse huolehdittava näiden asioiden mahdollisesta kertaamisesta.
Luennot tutustutaan vain keskeisiin asioihin. Kurssin asioiden syvällinen hallitseminen vaatii opiskelijalta omaehtoista tutustumistan ohjelman harjoitustöihin

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustyö

Hylätty (0)

Ei ajallaan palutettuja harjoitustöitä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Ajallaan palautetut harjoitukset, lukumäärän mukaan

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ajallaan palautetut harjoitukset, lukumäärän mukaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ajallaan palautetut harjoitukset, lukumäärän mukaan

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Vilhelmiina Valonen
Vastuuopettaja

Anne Antero

Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali ja opettajan materiaali Itslearning-oppimisalustalla

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkko-opetus, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyö, itsearviointi ja vertaispalaute.
Osa tehtävistä on mahdollista tehdä vain osallistumalla lähiopetukseen, joten läsnäolo tunneilla on tärkeää.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opiskellaan viestinnän ja vuorovaikutuksen perustaitoja, joita tarvitaan alan työtehtävissä.
Opiskelija tutustuu ennen tunteja tunnin aiheisiin, joihin on annettu materiaaleja ja linkkejä Itslearningissa. Opiskelija tekee annetut ennakkotehtävät ennen aihetta käsittelevää oppituntia.
Opintojaksolla tehdään yksilöharjoituksia sekä ryhmäharjoituksia erikokoisissa ja vaihtuvissa pienryhmissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 80 tuntia opiskelijan työtä.
Tehtävät seuraavilta alueilta:
kielenhuolto
kirjoittaminen
puheviestintä

Sisällön jaksotus

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Asiatyylin tunnuspiirteet ja asiatyylinen kirjoittaminen
Työelämän puheviestintätilanteet
Omien viestintätaitojen arviointi
Palautteen anto ja vastaanotto


Opintojakson tavoitteet, tehtävät ja niiden arviointi, aikataulutus yms. käytännön asiat esitellään ensimmäisellä kerralla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolle osallistuvalta edellytetään taitavaa tai äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa eli C-taitotasoa. Opiskelijalla on vastuu tarkistaa edeltävyysehtojen täyttyminen ennen ilmoittautumista. Opettajalla on peruste hylätä ilmoittautuminen, jos edeltävyysehdot eivät täyty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso perustuu jatkuvaan arviointiin. Verkossa tehtävät tehtävät, lähituntien itsenäiset ja ryhmätehtävät, puheviestinnälliset osuudet.
Arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti (kriteerit Itslearningissa). Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Vilhelmiina Valonen
Vastuuopettaja

Anne Antero

Ryhmät
 • MKONTS22
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali ja opettajan materiaali Itslearning-oppimisalustalla

Opetusmenetelmät

Lähiopetus (4 tapaamiskertaa), verkko-ohjaus, tehtäväperustaisuus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyö, itsearviointi ja vertaispalaute.
Osa tehtävistä on mahdollista tehdä vain osallistumalla lähiopetukseen, joten läsnäolo tunneilla on tärkeää.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opiskellaan viestinnän ja vuorovaikutuksen perustaitoja, joita tarvitaan alan työtehtävissä.
Opiskelija tutustuu ennen tunteja tunnin aiheisiin, joihin on annettu materiaaleja ja linkkejä Itslearningissa.
Opintojaksolla tehdään yksilöharjoituksia sekä ryhmäharjoituksia erikokoisissa ja vaihtuvissa pienryhmissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 80 tuntia opiskelijan työtä.
Tehtävät seuraavilta alueilta:
kielenhuolto
kirjoittaminen
puheviestintä

Sisällön jaksotus

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Asiatyylin tunnuspiirteet ja asiatyylinen kirjoittaminen
Työelämän puheviestintätilanteet
Omien viestintätaitojen arviointi
Palautteen anto ja vastaanotto


Opintojakson tavoitteet, tehtävät ja niiden arviointi, aikataulutus yms. käytännön asiat esitellään ensimmäisellä kerralla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolle osallistuvalta edellytetään taitavaa tai äidinkielen tasoista suomen kielen taitoa eli C-taitotasoa. Opiskelijalla on vastuu tarkistaa edeltävyysehtojen täyttyminen ennen ilmoittautumista. Opettajalla on peruste hylätä ilmoittautuminen, jos edeltävyysehdot eivät täyty.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso perustuu jatkuvaan arviointiin. Verkossa tehtävät tehtävät, lähituntien itsenäiset ja ryhmätehtävät, puheviestinnälliset osuudet.
Arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti (kriteerit Itslearningissa). Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 15.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Anne Antero
Vastuuopettaja

Anne Antero

Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jari Lahtinen
Vastuuopettaja

Jari Lahtinen

Ryhmät
 • KMMMODEnergiaJaPolttomoottoritekniikka
  KMM Energia- ja polttomoottoritekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määrittää putkiston (tai kanavan) painehäviön
- mitoittaa putkiston ja valita siihen sopivan pumpun
- mitoittaa paineilmajärjestelmän ja valita siihen sopivan kompressorin
- valita eristyspaksuuden ja laskea lämpöhäviön
- määrittää lämmönsiirtimessä tarvittavan lämpöpinnan ja valita sopivan lämmönsiirtimen.

Sisältö

- Virtausmekaniikka
- Pumput ja putkistot
- Puhaltimet ja kompressorit
- Lämmönsiirto
- Eristeet
- Lämmönsiirtimet

Oppimateriaalit

Oppimateriaali tallennetaan ITS-järjestelmään

Opetusmenetelmät

Tekemällä oppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-Tentti on viikolla 49, maanantaina 4.12. klo. 9.15
-Ensimmäinen uusintakoe tammikuussa 2024, ke 31.1. klo. 16-18
-Toinen uusintakoe helmikuussa 2024, ke. 28.2 klo. 16-18

Kansainvälisyys

Teoriaopetus, laskuharjoitukset, harjoitustyöt

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Muualta hankittu vastaava koulutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia = 17 työpäivää = 3.4 työviikkoa

Sisällön jaksotus

-Virtausmekaniikka
-Pumput ja putkistot
-Puhaltimet ja kompressorit
-Lämmönsiirto
-Eristeet
-Lämmönsiirtimet

Viestintäkanava ja lisätietoja

Jari M. Lahtinen
+358505985679
jari.lahtinen@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: 0-5

-Tenttitulos vaikuttaa arviointiin 75%
-Ryhmätyöt vaikuttavat arviointiin 25%
-Kotitehtävät antavat lisäpisteitä max. 15%

Hylätty (0)

Pisteet < 35 %

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1) 35 % < pisteet < 48 %

2) 48 % < pisteet < 61 %

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3) 61 % < pisteet < 74 %

4) 74 % < pisteet < 87 %

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5) 87 % < pisteet

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jari Lahtinen
Vastuuopettaja

Jari Lahtinen

Ryhmät
 • KMMMODEnergiaJaPolttomoottoritekniikka
  KMM Energia- ja polttomoottoritekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- määrittää putkiston (tai kanavan) painehäviön
- mitoittaa putkiston ja valita siihen sopivan pumpun
- mitoittaa paineilmajärjestelmän ja valita siihen sopivan kompressorin
- valita eristyspaksuuden ja laskea lämpöhäviön
- määrittää lämmönsiirtimessä tarvittavan lämpöpinnan ja valita sopivan lämmönsiirtimen.

Sisältö

- Virtausmekaniikka
- Pumput ja putkistot
- Puhaltimet ja kompressorit
- Lämmönsiirto
- Eristeet
- Lämmönsiirtimet

Oppimateriaalit

Oppimateriaali tallennetaan ITS-järjestelmään

Opetusmenetelmät

Tekemällä oppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-Tentti on viikolla 16, päivämäärä ja kellonaika lukujärjestyksen mukaisesti
-Kaksi uusintakoemahdollisuutta

Kansainvälisyys

Teoriaopetus, laskuharjoitukset, harjoitustyöt

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Muualta hankittu vastaava koulutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia = 17 työpäivää = 3.4 työviikkoa

Sisällön jaksotus

-Virtausmekaniikka
-Pumput ja putkistot
-Puhaltimet ja kompressorit
-Lämmönsiirto
-Eristeet
-Lämmönsiirtimet

Viestintäkanava ja lisätietoja

Jari M. Lahtinen
+358505985679
jari.lahtinen@turkuamk.f

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: 0-5

-Tenttitulos vaikuttaa arviointiin 70%
-Ryhmätyöt vaikuttavat arviointiin 30%
-Kotitehtävät antavat lisäpisteitä max. 20%

Hylätty (0)

Pisteet < 35 %

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1) 35 % < pisteet < 48 %

2) 48 % < pisteet < 61 %

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3) 61 % < pisteet < 74 %

4) 74 % < pisteet < 87 %

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5) 87 % < pistee

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Toomas Karhu
Vastuuopettaja

Toomas Karhu

Ryhmät
 • KMMMODEnergiaJaPolttomoottoritekniikka
  KMM Energia- ja polttomoottoritekniikka

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- omaa perustiedot moottorien laskentasuureista, rakenteesta ja toiminnasta
- tuntee moottoreiden käyttösovelluksia
- ymmärtää moottorin keskeisten apujärjestelmien toiminnan ja merkityksen.

Sisältö

- Historiallinen katsaus
- Polttomoottorien luokittelu
- Perussuureet
- Teoreettiset työkierrot ja kaasunvaihto
- Ahtaminen
- Jäähdytysjärjestelmä, voitelujärjestelmä ja laakerit
- Moottorin pääkomponentit ja niiden materiaalit.

Oppimateriaalit

Luentomonisteet. Osa materiaalista on englannin kielellä.
ItsLearningista löytyvä kirjallisuusluettelo.
DieselNet soveltuvin osin (Finna tunnuksilla kirjautuminen)

Opetusmenetelmät

Luennot ja ryhmätehtävät. Osa luennoista voidaan järjestää etä-opetuksena verkossa. Luennoilla opiskelijat suorittavat tiedonhakutehtäviä BYOD-periaatteella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopuksi on tentti, jonka ajankohta ilmoitetaan ensimmäisen kontaktitunnin aikana.

Opiskelijalla on oikeus uusia hylätty tentti kahdesti ja korottaa suoritusta kerran vuoden sisällä toteutuksen aloituksesta.

Syksyn 2023 kurssin osalta uusintatenttipäivät ovat seuraavia:
- 1. uusinta ke 31.1. klo 16-18
- 2. uusinta ke 28.2. klo 16-18

Kansainvälisyys

Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ryhmätyötehtävät ja esityksen tekeminen ovat kaikille pakollisia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, vastaten n. 135 h opiskelijan työtä. Lähi- ja verkko-opetustunteja on tästä n. 50 h, loput ovat itsenäistä työskentelyä ja ryhmässä työskentelyä varten.

Opiskelijat tekevät kaksi ryhmätyötä opetettaviin aiheisiin liittyen, sekä laativat ja esittävät yhden esityksen muille ryhmille.

Sisällön jaksotus

- Historiallinen katsaus
- Polttomoottorien luokittelu
- Moottorin pääkomponentit ja niiden materiaalit
- Perussuureet
- Ahtaminen
- Teoreettiset työkierrot ja kaasunvaihto

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisyyn vaaditaan vähintään 30 % maksimipistemäärästä.
Arviointi koostuu kahdesta osasuorituksesta:
- projektityöt ryhmässä (2 kpl), sekä esitys ryhmässä: 30 %
- lopputentti, itsenäisesti: 70 %.

Hylätty (0)

Opiskelija tulee hylätyksi jos hän ei ole osallistunut vaadittuihin osasuorituksiin tai hänen tenttituloksensa jää alle vaaditun 30 % pisteistä tason.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävän osaamisen taso (1 - 2): Opiskelija ymmärtää keskeisimmät opintojaksolla esitetyt termit ja käsitteet, sekä on osallistunut vaadittuihin ryhmätöihin, sekä saanut hyväksyttävän pistemäärän tentistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvän osaamisen taso (3 - 4): Opiskelija ymmärtää keskeiset opintojaksolla käydyt aiheet. Opiskelijalla on hyvä käsitys polttomoottoreiden tekniikasta ja niiden toiminnasta. Opiskelija osaa toimia projektityöryhmässä ja kykenee pitämään ymmärrettäviä esityksiä sekä kotimaisella, että vieraalla kielellä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kiitettävän osaamisen taso (5): Opiskelija ymmärtää laajasti polttomoottoreiden tekniikkaa, sekä ymmärtää hyvin erilaisten polttomoottoreiden ominaispiirteitä. Opiskelija osaa hakea luotettavaa tietoa opiskeltavista aiheista. Opiskelija osaa toimia tehokkaasti projektityöryhmässä ja kykenee pitämään selkeitä ja johdonmukaisia esityksiä sekä kotimaisella, että vieraalla kielellä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 23.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Toomas Karhu
Vastuuopettaja

Toomas Karhu

Ajoitusryhmät
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus PKONTS23A1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus PKONTS23A2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus PKONTS23B1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus PKONTS23B2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23
Pienryhmät
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus PKONTS23A1
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus PKONTS23A2
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus PKONTS23B1
 • Tulitöiden turvallisuuskoulutus PKONTS23B2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- arvostaa tulityöonnettomuuksien ennaltaehkäisyä

- tuntee oman vastuunsa tulitöihin liittyen

- tuntee tulityötoimintaa keskeisesti ohjaavia säädöstöä

- ymmärtää ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen

- osaa tehdä tulityöt turvallisesti

Sisältö

- riskit tulitöissä

- tulitöiden turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö

- tulitöiden suunnittelu ja turvallinen toteutus

- toiminta onnettomuustilanteessa

- alkusammutus ja suojausharjoitus

Oppimateriaalit

"Ryhdyttäessä tulitöihin" -kirja, sekä SPEK:in määrittämä kurssiaineisto. SFS 5900 standardi. "Ryhdyttäessä tulitöihin" -kirja ja SPEK:in määräämä kurssiaineisto jaetaan opintojakson alussa kurssimaksun suorituksen yhteydessä. SFS 5900 -standardiin tulee perehtyä kirjastossa.

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa kurssin käytyään tulityökortin saamiseksi edellyttävät tiedot ja taidot. Opintojakso sisältää luennot, joissa käsitellään aihekohtaisesti tulityökorttikoulutukseen sisältyvät asiakokonaisuudet. Lisäksi opintojaksoon sisältyvät suojaus ja sammutusharjoitukset. Opintojaksolla on 100 % läsnäolovelvoite luennoilla ja harjoituksissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohta ilmoitetaan kurssin alussa lukujärjestyksen mukaisesti. Mahdollisesta uusintatentistä sovitaan erikseen opettajan kanssa. Tavoitteena on, että uusintatentin ajankohta on viikon sisällä varsinaisen tentin jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä muodostuu 100 % läsnäolovelvoitteesta luennoilla, sekä harjoituksista, kurssiaineistoon perehtymisestä ja tenttiin valmistautumisesta. Opintojakson laajuus on 1 op.

Sisällön jaksotus

- riskit tulitöissä
- tulitöiden turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö
- tulitöiden suunnittelu ja turvallinen toteutus
- toiminta onnettomuustilanteessa
- alkusammutus ja suojausharjoitus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kyseinen opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti konetekniikan opiskelijoille.

Kurssista opiskelijoille koituvat kustannukset:
Ryhdyttäessä tulitöihin -oppikirja ja tulityökortti yhteensä 26 eur/opiskelija. Maksu suoritetaan ohjatusti kurssin ensimmäisen lähitunnin aikana E-lomakkeiden kautta. https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/290/lomake.html
Tarvittaessa opiskelija todentaa maksun suorittamisen opettajalle joko tulostetulla kuitilla tai näytöltä otetulla valokuvalla. Kuitista tai valokuvasta pitää ilmetä opiskelijan nimi ja maksun suorittaminen.

Mikäli opiskelijalla on voimassaoleva tulityökortti, joka on suoritettu vuosien 2022 tai 2023 aikana, voidaan kurssi hyväksilukea AHOT-menettelyn kautta. (Lisäohjeita MESSI-järjestelmässä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvostellaan asteikolla hylätty / hyväksytty. Kurssin hyväksytyn suorittamisen edellytys on hyväksytysti suoritettu SPEK:in määräämä tentti, hyväksytysti suoritettu suojaus- ja sammutusharjoitus ja 100 % osallistuminen ja läsnäolo kurssilla.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 12.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Toomas Karhu
Vastuuopettaja

Toomas Karhu

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä A1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä A2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTK24
  Konetekniikan koulutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä A1
 • Pienryhmä B1
 • Pienryhmä A2
 • Pienryhmä B2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- arvostaa tulityöonnettomuuksien ennaltaehkäisyä

- tuntee oman vastuunsa tulitöihin liittyen

- tuntee tulityötoimintaa keskeisesti ohjaavia säädöstöä

- ymmärtää ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen

- osaa tehdä tulityöt turvallisesti

Sisältö

- riskit tulitöissä

- tulitöiden turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö

- tulitöiden suunnittelu ja turvallinen toteutus

- toiminta onnettomuustilanteessa

- alkusammutus ja suojausharjoitus

Oppimateriaalit

"Ryhdyttäessä tulitöihin" -kirja, sekä SPEK:in määrittämä kurssiaineisto. SFS 5900 standardi. "Ryhdyttäessä tulitöihin" -kirja ja SPEK:in määräämä kurssiaineisto jaetaan opintojakson alussa kurssimaksun suorituksen yhteydessä. SFS 5900 -standardiin tulee perehtyä kirjastossa.

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa kurssin käytyään tulityökortin saamiseksi edellyttävät tiedot ja taidot. Opintojakso sisältää luennot, joissa käsitellään aihekohtaisesti tulityökorttikoulutukseen sisältyvät asiakokonaisuudet. Lisäksi opintojaksoon sisältyvät suojaus ja sammutusharjoitukset. Opintojaksolla on 100 % läsnäolovelvoite luennoilla ja harjoituksissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajankohta ilmoitetaan kurssin alussa lukujärjestyksen mukaisesti. Mahdollisesta uusintatentistä sovitaan erikseen opettajan kanssa. Tavoitteena on, että uusintatentin ajankohta on viikon sisällä varsinaisen tentin jälkeen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä muodostuu 100 % läsnäolovelvoitteesta luennoilla, sekä harjoituksista, kurssiaineistoon perehtymisestä ja tenttiin valmistautumisesta. Opintojakson laajuus on 1 op.

Sisällön jaksotus

- riskit tulitöissä
- tulitöiden turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö
- tulitöiden suunnittelu ja turvallinen toteutus
- toiminta onnettomuustilanteessa
- alkusammutus ja suojausharjoitus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kyseinen opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti konetekniikan opiskelijoille.

Kurssista opiskelijoille koituvat kustannukset:
Ryhdyttäessä tulitöihin -oppikirja ja tulityökortti yhteensä 26 eur/opiskelija. Maksu suoritetaan ennen kurssin alkamista E-lomakkeiden kautta.

Mikäli opiskelijalla on voimassaoleva tulityökortti, joka on suoritettu vuosien 2023 tai 2024 aikana, voidaan kurssi hyväksilukea AHOT-menettelyn kautta. (Lisäohjeita MESSI-järjestelmässä)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvostellaan asteikolla hylätty / hyväksytty. Kurssini hyväksytyn suorittamisen edellytys on hyväksytysti suoritettu SPEK:in määräämä tentti, hyväksytysti suoritettu suojaus- ja sammutusharjoitus ja 100 % osallistuminen ja läsnäolo kurssilla.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 110

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Tulonen
Vastuuopettaja

Jyri Tulonen

Ajoitusryhmät
 • A1 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • A2 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • B1 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
 • B2 (Koko: 25. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTK22A
  PKONTK22A
 • PKONTK22B
  PKONTK22B
 • PKONTK22
  Konetekniikan koulutus
Pienryhmät
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa perustaidot käytännön järjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja vianhakuun niin hydrauliikassa kuin pneumatiikassa.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään hydrauliikan ja pneumatiikan komponentit sekä kokonaisjärjestelmät. Pääpaino on komponenttien valintakriteereissä ja järjestelmän suunnittelussa. Komponentteihin ja järjestelmän toteutukseen tutustutaan teoriassa, laite- ja yritysesimerkeissä sekä käytännössä laboratoriossa. Laboratoriotöihin liittyy myös simulointiohjelmien käyttö.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Tulonen
Vastuuopettaja

Jyri Tulonen

Ajoitusryhmät
 • A1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • A2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • B1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • B2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22
Pienryhmät
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa perustaidot käytännön järjestelmien suunnitteluun, käyttöön ja vianhakuun niin hydrauliikassa kuin pneumatiikassa.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään hydrauliikan ja pneumatiikan komponentit sekä kokonaisjärjestelmät. Pääpaino on komponenttien valintakriteereissä ja järjestelmän suunnittelussa. Komponentteihin ja järjestelmän toteutukseen tutustutaan teoriassa, laite- ja yritysesimerkeissä sekä käytännössä laboratoriossa. Laboratoriotöihin liittyy myös simulointiohjelmien käyttö.

Oppimateriaalit

Jaetaan Itslearning oppimisalustassa:
- luentokalvot, artikkelit, valmistajien materiaalit ym. koosteet
- englannin kieliset perusoppikirjat aiheesta
- otteita suomen- ja englanninkielisistä kirjoista.

Suositeltava kirjat em. lisäksi listataan Itslearning ympäristössä.

Opetusmenetelmät

Kurssiin sisältyy olennaisena osana luennot, simulointi- ja muut harjoitukset, ryhmätyöt sekä laboratoriotyöt.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koko kurssin tentti järjestetään viimeisellä luentokerralla.
Uusintamahdollisuus yleisinä uusintatenttipäivinä. Opiskelijoilla on oikeus kerran yrittää korottaa hyväksyttyä arvosanaa (korkein arvosana jää voimaan) ja kaksi kertaa hylättyä arvosanaa.

Kansainvälisyys

Kursilla pyritään käyttämään esimerkkejä teollisuudesta ja työkonetekniikasta, sekä keskittymään käytännön insinöörin työn tarpeisiin.
Painotus asioiden alustavassa ja perustasoisessa läpikäynnissä, evästys asioiden pidemmälle opiskeluun.
Jotta uudistuva opettajuus ja uudistuva oppimiskyky toteutuisivat, opiskelijalta edellytetään aktiivista ja osallistuvaa otetta ja vastuunottoa omista opinnoistaan. Opettaja toimii kurssin aikana mentorina ja ohjaa opiskelijaa kohti oikeita ratkaisuja ja ahaa-ilmiöitä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5 opintopistettä, joka tuntimääräisesti jakautuu seuraavasti:
Kontaktitunnit n. 50h.
Harjoitus- ja ryhmätyöt n. 30h.
Esitelmät n. 3h.
Kokeeseen valmistautuminen n. 10h.
Laboratoriotöiden raportointi n. 10h.
Vieraskielinen kirjallisuus n. 20h.
Harjoitustöiden läpikäynti n. 10h.
Yht. n. 133h.

Sisällön jaksotus

Opintojaksossa käsitellään hydrauliikan ja pneumatiikan komponentteja sekä kokonaisjärjestelmiä. Pääpaino on komponenttien valintakriteereissä ja järjestelmän suunnittelussa. Komponentteihin ja järjestelmän toteutukseen tutustutaan teoriassa, simuloimalla, laite- ja yritysesimerkeissä sekä käytännössä laboratoriossa. Laboratoriotöihin liittyy myös simulointiohjelmien käyttö.

Sisältö ja ajoitus täsmentyy Itslearningissa, pääpiirteittäin:
Aloitus, yleistä hydrauliikasta ja pneumatiikasta, hydrauliikan peruskaavat
Hyötysuhteet, simulointi
Pumput, moottorit, simulointi
Venttiilit, simulointi
Paineilman kehittäminen, kompressorit, jälkikäsittely, simulointi
Simulointi
Laboratoriotyöt 5 vk
Koe

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu seuraavasti:
Koe 60 %
Harjoitustyöt 15 %
Laboratoriotyöt 15 %
Tuntiaktiivisuus ym. 10 %

Jokainen osa-alue tulee olla suoritettuna hyväksytysti (pl. "tuntiaktiivisuus ym."), jotta loppuarvosanan saaminen on mahdollista.

Hylätty (0)

Joku "Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioista (pl. tuntiaktiivisuus ym.) on hylättynä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioiden mukaan laskettu; opiskelija tunnistaa perusasiat ja osaa laskea ja tehdä valintoja tyydyttävällä tasolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

"Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioiden mukaan laskettu; opiskelija osaa syvällisemmin käsitellä kurssin sisällön mukaisia asioita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

"Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet" osioiden mukaan laskettu; opiskelija osaa kriittisesti ja perustellen käsitellä kurssin sisällön mukaisia asioita.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiateollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mervi Vuolas
Vastuuopettaja

Mervi Vuolas

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • KMMMODIdeointiKonseptointiJaPrototypointi
  KMM Ideointi, konseptointi ja prototypointi
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää luovan ideoinnin menetelmiä sekä soveltaa kokonaisvaltaista ja käyttäjälähtöistä muotoilullista ajattelua uusien suunnittelumahdollisuuksien etsimisessä.

Sisältö

Moduuli muodostuu seuraavista osa-alueista:
- Luovan ideoinnin menetelmät

Oppimateriaalit

https://sitra.fi
https://media.sitra.fi/2019/01/07145732/heikot-signaalit-tulevaisuuden-avartajina.pdf
Keinonen, Turkka & Jääskö, Vesa. (2003) Tuotekonseptointi. Teknologiateollisuus ry. Helsinki.
Kokkonen, Ville et al. (2005) Visioiva tuotekonseptointi: työkalu tutkimus- ja kehitystoiminnan ohjaamiseen. Teknologiateollisuus ry. Hollola.
Dorst, Kees, 2016: Frame innovation - Create new thinking by Design (e-book)
Sanders, Stappers. (2014) Convivial Toolbox – Generative Research for the front end of Design. BIS Publisher.
Curedale. (2013) 50 Brainstorming Methods for team and individual ideation. Design Community Collage Inc.

Muuta kirjallisuutta
Milton, Rodgers. (2013) Research methods for product design. Laurence King Publishing.
Crucq-Toffolo, Knitel. (2016) Concept code – How to create meaningful concepts. BIS Publisher.
VanPatter, Pastor. (2016) Innovation methods mapping. Humantific Publishing.
Phillips. (2012) Creating the perfect design brief – How to manage design for strategic advantage. Allworth Press.
Liedtka, King, Bennett. (2013) Solving Problems with Design Thinking, 2013. Columbia University Press.
Koivisto, Säynäjäkangas, Forsberg. (2019) Palvelumuotoilun bisneskirja. Alma Talent.
Satu Miettinen (toim.). (2021) Muotoilun avaimet älykkääseen teollisuuteen ja liiketoiminnan ketterään kehittämiseen. Teknologiateollisuus

Opetusmenetelmät

Tekemällä ja kokeilemalla oppiminen
Harjoitustyöt ja projektityö
Itsenäinen ja ohjattu työskentely
Yksilö- ja pienryhmätehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka
Oppimisalustana itsLearning

Opinnot parantavat nuorten ja aikuisten työelämään liittyviä taitoja sekä ammatillista osaamista. Välillisesti opintojakso voi edistää säällisten työpaikkojen ja yrittäjyyden syntymistä.
Kestävä kehitys ja vastuullisuus voivat olla osana opintojakson harjoitustehtäviä ja projekteja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitustyöt
Yksilö- ja ryhmätyöskentely
1op = 27h opiskelijantyötä, 5 op = 135h opiskelijan työtä, joka koostuu kontaktiopetuksesta työjärjestyksen mukaisesti sekä itsenäisestä opiskelusta.

Sisällön jaksotus

Opiskelija osaa käyttää luovan ideoinnin menetelmiä sekä soveltaa kokonaisvaltaista ja käyttäjälähtöistä muotoilullista ajattelua uusien suunnittelumahdollisuuksien etsimisessä.

Luovuus
Megatrendit ja skenaariot
Visioiva konseptointi
Ideoinnin menetelmät
Prototypointi ideoinnissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritusten laatu, työskentely ja vastuunotto.
Jatkuva palaute
Itse- ja vertaisarviointi
Myöhässä palautetut tehtävät alentavat arvosanaa.

Hylätty (0)

Sovittuja tehtäviä ei ole palautettu, tai niitä ei ole tehty hyväksytyllä tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Pääosa tehtävistä on tehty, mutta tehtävät ovat puutteellisia tai toteutettu huolimattomasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki tehtävät on suoritettu hyvin ja huolellisesti. Työskentely on ollut vastuullista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät on tehty hyvin huolellisesti ja osallistuminen on ollut hyvin rakentavaa.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Tulonen
Vastuuopettaja

Jyri Tulonen

Ryhmät
 • MKONTS20
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä opiskelijan varmuutta tietokoneen hyväksikäytössä sekä opettaa häntä hyödyntämään oppilaitoksen tietokoneita ja ohjelmia opinnoissaan. Opintojakso sisältää myös data-analyysin perusteet tietokonetta hyväksikäyttäen.
Tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan oman alansa keskeiset tiedonlähteet, osaa hakea tietoa tehokkaasti ja systemaattisesti erilaisista tiedonlähteistä sekä pystyy arvioimaan ja hyödyntämään saamaansa tietoa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Riku Mattila

Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa määrittää pinta-alojen likiarvoja kuvaajan perusteella (numeerinen integrointi)
- tiedostaa määrätyn integraalin perusajatuksen ja osaa soveltaa sitä
- osaa integroida perusfunktioita
- osaa integroida yhdistettyjä funktioita
- osaa osittaisintegroida
- pystyy soveltamaan integraalilaskentaa käytännön sovelluksiin

Sisältö

- Määrätty integraali
- Määräämätön integraali
- Integroimismenetelmiä
- Differentiaaliyhtälöt
- Sovelluksia

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.08.2023

Ajoitus

31.08.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Marko Kortetmäki
Vastuuopettaja

Marko Kortetmäki

Ryhmät
 • MKONTS22
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa määrittää pinta-alojen likiarvoja kuvaajan perusteella (numeerinen integrointi)
- tiedostaa määrätyn integraalin perusajatuksen ja osaa soveltaa sitä
- osaa integroida perusfunktioita
- osaa integroida yhdistettyjä funktioita
- osaa osittaisintegroida
- pystyy soveltamaan integraalilaskentaa käytännön sovelluksiin

Sisältö

- Määrätty integraali
- Määräämätön integraali
- Integroimismenetelmiä
- Differentiaaliyhtälöt
- Sovelluksia

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään kirjaa Insinöörin matematiikka (Tuomenlehto ym, Edita). Opintojakson materiaali löytyy ITSL-sivuilla viikkoteemoittain, lisämateriaalina käytetään erityisesti Majaniemen monistetta Matematiikka I ja II (jotka löytyy ITSistä pdf-tiedostona).

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkko-opetus ja -ohjaus, itseopiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

tentti on kurssin päättävillä tunneilla.

Kansainvälisyys

Itslearning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Lähiopetus, verkko, itseopiskelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Keskimääräiselle opiskelijalle 4 op kurssi tarkoittaa noin 108 tuntia töitä. Tämä jakaantuu 8 viikolle. Ohjattua opetusta on 13h joko lähiopetuksena tai etäohjauksena. Huomattava osuus kurssista koostuu itsenäisestä opiskelusta.

Sisällön jaksotus

Materiaali ja toteutus Itslearning-oppimisalustalla.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Verkko-oppimisalusta ItsLearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäisy ja arviointi perustuu pisteisiin, joita kerätään kurssin kokeesta (max 32 pistettä), ITSL-järjestelmään palautettavista perinteisistä laskuharjoituksista (max 5 pistettä).

Pisteitä kokeesta ja laskuharjoituksista on saatava yhteensä vähintään 13
Arvosana määräytyy seuraavan taulukon mukaan

Arvosana 1 vaatii 13 pistettä
Arvosana 2 vaatii 18 pistettä
Arvosana 3 vaatii 23 pistettä
Arvosana 4 vaatii 27 pistettä
Arvosana 5 vaatii 31 pistettä

Kurssin voi suorittaa myös pelkällä lopputentillä, jonka maksimipistemäärä on 32.


Kurssin jälkeen järjestetään kaksi tenttitilaisuutta, joissa voi tehdä koko kurssin tentin.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Arttu Karppinen

Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa määrittää pinta-alojen likiarvoja kuvaajan perusteella (numeerinen integrointi)
- tiedostaa määrätyn integraalin perusajatuksen ja osaa soveltaa sitä
- osaa integroida perusfunktioita
- osaa integroida yhdistettyjä funktioita
- osaa osittaisintegroida
- pystyy soveltamaan integraalilaskentaa käytännön sovelluksiin

Sisältö

- Määrätty integraali
- Määräämätön integraali
- Integroimismenetelmiä
- Differentiaaliyhtälöt
- Sovelluksia

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Tulonen
Vastuuopettaja

Jyri Tulonen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Ymmärtää automaation keskeisen aseman nykyaikaisessa tuotannonohjauksessa sekä tuotantoautomaation vaikutukset yrityksen tuottavuuteen ja kilpailukykyyn
- Hallitsee teollisuusrobotiikkaan liittyvät keskeiset perusteet ja ohjelmoinnin
- Tuntee automaatio- ja toiminnanohjausjärjestelmien roolit ja rakenteen sekä informaatiovirtojen merkityksen yrityksen tuotannonohjauksen kannalta
- Ymmärtää tuotantojärjestelmien simuloinnin merkityksen ja perusteet tuotannollisten prosessien ja laitteiden suunnittelussa sekä tehokkuuden parantamisessa.

Sisältö

- Tuotannon ja automaation keskeiset tunnusluvut
- Tuotannon- ja toiminnanohjausjärjestelmän rakenteet ja roolit
- Tuotantoautomaation järjestelmähierarkia ja tietovirrat yrityksessä
- Robotiikan peruskäsitteet, rakenteet ja ohjelmointi
- Joustavan valmistusjärjestelmän automaatiorakenne (FMS)
- Tuotannollisten prosessien ja laitteiden simulointi.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina on videot, opinnäytetyöt, raportit ja muu opettajan osoittama materiaali kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely, ryhmätyöskentely, vertaisarviointi, simulaatioharjoitukset, laboratorioharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssissa ei ole tenttiä, arvosana perustuu pitkin lukukautta suoritettaviin tehtäviin. Uusintaa ei ole, ks. relevantti kohta tutkintosäännöstä:
"Kun opintojakson arviointi ei perustu lopputenttiin vaan erillisiin näyttöihin
• tulee osatehtävät palauttaa aina palautuspäivään mennessä ja kaikki osatehtävät on oltava palautettuna opintojakson päättyessä, ellei erikseen ole sovittu toisin opettajan kanssa ennen toteutuksen päättymistä.
• Hyväksyttyä suoritusta ei voi korottaa."

Sisällön jaksotus

Kurssilla on kuusi teemakokonaisuutta:
- Teollisuusrobotiikka + labrat + simulaatioharkat
- Hitsausautomaatio + demo
- Levytyön automaatio + demo
- Lean ja työntutkimus, simulaatiopeli
- Koneistus ja joustavat valmistusjärjestelmät + demo
- Insinöörin yhteiskuntavastuu/työn ja teknologian tulevaisuus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja kurssin suorittamisesta voi kysyä suoraan opettajalta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu osatehtävien suorituksiin. Osatehtävät on ajoitettu koko lukukauden ajalle.

Tehtävä (painoarvo arvioinnissa), arviointitapa

- Teollisuusrobotiikka
Yksilötehtävä (10), vertaisarviointi
Ryhmätehtävä (5), opettajan arviointi
Simulointiharjoitukset (20), opettajan arviointi
Laboratorioharjoitukset (15), opettajan arviointi

- Hitsausautomaatio
Yksilötehtävä (10), vertaisarviointi
Ryhmätehtävä (5), opettajan arviointi

- Levytyön automaatio
Yksilötehtävä (10), vertaisarviointi
Ryhmätehtävä (5), opettajan arviointi

- Lean ja työntutkimus
Simulaatiopeliin osallistuminen (5), opettajan arviointi

- Joustavat valmistusjärjestelmät
Suullinen pienryhmätentti (10), opettaja arvioi

- Insinöörin yhteiskuntavastuu/työn ja teknologian tulevaisuus
Essee (5), opettaja arvioi

Kurssin kertaustehtävä (10), arvioidaan yhdessä

Kurssin läpäisemiseksi kaikki vertaisarvioitavat yksilötehtävät (teollisuusrobotiikka, levytyön automaatio, hitsausautomaatio) pitää olla hyväksytysti suoritettuna.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Vastuuopettaja

Antti Meriö

Tavoitteet

- Opiskelija osaa työskennellä erilaisissa laboratorioympäristössä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti
- Opiskelija tunnistaa luonnontieteetellisiä ilmiöitä, niiden vaikutuksia ja osaa hyödyntää yksinkertaisia matemaattisia funktioita ilmiöiden vaikutuksen mallintamisessa
- Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa luonnontieteellisiä ilmiöitä teknisissä ratkaisuissa

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan Turun AMK:n eri laboratorioihin (tekniikan alan laboratoriot) sekä projektioppimisympäristöihin, ja suoritetaan laboratoriotöitä eri laboratorioissa pienryhmätyöskentelynä. Laboratoriotöistä kirjoitetaan jokaisesta kirjallinen työraportti.

Opintojaksolla hankitaan perusosaaminen opiskeluun tarvittavista Turun AMK:n tietojärjestelmistä, perehdytään tietoturvavaatimuksiin sekä otetaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset aktiiviseen käyttöön.

Ennen laboratoriotöiden aloittamista opitaan tarvittavat turvallisuuskäytännöt sekä perehdytään mittauksissa tarvittavien mittalaitteiden käsittelyyn, kerättyjen mittaustietojen käsittelyyn ja analysointiin.

Opintojakson aikana perehdytään tekniikan alan opinnoissa käytössä oleviin opiskelumenetelmiin, kuten CDIO ja innovaatiopedagogiikka, käytännön tilanteissa.

Laboratoriotyöt vaihtelevat toteutuvan ryhmäkoon mukaan, esim.:
• Fysiikan laboratorio
• Rakennuslaboratorio
• Uuden energian laboratorio
• Autolaboratorio
• Kiertotalouden työpaja

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Vastuuopettaja

Antti Meriö

Tavoitteet

- Opiskelija osaa työskennellä erilaisissa laboratorioympäristössä turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti
- Opiskelija tunnistaa luonnontieteetellisiä ilmiöitä, niiden vaikutuksia ja osaa hyödyntää yksinkertaisia matemaattisia funktioita ilmiöiden vaikutuksen mallintamisessa
- Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa luonnontieteellisiä ilmiöitä teknisissä ratkaisuissa

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan Turun AMK:n Kupittaan kampukseen, eri laboratorioihin (tekniikan alan laboratoriot) sekä projektioppimisympäristöihin, ja suoritetaan laboratoriotöitä fysiikan laboratoriossa pienryhmä¬työs¬ken¬telynä. Laboratoriotöistä kirjoitetaan jokaisesta kirjallinen työraportti.
Opintojaksolla hankitaan perusosaaminen opiskeluun tarvittavista Turun AMK:n tietojärjestelmistä, perehdytään tietoturvavaatimuksiin sekä otetaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset aktiiviseen käyttöön.
Ennen laboratoriotöiden aloittamista opitaan tarvittavat turvallisuuskäytännöt sekä perehdytään mittauksissa tarvittavien mittalaitteiden käsittelyyn, kerättyjen mittaustietojen käsittelyyn ja analysointiin.
Opintojakson aikana perehdytään tekniikan alan opinnoissa käytössä oleviin opiskelumenetelmiin, kuten CDIO ja innovaatiopedagogiikka, käytännön tilanteissa.
Laboratoriotöiden lisäksi ryhmä osallistuu kiertotalouden työpajaan ja AMK-opiskelijoiden opinnäytetöiden seminaariin.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Teppo Mattsson
Vastuuopettaja

Teppo Mattsson

Ryhmät
 • MKONTS20
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kone- ja meritekniikka sekä muotoilu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 34

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Seppänen
Ryhmät
 • KMMMODKoneensuunnittelu
  KMM Koneensuunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tietää millaisia vaatimuksia konesuunnittelulle asetetaan
- osaa suunnitella toimivan ja valmistuskelpoisen koneen tai koneen osakokonaisuuden
- on kykenevä toimimaan suunnitteluryhmän jäsenenä
- sisäistää laatuvaatimusten, aikataulujen, valmistettavuuden ja kustannuspaineen asettamat vaatimukset suunnittelutyölle
- osaa hyödyntää suunnittelussa vakioituja ratkaisuja, standardiosia ja suunnitteluohjelmistoja

Sisältö

Opintojakso osa ”koneensuunnittelu” –moduulia ja se edellyttää mekaniikan, lujuusopin, CAE-menetelmien, materiaaliopin ja valmistustekniikan perustietojen hallintaa.
Kurssin aikana suunnitellaan ryhmätyönä mekaaninen toimiva kone etukäteen annettujen lähtötietojen perusteella. Suunnittelutyö jaetaan osiin ja aikataulutetaan siten, että tuotantokelpoinen suunnitteluaineisto sekä materiaalien ostoalusteet ovat valmiina opintojakson lopussa. Laitteen toiminta simuloidaan mahdollisuuksien mukaan. Suunnittelutehtävän vaativuus sovitetaan vastaamaan opintojakson laajuutta.
Seuraavissa moduuleissa suunnitteluryhmä rakentaa ja koekäyttää suunnitelmien tässä opintojaksossa suunnitellun koneen.

Oppimateriaalit

Kaikki konneensuunnitteluun liittyvä aineisto.

Opetusmenetelmät

Harjoitustyö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suunnitella tehtävänannon mukainen toimiva kone tai laite ja dokumentoida se siten, että sen valmistaminen on mahdollista.

Sisällön jaksotus

Opintojaksoon kuuluu ryhmätyönä tehtävä koneensuunniteluprojekti ja sen dokumentoiminen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin menestyksellinen suorittaminen vaatii esitietoina koneensuunnittelun, hydrauliikan, automaatiotekniikan ja teknisen dokumentaation perustietojen ja -taitojen hallintaa. Opiskelijan on itse huolehdittava tästä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu harjoitustyön ja työn loppuraportin mukaan.

Hylätty (0)

Harjoitustyö tekemättä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Vain osa harjoitustyön tehtävistä tehty.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki harjoitustyön tehtävät tehty

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kaikki harjoitustyön tehtävät tehty kiitettävällä tavalla.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 24.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
 • Mika Seppänen
 • Kimmo Metsämäki
Vastuuopettaja

Jan Jansson

Ryhmät
 • MKONTS21
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yleisimmin käytettyjen koneenosien rakenteisiin, käyttökohteisiin ja mitoitukseen.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään keskeiset koneenosat mitoituksineen:- hitsaus-, ruuvi- ja liimaliitosten mitoitus- akselien mitoitus väsymislujuuden mukaan ja osien liittäminen akselille (kiila, kutistusliitos, erilaiset liitososat)- vierintälaakerien valinta ja mitoitus- hammaspyörien ja vaihteiden yleistietoutta sekä lieriöpyörien mitoitusta- kiilahihna-, ketju- ja hammashihnavälitykset. 

Oppimateriaalit

Optima materiaali
•Oppikirjat:
-Koneenelimet ja mekanismit, Blom..Suosara
-Koneenosien suunnittelu (sarja), Airila..Ranta
-Koneenosien suunnittelu, Airila…Välimaa

Sisällön jaksotus

•Matematiikkaa –laskemista –lujuuslaskentaa
•Lujuuslaskentaa
-materiaalitekniikkaa
•Mekaniikkaa -mekanismioppi
•Termodynamiikkaa
•Virtausmekaniikkaa

•2 tunnin opetuskerrat
•Suoritetaan laskut tunnilla tai seuraavaksi kerraksi
•Laskujen suoritus edellytys oppimiselle
•Harjoitustyö (pakollinen)
•tentti

tekninen sisältö aihealueista:•Akseli ja Navat
•Hammasvaihteet
•Hitsaus
•Jouset
•Ketjut
•Kiilahihnat
•Laakerit
•Lattahihnavälitykset
•Ruuvit

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kone- ja meritekniikka sekä muotoilu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mika Seppänen
Ryhmät
 • KMMMODKoneensuunnittelu
  KMM Koneensuunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:•on oppinut valitsemaan ja mitoittamaan niitä keskeisiä koneenosia, jotka eivät sisälly koneenosien suunnittelun peruskurssiin•on kehittänyt koneteknistä osaamistaan myöhemmin samassa moduulissa alkavan koneensuunnitteluprojektiin edellyttämälle tasolle•omaa sellaisen koneteknisen yleissivistyksen, joka mahdollistaa sujuvan työskentelyn konetekniikan ammattilaisten kanssa samassa toimintaympäristössä

Sisältö

Opintojakso on osa ”koneen suunnittelu” –moduulia ja se edellyttää mekaniikan ja lujuusopin perustietojen hallintaa.
Kurssin aikana opiskellaan seuraavia aiheita:•Jouset•Liukulaakerit•Kytkimet ja jarrut•Voitelu ja tiivistimet•Säädettävät käytöt•Mekanismit
Kurssin aikana tehdään mitoitusharjoituksia sekä teollisuusvierailu.

Oppimateriaalit

Luennoilla ilmoitettava materiaali. Lisäksi kurssin Optima kansioon ladataan kiinnostavaa materiaalia.

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskuharjoituksia, mitoitustehtäviä.

Sisällön jaksotus

Kurssilla käsitellään koneensuunnitteluun aiheita, joita peruskurssissa ei ole käsitelty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävien palautus

Hylätty (0)

Harjoitustyöt ja tehtävät palauttamatta.

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Metsämäki
Vastuuopettaja

Kimmo Metsämäki

Ryhmät
 • MKONTS21
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija
- hallitsee  koneistustekniikan työstökoneet, NC-ohjelmoinnin sekä lastuavat työkalut, niiden parametrit ja lastuamisgeometrian
- osaa laatia koneistussuunnitelman ja valita työstökoneen, kiinnitystavan ja lastuamisparametrit.

Sisältö

- lastuamisen perusteet
- terägeometria
- lastuamisparametrit
- lastuamismenetelmät ja työstökoneet
- työkappaleen kiinnitys
- koneistuksen tuotantojärjestelmät.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu seuraavasti:
- Tentti/tentit 50% (arvostelu 0-5)
- Lopputyö 50 % (arvostelu 0-5)
- Laboratorio harjoitus (arvostelu hyväksytty / hylätty)

Jokainen osa-alue tulee olla suoritettuna hyväksytysti, jotta loppuarvosanan saaminen on mahdollista. Lopputyöt esitetään kurssin viimeisillä kerroilla, toisen ryhmän opponoidessa.

Viikkotenteillä tenteillä on mahdollista korottaa lopullista tentti arvosanaa +0.5 numeroa. Viikkotentti katsotaan hyväksytyksi, kun vastauksista on oikein yli 65%. Viikkotenttejä on yhteensä 11, joista hyväksyttyjä täytyy olla 9 tai enemmän, jotta on oikeutettu korottavaan arvosanaan.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Nieminen
Vastuuopettaja

Kari Nieminen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 4. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 4. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 4. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 4. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 5 (Koko: 4. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 6 (Koko: 4. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KMMMODEnergiantuotanto
  KMM Energiantuotanto
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4
 • Pienryhmä 5
 • Pienryhmä 6

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää kunnossapidon käsitteistöä ja taloudellista merkitystä yritykselle
- tuntee erilaisten kunnossapitostrategioiden ja filosofioiden periaatteita
- osaa kunnossapidon ja kunnonvalvonnan suunnitteluprosessiin
- tunnistaa erilaisia kunnonvalvontatekniikoita, sekä niissä hyödynnettäviä tietojärjestelmiä
- on perehtynyt kunnossapidon jatkuvan parantamisen periaatteeseen.

Sisältö

- Kunnossapitolajit
- Kunnossapidon merkitys yrityksen toimintaan
- Kunnossapitostrategiat ja kunnossapidon suunnittelu
- Kunnossapidon tietojärjestelmät
- Kunnonvalvontamenetelmät
- Jatkuva parantaminen

Oppimateriaalit

"KUNNOSSAPITO menestystekijä" Opetushallitus. (http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/kunnossapito/index.html)
Itslearning alustalla julkaistu oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu oppimateriaalin avulla
Luennot
Ryhmätyöt
Laboratoriotyöt
Kirjalliset raportit
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti víikolla 47
Uusintatentit
ke 31.1.2024 klo 16:00-18:00
ke 28.2.2024 klo 16:00-18:00

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus luentotunneilla, kunnossapitosuunnitelma harjoitustyö, laboratoriotyöt.
Opintojakson laajuus on 5 op joka vastaa noin 133 h opiskelijatyötä

Sisällön jaksotus

vko 37 Kurssin aloitus, pelisäännöt, aikataulutu, pienryhmiin jako, luento
vko 38 Teorialuento, ryhmätöiden jako
vko 39-46 Laboratorio osio erillisen aikataulun mukaisesti
vko 47 Tentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Pienryhmässä harjoitustyö ja sen esittäminen kirjallisesti ja suullisesti.
Kunkin opiskelijan osallistuminen 100% laboratoriomittauksiin.
Pienryhmässä laboratorioraportit.
Kaikki osa-alueet on suoritettava hyväksytysti kurssiarvosanan saamiseksi.

Hylätty (0)

Tenttituloksen perusteella kurssin sisältöä ei ole sisäistetty edes pääpiirteittäin. Vastaukset ovat pääsääntöisesti puutteellisia tai virheellisiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tenttituloksen perusteella kurssin sisältö on osittain sisäistetty pääpiirteittäin. Vastauksissa on lukuisia puutteita ja virheitä.
Harjoitustyössä ja laboratorioprojektissa rakenneosat löytyvät, mutta sisältö on laajuudeltaan tai kattavuudeltaan puutteellinen. Tuotosten muotoilussa ja selkeydessä on vielä parannettavaa. Teksti on kokonaista tekstiä eikä sisällä suoranaista lainaamista aihealueen teoksista. Laskuja on yritetty, mutta niissä on paljon tai jonkin verran puutteita. Seminaariesitelmän sisältö on suppea. Vaadittuihin seikkoihin ei ole perehdytty riittävästi, rakenne on sekava. Harjoitustyön suullinen esitys on suppea ja puutteellinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tenttituloksen perusteella kurssin sisältö on melko kattavasti sisäistetty. Vastauksissa on jonkin verran puutteita ja virheitä.
Harjoitustyössä ja laboratorioprojektissa rakenneosat ovat sisällöltään melko kattavia sekä muotoilu on pääosin kunnossa. Tuotosten teksti on sujuvaa ja sisällön osalta ok. Taulukot ja kuvaajat ovat tekstiin upotettuina ja selkeästi tulkittavissa. Kaikki laskut on suoritettu, jonkin vähäisiä puutteita on olemassa. Tulokset on selkeästi esitetty yksikkötarkastelu mukaan luettuna. Kirjallisuudesta etsityt tuloksien vertailuarvot löytyvät ja tuloksia on melko onnistuneesti verrattu niihin. Seminaariesitelmän sisältö on kattava. Vaadittuihin seikkoihin on perehdytty riittävästi, rakenne on selkeä. Harjoitustyössä tehdyt valinnat on perusteltu. Harjoitustyön suullinen esitys on selkeää ja kattaa hyvin vaaditun aihealueen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tenttituloksen perusteella kurssin sisältö on kattavasti sisäistetty. Vastauksissa mahdollisesti olevien puutteiden ja virheiden määrä on hyvin pieni.
Harjoitustyö ja laboratorioprojekti ovat sisällöiltään erittäin selkeä ja yksityiskohtainen. Ulkoasu on viimeistelty ja huoliteltu. Teksti on monipuolista, täsmällistä ja pohdiskelevaa. Kuvissa eikä taulukoissa ole virheitä. Laskut ovat oikein suoritettu ja tulokset on esitetty selkeästi niitä kommentoiden. Työn suorittamisesta on monipuolista pohdintaa, saatuja tuloksia on analysoitu syvällisesti. Lisäksi on pohdittu työn suorittamiseen tai sisällön kehittämiseen liittyviä asioita. Seminaariesitelmän sisältö on erittäin kattava. Vaadittuihin seikkoihin on perehdytty erityisellä huolellisuudella, rakenne on selkeä. Harjoitustyön suullinen esitys on selkeästi jäsennelty ja siinä esitetään kattavasti ja perustellusti harjoitustyössä tehdyt valinnat. Lisäksi esityksessä viitataan ja vertaillaan omia valintoja lähteisiin.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kone- ja meritekniikka sekä muotoilu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Raimo Lehto
Vastuuopettaja

Raimo Lehto

Ryhmät
 • KMMMODTuotannonSuunnittelu
  KMM Tuotannon Suunnittelu

Sisältö

• Tuotantotoimintaan ja tuotantostrategiaan liittyvät keskeiset käsitteet ja kehitysmenenetelmät.
• Tuotantostrategian kehittäminen ja kehittämismenetelmät.
• Tuotantoinfrastruktuurin kehittäminen.
• Toimitusketjustrategian kehittäminen.
• Työsuojelun perusasiat, organisaatiot ja vastuut
• Esimiehen henkilöstöhallinnon perusasiat ja erilaiset johtamiskäytännöt tuotannossa

Oppimateriaalit

Luentomateriaali on Itslearningissa ja kurssilla käytettävä kirjallisuus tiedotetaan kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, ryhmätyöt, learning by doing

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti marras/joulukuussa 2023. Aika ilmoitetaan kurssin alussa ja tentti on pakollinen.

Kansainvälisyys

Learning by doing

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa kirjallisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 30 tuntia(10x3h)
Ryhmätyöskentely ja esitysten valmistelu sekä raportointi 56 tuntia
Henkilökohtainen työskentely 47 tuntia
Yhteensä 133 tuntia

Sisällön jaksotus

• Tuotantotoimintaan ja tuotantostrategiaan liittyvät keskeiset käsitteet ja kehitysmenenetelmät.
• Tuotantostrategian kehittäminen ja kehittämismenetelmät.
• Tuotantoinfrastruktuurin kehittäminen.
• Toimitusketjustrategian kehittäminen.
• Työsuojelun perusasiat, organisaatiot ja vastuut
• Esimiehen henkilöstöhallinnon perusasiat ja erilaiset johtamiskäytännöt tuotannossa

Tämän lisäksi opiskelija tekee raportin tutustumalla alan kirjallisuuteen, jotta pystyy ratkaisemaan Itslearningissä annetun henkilökohtaisen harjoitustyön
Pienryhmissä tehdään ryhmätyö, joka raportoidaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu seuraavasti:
- henkilökohtaiset harjoitustyöt 50%
- pienryhmän harjoitustyön kirjallinen raportti 30%
- kirjallinen tentti 20%
Yhteensä 100%

Hylätty (0)

Opiskelija ei palauta hyväksytysti kirjallista harjoitustyötä eikä ryhmätyötä annetussa aikataulussa ennen 31.12.2021. Kirjallisten harjoitusten aikataulusta pystyy aina sopimaan, kun on todellinen syy jatkoaikaan..

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana T1-2:
- Opiskelija osaa etsiä tietoa eri tietolähteistä, käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä sekä toimii toimeksiannon ja ohjeiden mukaan opiskelutilanteissa.
- Opiskelija osaa nimetä harjoitustyön eri osa-alueet ja ymmärtää tuotannon johtamisen, työsuojelun ja esimiestyön peruskäsitteet.
- Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä sekä antaa ja ottaa palautetta vastaan.
- Harjoitustyöt on tehty. Harjoitustöissä on selkeitä puutteita, mutta ne eivät ole kokonaisuuden kannalta merkittäviä. Kirjallinen tentti on hyväksytty vähintään arvosanalla 1.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana H3-4:
- Opiskelija osaa etsiä ja yhdistellä arkitietoa sekä tutkittua tietoa sekä käyttää keskeisiä tuotannon johtamisen,, työsuojelun ja esimiestyön ammattikäsitteitä systemaattisesti.
- Opiskelija osaa toimia aktiivisesti ryhmässä ja tehdä tavoitteellista yhteistyötä. Opiskelija osaa antaa rakentavaa palautetta ja ottaa sen huomioon työskentelyssään.
- Kaikki kurssin tehtävät ja vertaisarvioinnit on suoritettu sovitun aikataulun mukaisesti.
- Kaikki tehtävät ja vertaisarvioinnit on suoritettu ammattimaisella otteella tehtävänannon ja annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta tuotokset ovat jääneet yleiselle tasolle.Harjoitustyö sisältää keskeiset osa-alueet ja on yhtenäinen kokonaisuus.
Kirjallinen tentti on hyväksytty vähintään arvosanalla 2.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana K5:
- Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja soveltaa oppimaansa luovasti ja tuottaa omia johtopäätöksiä.
- Opintojakson tehtävät ja vertaisarvioinnit on suoritettu aikataulun mukaisesti ja ammattimaisella ja perehtyneisyyttä osoittavalla tavalla.
- Opiskelija osaa organisoida ryhmän toimintaa ja tuo uusia ajatuksia avoimesti ryhmän käyttöön.
- Opiskelija hallitsee rakentavan palautteen ja pystyy muokkaamaan omaa toimintaansa sen mukaisesti. Hän innostaa muita toimimaan näiden kykyjen ja tavoitteiden mukaisesti.
- Harjoitustyö sisältää keskeiset osa-alueet ja innovatiivisen käsittelyn. Esitystapa on innovatiivinen ja innostava.
Kirjallinen tentti on hyväksytty vähintään arvosanalla 4.

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Parkkamäki
Vastuuopettaja

Hannu Parkkamäki

Ryhmät
 • MKONTS21
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa eritellä tuotevaatimukset ja materiaalinvalinnan perusteet
- osaa laatia tuotteen materiaaliteknisiä vaihtoehtoja ja lujuuslaskelmia
- tuntee metallimateriaalien lujuusominaisuudet ja valmistustekniset vaatimukset
- osaa laatia vertailulaskelmat teräksen ja alumiiniseosten käytön välillä
- tuntee yleisimmät muovimateriaalit sekä niiden fysikaalisia ja teknisiä ominaisuuksia.
 pystyy muovituotteen tuotekehityksessä tai muoviosan suunnittelutyössä ottamaan huomioon muovimateriaalien ominaisuudet ja valmistustekniikat.

Sisältö

- materiaalien ominaisuusprofiilit ja tuotteen vaatimusprofiili
- lujat teräkset
- alumiiniseokset ja niden käyttö
- rakenteen keventäminen
- muovimateriaalien ominaisuudet ja testausstandardit
muovien käyttö.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 110

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Rautava
Vastuuopettaja

Tuomo Rautava

Ajoitusryhmät
 • Labraryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labraryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labraryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labraryhmä 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23
Pienryhmät
 • Labraryhmä 1
 • Labraryhmä 2
 • Labraryhmä 3
 • Labraryhmä 4

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää erilaisten materiaalien käyttö- ja olosuhdeominaisuuksia
- tuntee yleisimpien materiaalien ominaisuudet ja materiaalimerkinnät
- tietää muovien ja komposiittirakenteiden käyttökohteet
- ymmärtää muokkauksen ja lämpökäsittelyn vaikutuksen teräksen rakenteeseen
- osaa käyttää systemaattista materiaalinvalintaprosessia materiaalinvalinnassa

Sisältö

- Teräksen valmistus ja teräkset
- Valuraudat ja alumiinit
- Titaani- ja nikkeliseokset
- Muovit ja keraamit
- Metallin sisäinen rakenne
- Metallin plastinen muodonmuutos
- Teräksen yleisimmät lämpökäsittelyt
- Korroosionesto
- Puumateriaalit
- Kivi- ja betonimateriaalit
- Kemikaalit

Oppimateriaalit

Edita:Konetekniikan materiaalioppi (Koivisto, Laitinen etc.)
Sähköinen aineisto:itslearning-ympäristössä

Opetusmenetelmät

Luennot, verkossa olevat tehtävät, laboratoriotyöt, materiaalinvalintaharjoitustyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Näkyvät itslearning-tilassa olevassa aikataulussa.

Kansainvälisyys

Kurssi keskittyy perusteiden opettamiseen. Materiaalitestaukseen tutustutaan laboratorio-opetuksessa. Oppimisen tukena ovat etätehtävät ja etätentit, joita suoritetaan viikottain. Kurssin loppupuolella tehdään ryhmissä laajempi materiaalivalintaharjoitustyö, jossa tutustutaan samalla materiaalinvalintaohjelmiston käyttöön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

39 h Luennot
18 h Verkossa olevat tehtävät
28 h Materiaalinvalintaharjoitustyö
20 h Välikokeisiin valmistautuminen
12 h Laboratoriotyöt (Pakollinen läsnäolo)
16 h Laboratoriotöiden raportointi

Yhteensä 133 h

Sisällön jaksotus

Johdanto+aineenkoetus
Teräksen valmistus ja teräkset
Valuraudat ja alumiinit
Muut metalliset rakenneaineet
Välikoe 1
Materiaalinvalintaharjoitustyön tehtävänanto
Muovit ja yleisimmät komposiittimateriaalit
Metallin sisäinen rakenne
Metallin plastinen muodonmuutos
Teräksien yleisimmät lämpökäsittelyt
Koroosio ja korroosionesto
Välikoe 2

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu seuraavasti:

Välikokeet (2 kpl) 50 %
Materiaalinvalintaharjoitustyö 15 %
Laboratoriotyöt 15%
itslearning-oppimisalustalle palautettavien etätehtävien, etätenttien ja raporttien aktiivisuus 10%
Etätentit 10%

Hylätty (0)

Tentissä/välikokeessa suoriutuminen on ollut heikkoa.
Laboratoriotöihin ja materiaalinvalintaharjoitustyöhön osallistuminen on ollut heikkoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa keskeisimmät käsitteet ja lainalaisuudet, jotka liittyvät konetekniikan materiaalitekniikkaan. Ohjattuna opiskelija osaa myös soveltaa oppimiaan tietojaan yksinkertaisiin kohteisiin. Opiskelija on vain jonkin verran motivoitunut, ottaa vastuun omasta suoriutumisestaan, osaa toimia ryhmässä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee hyvin käsitteet ja lainalaisuudet, jotka liittyvät konetekniikan materiaalitekniikkan. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa niitä haasteellisiin tilanteisiin. Opiskelija on selvästi motivoitunut, ottaa vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta, sekä osaa rakentavasti antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää ja ymmärtää laaja-alaisesti konetekniikan materiaalitekniikkaan liittyviä käsitteitä ja lainalaisuuksia, ja osaa soveltaa niitä myös vaativiin kohteisiin. Opiskelija huomioi perustellusti oikeat menetelmät ja eri ratkaisuvaihtoehdot ja osaa muodostaa niistä suurempia kokonaisuuksia. Opiskelija on erittäin motivoitunut, ottaa sitoutuneesti vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta sekä osaa hyödyntää palautetta systemaattisesti ammatillisen kasvun välineenä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 60

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Rautava
Vastuuopettaja

Tuomo Rautava

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää erilaisten materiaalien käyttö- ja olosuhdeominaisuuksia
- tuntee yleisimpien materiaalien ominaisuudet ja materiaalimerkinnät
- tietää muovien ja komposiittirakenteiden käyttökohteet
- ymmärtää muokkauksen ja lämpökäsittelyn vaikutuksen teräksen rakenteeseen
- osaa käyttää systemaattista materiaalinvalintaprosessia materiaalinvalinnassa

Sisältö

- Teräksen valmistus ja teräkset
- Valuraudat ja alumiinit
- Titaani- ja nikkeliseokset
- Muovit ja keraamit
- Metallin sisäinen rakenne
- Metallin plastinen muodonmuutos
- Teräksen yleisimmät lämpökäsittelyt
- Korroosionesto
- Puumateriaalit
- Kivi- ja betonimateriaalit
- Kemikaalit

Oppimateriaalit

Edita:Konetekniikan materiaalioppi (Koivisto, Laitinen etc.)
Sähköinen aineisto:itslearning-ympäristössä

Opetusmenetelmät

Luennot, verkossa olevat tehtävät, laboratoriodemot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Näkyvät itslearning-tilassa olevassa aikataulussa.

Kansainvälisyys

Kurssi keskittyy perusteiden opettamiseen. Materiaalitestausta esitellään laboratoriodemokerralla.
Kurssin suorittaminen vaatii paljon itsenäistä opiskelua. Oppimisen tukena ovat etätehtävät ja etätentit, joita suoritetaan viikottain.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

113 h Luennot ja verkossa olevat tehtävät
20 h Tenttiin valmistautuminen

Yhteensä 133 h

Sisällön jaksotus

Johdanto+aineenkoetus
Teräkset
Valuraudat ja alumiinit
Muut metalliset rakenneaineet
Muovit ja yleisimmät komposiittimateriaalit
Metallin sisäinen rakenne
Metallin plastinen muodonmuutos
Teräksien yleisimmät lämpökäsittelyt
Korroosionesto
Tentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanaan vaikuttavat seuraavat suoritukset:
Etätentit (25%)
Etätehtävät (25%)
Loppukoe (50%)

Hylätty (0)

Tentissä/välikokeessa suoriutuminen on ollut heikkoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa keskeisimmät käsitteet ja lainalaisuudet, jotka liittyvät konetekniikan materiaalitekniikkaan. Ohjattuna opiskelija osaa myös soveltaa oppimiaan tietojaan yksinkertaisiin kohteisiin. Opiskelija on vain jonkin verran motivoitunut, ottaa vastuun omasta suoriutumisestaan, osaa toimia ryhmässä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee hyvin käsitteet ja lainalaisuudet, jotka liittyvät konetekniikan materiaalitekniikkan. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa niitä haasteellisiin tilanteisiin. Opiskelija on selvästi motivoitunut, ottaa vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta, sekä osaa rakentavasti antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää ja ymmärtää laaja-alaisesti konetekniikan materiaalitekniikkaan liittyviä käsitteitä ja lainalaisuuksia, ja osaa soveltaa niitä myös vaativiin kohteisiin. Opiskelija huomioi perustellusti oikeat menetelmät ja eri ratkaisuvaihtoehdot ja osaa muodostaa niistä suurempia kokonaisuuksia. Opiskelija on erittäin motivoitunut, ottaa sitoutuneesti vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta sekä osaa hyödyntää palautetta systemaattisesti ammatillisen kasvun välineenä.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 120

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tuomo Rautava
Vastuuopettaja

Tuomo Rautava

Ajoitusryhmät
 • Labraryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labraryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labraryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Labraryhmä 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTK24
  Konetekniikan koulutus
Pienryhmät
 • Labraryhmä 1
 • Labraryhmä 2
 • Labraryhmä 3
 • Labraryhmä 4

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää erilaisten materiaalien käyttö- ja olosuhdeominaisuuksia
- tuntee yleisimpien materiaalien ominaisuudet ja materiaalimerkinnät
- tietää muovien ja komposiittirakenteiden käyttökohteet
- ymmärtää muokkauksen ja lämpökäsittelyn vaikutuksen teräksen rakenteeseen
- osaa käyttää systemaattista materiaalinvalintaprosessia materiaalinvalinnassa

Sisältö

- Teräksen valmistus ja teräkset
- Valuraudat ja alumiinit
- Titaani- ja nikkeliseokset
- Muovit ja keraamit
- Metallin sisäinen rakenne
- Metallin plastinen muodonmuutos
- Teräksen yleisimmät lämpökäsittelyt
- Korroosionesto
- Puumateriaalit
- Kivi- ja betonimateriaalit
- Kemikaalit

Oppimateriaalit

Edita:Konetekniikan materiaalioppi (Koivisto, Laitinen etc.)
Sähköinen aineisto:itslearning-ympäristössä

Opetusmenetelmät

Luennot, verkossa olevat tehtävät, laboratoriotyöt, materiaalinvalintaharjoitustyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Näkyvät itslearning-tilassa olevassa aikataulussa.

Kansainvälisyys

Kurssi keskittyy perusteiden opettamiseen. Materiaalitestaukseen tutustutaan laboratorio-opetuksessa. Oppimisen tukena ovat etätehtävät ja etätentit, joita suoritetaan viikottain. Kurssin loppupuolella tehdään ryhmissä laajempi materiaalivalintaharjoitustyö, jossa tutustutaan samalla materiaalinvalintaohjelmiston käyttöön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

39 h Luennot
18 h Verkossa olevat tehtävät
28 h Materiaalinvalintaharjoitustyö
20 h Välikokeisiin valmistautuminen
12 h Laboratoriotyöt (Pakollinen läsnäolo)
16 h Laboratoriotöiden raportointi

Yhteensä 133 h

Sisällön jaksotus

Johdanto+aineenkoetus
Teräksen valmistus ja teräkset
Valuraudat ja alumiinit
Muut metalliset rakenneaineet
Välikoe 1
Materiaalinvalintaharjoitustyön tehtävänanto
Muovit ja yleisimmät komposiittimateriaalit
Metallin sisäinen rakenne
Metallin plastinen muodonmuutos
Teräksien yleisimmät lämpökäsittelyt
Koroosio ja korroosionesto
Välikoe 2

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu seuraavasti:

Välikokeet (2 kpl) 50 %
Materiaalinvalintaharjoitustyö 15 %
Laboratoriotyöt 15%
itslearning-oppimisalustalle palautettavien etätehtävien, etätenttien ja raporttien aktiivisuus 10%
Etätentit 10%

Hylätty (0)

Tentissä/välikokeessa suoriutuminen on ollut heikkoa.
Laboratoriotöihin ja materiaalinvalintaharjoitustyöhön osallistuminen on ollut heikkoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tunnistaa keskeisimmät käsitteet ja lainalaisuudet, jotka liittyvät konetekniikan materiaalitekniikkaan. Ohjattuna opiskelija osaa myös soveltaa oppimiaan tietojaan yksinkertaisiin kohteisiin. Opiskelija on vain jonkin verran motivoitunut, ottaa vastuun omasta suoriutumisestaan, osaa toimia ryhmässä sekä antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tuntee hyvin käsitteet ja lainalaisuudet, jotka liittyvät konetekniikan materiaalitekniikkan. Opiskelija osaa itsenäisesti soveltaa niitä haasteellisiin tilanteisiin. Opiskelija on selvästi motivoitunut, ottaa vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta, sekä osaa rakentavasti antaa ja vastaanottaa palautetta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tietää ja ymmärtää laaja-alaisesti konetekniikan materiaalitekniikkaan liittyviä käsitteitä ja lainalaisuuksia, ja osaa soveltaa niitä myös vaativiin kohteisiin. Opiskelija huomioi perustellusti oikeat menetelmät ja eri ratkaisuvaihtoehdot ja osaa muodostaa niistä suurempia kokonaisuuksia. Opiskelija on erittäin motivoitunut, ottaa sitoutuneesti vastuuta omasta ja ryhmän suoriutumisesta sekä osaa hyödyntää palautetta systemaattisesti ammatillisen kasvun välineenä.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Nieminen
Vastuuopettaja

Kari Nieminen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • KMMMODEnergiaJaPolttomoottoritekniikka
  KMM Energia- ja polttomoottoritekniikka
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa suunnitella ja ohjeistaa erityyppisiä energiateknisiä mittauksia
- osaa soveltaa teoriatietoja käytännön mittauksissa
- osaa analysoida mittaustuloksia
- osaa laatia mittausprojektiin liittyvät asiakirjat
- kykenee esittämään tuloksia selkeästi kirjallisesti ja suullisesti.

Sisältö

- erikseen määritettävät energiatekniikan mittausprojektit
- mittausprojektisuunnitelman ja ohjeiden laatiminen
- mittausten suorittaminen ohjeistuksen mukaisesti
- mittausprojektiraportin laatiminen
- tulosten esittäminen kohderyhmälle.

Oppimateriaalit

Opintomonisteita, Energia- ja virtaustekniikan kaavakokoelma sekä Energia- ja virtaustekniikan taulukot ja käyrästöt.
Luettavaksi tukikirjallisuudeksi suositellaan kirjaa Perttula, J., Energiatekniikka. WSOY, Porvoo 2000.
Opintojakson oppimateriaali löytyy Itslearning alustalta..

Opetusmenetelmät

Opintojaksoon kuuluvat laboratoriotyöt, sekä niihin varatut resurssit määrittelee laboratoriotöitä valvova opettaja. Hänen johdollaan muodostetaan laboratoriotyöryhmät. Hän myös vastaanottaa ja hyväksyy laboratoriotöistä tehdyt työselostukset. Laboratoriotöissä on 100 % läsnäolovelvoite. Kaikki annetut työt on tehtävä ja raportoitava annettuun määräaikaan mennessä. Toteutus on yksityiskohtaisesti nähtävänä Itslearning-alustalla.

Kansainvälisyys

Pienryhmätyöskentelyä opettajan tukemana. Kukin ryhmä perehtyy kolmeen projektiin, suunnittelevat sen toteutuksen, laativat ohjeet, suorittavat mittaukset kolmesta laitteistosta (vast), analysoivat tulokset, laativat raportin mittaustulosten pohjalta, palauttavat raportit määräaikaan mennessä Itslearnig-alustalle.

Jokainen ryhmä laatii kirjallisen raportin kolmesta erikseen määrätystä erilaisiin virtaus- ja lämpötekniikan mittauksiin liittyvistä mittalaitteista. Raportista laaditaan esitys (esim Powerpoint), joka esitetään koko ryhmälle luentotilassa kurssin lopussa lukujärjestyksen mukaisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson kokonaislaajuus on 5,0 op, joka vastaa noin 133 h opiskelijatyötä. Tämä koostuu mittausprojektisuunnitelman ja ohjeiden laatimisesta, mittausten suorittamisesta energiatekniikan laboratoriossa, mittausprojektiraportin laatimisesta sekä tulosten esittämisestä kohderyhmälle.

Sisällön jaksotus

- erikseen määritettävät energiatekniikan mittausprojektit

- mittausprojektisuunnitelman ja ohjeiden laatiminen

- mittausten suorittaminen ohjeistuksen mukaisesti

- mittausprojektiraportin laatiminen

- tulosten esittäminen kohderyhmälle.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin kokonaisarviointi koostuu painotetusta osa-alueiden arvioinneista. Eri osa-alueiden painotus on nähtävänä Itslearningissä. Lisäksi käytetään vertaisarviointia.

Hylätty (0)

Kurssin hyväksytyn suorittamisen ehtona on 100% läsnäolovelvoite laboratorio-osion tunneille, sekä vaadittujen dokumenttien palauttaminen ohjeistuksen mukaisesti määräaikaan mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki vaadittavat raportin rakenneosat löytyvät, mutta sisältö on laajuudeltaan tai kattavuudeltaan puutteellinen. Raportin muotoilussa ja selkeydessä on vielä parannettavaa. Teksti on kokonaista tekstiä eikä sisällä suoranaista lainaamista aihealueen teoksista. Laskuja on yritetty, mutta niissä on paljon tai jonkin verran puutteita. Virhearviointia laitteiden mittaustarkkuuden osalta ei ole huomioitu. Tuloksien analysointi on olematonta tai väärin tehty.
Projektiohjeet ovat niin puutteellisia tai epäselviä, että toiset ryhmät eivät ole pystyneet suorittamaan mittauksia niiden perusteella.
Raportin suullisessa esityksessä on puutteita ja virheitä. Esitysmateriaali on puutteellinen, virheellinen ja rakenne on sekava.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Raportin rakenneosat ovat sisällöltään melko kattavia sekä muotoilu on pääosin kunnossa. Raportin teksti on sujuvaa ja sisällön osalta ok. Taulukot ja kuvaajat ovat tekstiin upotettuina ja selkeästi tulkittavissa. Kaikki laskut on suoritettu, jonkin vähäisiä puutteita on olemassa. Tulokset on selkeästi esitetty yksikkötarkastelu mukaan luettuna. Virhearviointia on yritetty, mutta se ei ole täysin onnistunut. Kirjallisuudesta etsityt tuloksien vertailuarvot löytyvät ja tuloksia on melko onnistuneesti verrattu niihin.
Projektiohjeet ovat laaditut niin, että niiden avulla on toisten ryhmien mahdollista suorittaa mittaukset ilman huomattavia ongelmia.
Raportin suullinen esitys on selkeä. Tuloksia on analysoitu huolella ja johtopäätökset ovat oikeita. Tulosten arviointi perustuu lähdeaineistovertailuun. Esitysmateriaali on rakenteeltaan selkeä ja sisällöltään kattava.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Raportti on sisällön puolesta erittäin selkeä ja yksityiskohtainen. Ulkoasu on viimeistelty ja huoliteltu. Teksti on monipuolista, täsmällistä ja pohdiskelevaa. Kuvissa eikä taulukoissa ole virheitä. Laskut ovat oikein suoritettu, virhearviointi on kunnossa ja tulokset on esitetty selkeästi niitä kommentoiden. Työn suorittamisesta on monipuolista pohdintaa, saatuja tuloksia on analysoitu syvällisesti. Lisäksi on pohdittu työn suorittamiseen tai sisällön kehittämiseen liittyviä asioita.
Projektiohjeet ovat laaditut niin, että niiden avulla on toisten ryhmien mahdollista suorittaa mittaukset ilman ongelmia. Lisäksi ohjeissa on painotettu mittaustulosten luotettavuuden varmistamiseen mittaustilanteessa.
Raportin suullinen esitys on selkeä. Tuloksia on analysoitu huolella ja johtopäätökset ovat oikeita. Tulosten arviointi perustuu lähdeaineistovertailuun. Esitysmateriaali on rakenteeltaan selkeä ja sisällöltään kattava. Esityksessä tuodaan ilmi tekijät jotka vaikuttivat tulosten luotettavuuteen, sekä parannusehdotuksia näiden tekijöiden vaikutuksen minimoimiseksi.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kimmo Metsämäki
 • Pekka Törnqvist
 • Miikka Karhu
Vastuuopettaja

Pekka Törnqvist

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 5 (Koko: 10. Avoin AMK: 0.)
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4
 • Pienryhmä 5

Tavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija tuntee valmistustekniikan perusmenetelmät ja niihin liittyvät koneet ja laitteet. Hän osaa käyttää manuaalikoneita ja valmistaa yksinkertaisi komponentteja osaksi laitekokoonpanoa. Opiskelija osaa arvioida näiden komponenttien valmistamiseen tarvittavaa aikaa ja materiaaleja sekä kuinka laitteen valmistuskustannukset muodostuvat.
- levytyö
- sorvaus
- hitsaus
- jyrsintä

Sisältö

Harjoitustöissä suunnitellaan yksinkertainen konetekninen laite ja valmistetaan se käyttäen manuaalisia koneita. Toteutettua laitetta harjoitellaan arvioimaan aikataulun, laadun (mittatarkkuuden) sekä hinta-arvion täsmällisyyden perusteella.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Sajad Shahsavari
 • Ashvin Chaudhari
 • Eero Immonen
Vastuuopettaja

Ashvin Chaudhari

Ryhmät
 • KMMMODEnergiajarjestelmienSuunnittelu
  KMM Energiajärjestelmien suunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää mallinnuksen ja simuloinnin mahdollisuudet ja rajoitukset suunnittelussa
- osaa mallintaa ja simuloida virtaukseen, lämmönsiirtoon, moottori- ja voimalaitostekniikkaan liittyviä prosesseja.

Sisältö

Tietokoneavusteista mallinnusta ja simulointia joillakin sovellusohjelmilla.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Nieminen
Vastuuopettaja

Kari Nieminen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä A1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä A2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23
Pienryhmät
 • Pienryhmä A1
 • Pienryhmä A2
 • Pienryhmä B1
 • Pienryhmä B2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on tietoinen yhteisen työpaikan keskeisistä työturvallisuusasioista

- tuntee teollisuusyrityksen työsuojelun keskeisimmät vaatimukset ja niiden toteutumisen yrityksen toimintaympäristössä.

- osaa soveltaa työsuojelun periaatteita omassa työssään

Sisältö

- yhteinen työpaikka

- yhteinen turvallisuus

- turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla

- onnettomuustilanteissa toimiminen

Oppimateriaalit

Työturvallisuuskirja sähköisessä muodossa, sekä verkossa oleva työturvallisuuskeskuksen määrittämä kurssiaineisto.
Itslearning alustalla EduCityn turvallisuutta käsittelevä materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa kurssin käytyään työturvallisuuskortinkortin saamiseksi edellytettävät tiedot ja taidot. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelijat osaavat toimia turvallisesti alan edellyttämissä työtehtävissä myös yhteisillä työpaikoilla.
Kurssi toteutetaan luentoina, joissa käsitellään aihekohtaisesti työturvallisuuskorttikoulutukseen sisältyvät asiakokonaisuudet.
EduCityn laboratorioiden turvallisuuteen perehdytään laboratoriokohtaisesti pienryhmissä. Perehdytykseen sisältyy laboratoriokohtaisia tehtäviä, jotka palautetaan Itslearning alustalle ja sähköisesti suoritettava tentti, jolla varmistetaan opiskeijakohtainen osaaminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajakohta ilmoitetaan kurssin alussa lukujärjestyksen mukaisesti. toteutus toisen 4h opetusjakson lopussa.
Mahdollisesta uusintatentistä sovitaan erikseen opettajan kanssa. Tavoitteena on, että uusintatentin ajankohta on viikon sisällä varsinaisen tentin jälkeen.
EduCityn laboratorioturvallisuustentti toteutetaan sähköisenä tenttinä Itslearning alustalla Teams yhteydellä.

Kansainvälisyys

yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä muodostuu 100% läsnäolosta kurssilla, sekä kurssiaineistoon perehtymisestä ja tentteihin valmistautumisesta.
EduCityn laboratorioiden turvallisuusdokumentteihin tutustumisesta.
Opintojakson laajuus on 1 op.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kurssin hyväksytyn suorittamisen edellytys on hyväksytysti suoritettu työturvallisuuskeskuksen määrittämä tentti, laboratorioturvallisuustentti ja hyväksytysti määräaikaan mennessä palautetut tehtävät Itslearning alustalle, sekä 100% osallistuminen kurssin kaikille tunneille.

Sisällön jaksotus

•yhteinen työpaikka
•yhteinen turvallisuus
•turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla
•onnettomuustilanteissa toimiminen

EduCityn K-kerroksen ja KTK:n TEKNO:n käytössä olevien laboratorioiden työturvallisuus ja perus perehdytys.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Koska kurssin laboratorioturvallisuus tentti toteutetaan verkkotenttinä jokaisella kurssille osallistuvalla tulee olla tietokone varustettuna web kameralla ja mahdollisuus katkeamattomaan TEAMS neuvotteluyhteyteen koko tentin ajalle.
Kurssista opiskelijoille koituvat kustannukset ovat seuraavat:
Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla -oppikirja ja työturvallisuuskortti yhteensä 18 eur/opiskelija. Maksu suoritetaan kurssin ensimmäisellä jaksolla ennen kurssin alkua E-lomakkeiden kautta. https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/291/lomake.html. MAKSUUN ON TÄRKEÄ MERKITÄ SAAPUMISRYHMÄN TUNNUS.
Maksu kurssin suorittamiselle tulee opettajalle sähköisessä muodossa lyhyellä viiveellä maksun jälkeen. Mikäli maksusta ei tule sähköistä varmennetta opettajalle tulee opiskelija todentaa maksun suorittamisen opettajalle joko tulostetulla kuitilla tai näytöltä otetulla valokuvalla. Kuitista tai valokuvasta pitää ilmetä opiskelijan nimi ja maksun suorittaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvostellaan asteikolla hylätty / hyväksytty. Kurssin hyväksytyn suorittamisen edellytys on hyväksytysti suoritettu työturvallisuuskeskuksen määrittämä tentti, laboratorioturvallisuustentti ja hyväksytysti määräaikaan mennessä palautetut tehtävät Itslearning alustalle, sekä 100% osallistuminen kurssin kaikille tunneille.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Nieminen
Vastuuopettaja

Kari Nieminen

Ajoitusryhmät
 • PKONTK24A Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTK24A Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTK24B Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • PKONTK24B Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTK24
  Konetekniikan koulutus
Pienryhmät
 • PKONTK24A Pienryhmä 1
 • PKONTK24A Pienryhmä 2
 • PKONTK24B Pienryhmä 1
 • PKONTK24B Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on tietoinen yhteisen työpaikan keskeisistä työturvallisuusasioista

- tuntee teollisuusyrityksen työsuojelun keskeisimmät vaatimukset ja niiden toteutumisen yrityksen toimintaympäristössä.

- osaa soveltaa työsuojelun periaatteita omassa työssään

Sisältö

- yhteinen työpaikka

- yhteinen turvallisuus

- turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla

- onnettomuustilanteissa toimiminen

Oppimateriaalit

Työturvallisuuskirja sähköisessä muodossa, sekä verkossa oleva työturvallisuuskeskuksen määrittämä kurssiaineisto.
Itslearning alustalla EduCityn turvallisuutta käsittelevä materiaali

Opetusmenetelmät

Opiskelija osaa kurssin käytyään työturvallisuuskortinkortin saamiseksi edellytettävät tiedot ja taidot. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelijat osaavat toimia turvallisesti alan edellyttämissä työtehtävissä myös yhteisillä työpaikoilla.
Kurssi toteutetaan luentoina, joissa käsitellään aihekohtaisesti työturvallisuuskorttikoulutukseen sisältyvät asiakokonaisuudet.
EduCityn laboratorioiden turvallisuuteen perehdytään laboratoriokohtaisesti pienryhmissä. Perehdytykseen sisältyy laboratoriokohtaisia tehtäviä, jotka palautetaan Itslearning alustalle ja sähköisesti suoritettava tentti, jolla varmistetaan opiskeijakohtainen osaaminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttiajakohta ilmoitetaan kurssin alussa lukujärjestyksen mukaisesti. toteutus toisen 4h opetusjakson lopussa.
Mahdollisesta uusintatentistä sovitaan erikseen opettajan kanssa. Tavoitteena on, että uusintatentin ajankohta on viikon sisällä varsinaisen tentin jälkeen.
EduCityn laboratorioturvallisuustentti toteutetaan sähköisenä tenttinä Itslearning alustalla Teams yhteydellä.

Kansainvälisyys

yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä muodostuu 100% läsnäolosta kurssilla, sekä kurssiaineistoon perehtymisestä ja tentteihin valmistautumisesta.
EduCityn laboratorioiden turvallisuusdokumentteihin tutustumisesta.
Opintojakson laajuus on 1 op.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kurssin hyväksytyn suorittamisen edellytys on hyväksytysti suoritettu työturvallisuuskeskuksen määrittämä tentti, laboratorioturvallisuustentti ja hyväksytysti määräaikaan mennessä palautetut tehtävät Itslearning alustalle, sekä 100% osallistuminen kurssin kaikille tunneille.

Sisällön jaksotus

•yhteinen työpaikka
•yhteinen turvallisuus
•turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla
•onnettomuustilanteissa toimiminen

EduCityn K-kerroksen ja KTK:n TEKNO:n käytössä olevien laboratorioiden työturvallisuus ja perus perehdytys.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Koska kurssin laboratorioturvallisuus tentti toteutetaan verkkotenttinä jokaisella kurssille osallistuvalla tulee olla tietokone varustettuna web kameralla ja mahdollisuus katkeamattomaan TEAMS neuvotteluyhteyteen koko tentin ajalle.
Kurssista opiskelijoille koituvat kustannukset ovat seuraavat:
Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla -oppikirja ja työturvallisuuskortti yhteensä 18 eur/opiskelija. Maksu suoritetaan kurssin ensimmäisellä jaksolla ennen kurssin alkua E-lomakkeiden kautta. https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/291/lomake.html. MAKSUUN ON TÄRKEÄ MERKITÄ SAAPUMISRYHMÄN TUNNUS.
Maksu kurssin suorittamiselle tulee opettajalle sähköisessä muodossa lyhyellä viiveellä maksun jälkeen. Mikäli maksusta ei tule sähköistä varmennetta opettajalle tulee opiskelija todentaa maksun suorittamisen opettajalle joko tulostetulla kuitilla tai näytöltä otetulla valokuvalla. Kuitista tai valokuvasta pitää ilmetä opiskelijan nimi ja maksun suorittaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvostellaan asteikolla hylätty / hyväksytty. Kurssin hyväksytyn suorittamisen edellytys on hyväksytysti suoritettu työturvallisuuskeskuksen määrittämä tentti, laboratorioturvallisuustentti ja hyväksytysti määräaikaan mennessä palautetut tehtävät Itslearning alustalle, sekä 100% osallistuminen kurssin kaikille tunneille.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 03.11.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Nieminen
 • Toomas Karhu
Vastuuopettaja

Kari Nieminen

Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 30. Avoin AMK: 0.)
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on tietoinen yhteisen työpaikan keskeisistä työturvallisuusasioista
- tuntee teollisuusyrityksen työsuojelun keskeisimmät vaatimukset ja niiden toteutumisen yrityksen toimintaympäristössä.
- osaa soveltaa työsuojelun periaatteita omassa työssään

- arvostaa tulityöonnettomuuksien ennaltaehkäisyä
- tuntee oman vastuunsa tulitöihin liittyen
- tuntee tulityötoimintaa keskeisesti ohjaavia säädöstöä
- ymmärtää ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen
- osaa tehdä tulityöt turvallisesti

Sisältö

- yhteinen työpaikka
- yhteinen turvallisuus
- turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla
- onnettomuustilanteissa toimiminen

- riskit tulitöissä
- tulitöiden turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö
- tulitöiden suunnittelu ja turvallinen toteutus
- toiminta onnettomuustilanteessa
- alkusammutus ja suojausharjoitus

Oppimateriaalit

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
Työturvallisuuskirja, sekä verkossa oleva työturvallisuuskeskuksen määrittämä kurssiaineisto. Työturvallisuuskirja jaetaan kurssin alussa kurssimaksun yhteydessä.

TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
"Ryhdyttäessä tulitöihin" -kirja, sekä SPEK:in määrittämä kurssiaineisto. "Ryhdyttäessä tulitöihin" -kirja jaetaan kurssin alussa kurssimaksun todentamisen jälkeen.

Opetusmenetelmät

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
Opiskelija osaa kurssin käytyään työturvallisuuskortinkortin saamiseksi edellytettävät tiedot ja taidot. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelijat osaavat toimia turvallisesti alan edellyttämissä työtehtävissä myös yhteisillä työpaikoilla.
Kurssi toteutetaan luentoina, joissa käsitellään aihekohtaisesti työturvallisuuskorttikoulutukseen sisältyvät asiakokonaisuudet.

TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
Opiskelija osaa kurssin käytyään tulityökortin saamiseksi edellyttävät tiedot ja taidot. Opintojakso sisältää luennot, joissa käsitellään aihekohtaisesti tulityökorttikoulutukseen sisältyvät asiakokonaisuudet. Lisäksi opintojaksoon sisältyvät suojaus ja sammutusharjoitukset. Opintojaksolla on 100 % läsnäolovelvoite luennoilla ja harjoituksissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
Tenttiajakohta ilmoitetaan kurssin alussa lukujärjestyksen mukaisesti
Mahdollisesta uusintatentistä sovitaan erikseen opettajan kanssa. Tavoitteena on, että uusintatentin ajankohta on viikon sisällä varsinaisen tentin jälkeen.

TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
Tenttiajankohta ilmoitetaan kurssin alussa lukujärjestyksen mukaisesti. Mahdollisesta uusintatentistä sovitaan erikseen opettajan kanssa. Tavoitteena on, että uusintatentin ajankohta on viikon sisällä varsinaisen tentin jälkeen.

Kansainvälisyys

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS ja TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
Vuonna 2022 tai 2023 suoritettu työturvallisuuskorttikoulutus

TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
Vuonna 2022 tai 2023 suoritettu tulityökorttikoulutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
Opiskelijan työmäärä muodostuu 100% läsnäolosta luennoilla, sekä tenttiaineistoon perehtymisestä ja tenttiin valmistautumisesta.


TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
Opiskelijan työmäärä muodostuu 100 % läsnäolovelvoitteesta luennoilla, sekä harjoituksista, kurssiaineistoon perehtymisestä ja tenttiin valmistautumisesta.

Opintojakson laajuus on 1 op.

Sisällön jaksotus

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
•yhteinen työpaikka
•yhteinen turvallisuus
•turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla
•onnettomuustilanteissa toimiminen

TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
- riskit tulitöissä
- tulitöiden turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö
- tulitöiden suunnittelu ja turvallinen toteutus
- toiminta onnettomuustilanteessa
- alkusammutus ja suojausharjoitus

Viestintäkanava ja lisätietoja

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
Kurssista opiskelijoille koituvat kustannukset:
Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla -oppikirja ja työturvallisuuskortti yhteensä 18 eur/opiskelija. Maksu suoritetaan kurssin ensimmäisellä luentotunnilla E-lomakkeiden kautta. https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/291/lomake.html
Opiskelija todentaa maksun suorittamisen opettajalle joko tulostetulla kuitilla tai näytöltä otetulla valokuvalla. Kuitista tai valokuvasta pitää ilmetä opiskelijan nimi ja maksun suorittaminen

TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
Kurssista opiskelijoille koituvat kustannukset:
Ryhdyttäessä tulitöihin -oppikirja ja tulityökortti yhteensä 26 eur/opiskelija. Maksu suoritetaan ennen kurssin alkamista E-lomakkeiden kautta. https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/290/lomake.html
Opiskelija todentaa maksun suorittamisen opettajalle joko tulostetulla kuitilla tai näytöltä otetulla valokuvalla. Kuitista tai valokuvasta pitää ilmetä opiskelijan nimi ja maksun suorittaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
Kurssi arvostellaan asteikolla hylätty / hyväksytty. Kurssin hyväksytyn suorittamisen edellytys on hyväksytysti suoritettu työturvallisuuskeskuksen määrittämä tentti, sekä 100% osallistuminen luentotunneille.

TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
Kurssi arvostellaan asteikolla hylätty / hyväksytty. Kurssini hyväksytyn suorittamisen edellytys on hyväksytysti suoritettu SPEK:in määräämä tentti, hyväksytysti suoritettu suojaus- ja sammutusharjoitus ja 100 % osallistuminen ja läsnäolo kurssilla.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Nieminen
 • Toomas Karhu
Vastuuopettaja

Kari Nieminen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- on tietoinen yhteisen työpaikan keskeisistä työturvallisuusasioista
- tuntee teollisuusyrityksen työsuojelun keskeisimmät vaatimukset ja niiden toteutumisen yrityksen toimintaympäristössä.
- osaa soveltaa työsuojelun periaatteita omassa työssään

- arvostaa tulityöonnettomuuksien ennaltaehkäisyä
- tuntee oman vastuunsa tulitöihin liittyen
- tuntee tulityötoimintaa keskeisesti ohjaavia säädöstöä
- ymmärtää ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen
- osaa tehdä tulityöt turvallisesti

Sisältö

- yhteinen työpaikka
- yhteinen turvallisuus
- turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla
- onnettomuustilanteissa toimiminen

- riskit tulitöissä
- tulitöiden turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö
- tulitöiden suunnittelu ja turvallinen toteutus
- toiminta onnettomuustilanteessa
- alkusammutus ja suojausharjoitus

Oppimateriaalit

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
Työturvallisuuskirja, sekä verkossa oleva työturvallisuuskeskuksen määrittämä kurssiaineisto. Työturvallisuuskirja jaetaan kurssin alussa kurssimaksun yhteydessä.

TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
"Ryhdyttäessä tulitöihin" -kirja, sekä SPEK:in määrittämä kurssiaineisto. "Ryhdyttäessä tulitöihin" -kirja jaetaan kurssin alussa kurssimaksun todentamisen jälkeen.

Opetusmenetelmät

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
Opiskelija osaa kurssin käytyään työturvallisuuskortinkortin saamiseksi edellytettävät tiedot ja taidot. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opiskelijat osaavat toimia turvallisesti alan edellyttämissä työtehtävissä myös yhteisillä työpaikoilla.
Kurssi toteutetaan luentoina, joissa käsitellään aihekohtaisesti työturvallisuuskorttikoulutukseen sisältyvät asiakokonaisuudet.

TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
Opiskelija osaa kurssin käytyään tulityökortin saamiseksi edellyttävät tiedot ja taidot. Opintojakso sisältää luennot, joissa käsitellään aihekohtaisesti tulityökorttikoulutukseen sisältyvät asiakokonaisuudet. Lisäksi opintojaksoon sisältyvät suojaus ja sammutusharjoitukset. Opintojaksolla on 100 % läsnäolovelvoite luennoilla ja harjoituksissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
Tenttiajakohta ilmoitetaan kurssin alussa lukujärjestyksen mukaisesti
Mahdollisesta uusintatentistä sovitaan erikseen opettajan kanssa. Tavoitteena on, että uusintatentin ajankohta on viikon sisällä varsinaisen tentin jälkeen.

TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
Tenttiajankohta ilmoitetaan kurssin alussa lukujärjestyksen mukaisesti. Mahdollisesta uusintatentistä sovitaan erikseen opettajan kanssa. Tavoitteena on, että uusintatentin ajankohta on viikon sisällä varsinaisen tentin jälkeen.

Kansainvälisyys

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS ja TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
Vuonna 2022 tai 2023 suoritettu työturvallisuuskorttikoulutus

TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
Vuonna 2022 tai 2023 suoritettu tulityökorttikoulutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
Opiskelijan työmäärä muodostuu 100% läsnäolosta luennoilla, sekä tenttiaineistoon perehtymisestä ja tenttiin valmistautumisesta.


TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
Opiskelijan työmäärä muodostuu 100 % läsnäolovelvoitteesta luennoilla, sekä harjoituksista, kurssiaineistoon perehtymisestä ja tenttiin valmistautumisesta.

Opintojakson laajuus on 1 op.

Sisällön jaksotus

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
•yhteinen työpaikka
•yhteinen turvallisuus
•turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla
•onnettomuustilanteissa toimiminen

TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
- riskit tulitöissä
- tulitöiden turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö
- tulitöiden suunnittelu ja turvallinen toteutus
- toiminta onnettomuustilanteessa
- alkusammutus ja suojausharjoitus

Viestintäkanava ja lisätietoja

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
Kurssista opiskelijoille koituvat kustannukset:
Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla -oppikirja ja työturvallisuuskortti yhteensä 18 eur/opiskelija. Maksu suoritetaan kurssin ensimmäisellä luentotunnilla E-lomakkeiden kautta. https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/291/lomake.html
Opiskelija todentaa maksun suorittamisen opettajalle joko tulostetulla kuitilla tai näytöltä otetulla valokuvalla. Kuitista tai valokuvasta pitää ilmetä opiskelijan nimi ja maksun suorittaminen

TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
Kurssista opiskelijoille koituvat kustannukset:
Ryhdyttäessä tulitöihin -oppikirja ja tulityökortti yhteensä 26 eur/opiskelija. Maksu suoritetaan ennen kurssin alkamista E-lomakkeiden kautta. https://turkuamk.e-lomake.fi/lomakkeet/290/lomake.html
Opiskelija todentaa maksun suorittamisen opettajalle joko tulostetulla kuitilla tai näytöltä otetulla valokuvalla. Kuitista tai valokuvasta pitää ilmetä opiskelijan nimi ja maksun suorittaminen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS
Kurssi arvostellaan asteikolla hylätty / hyväksytty. Kurssin hyväksytyn suorittamisen edellytys on hyväksytysti suoritettu työturvallisuuskeskuksen määrittämä tentti, sekä 100% osallistuminen luentotunneille.

TULITÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS
Kurssi arvostellaan asteikolla hylätty / hyväksytty. Kurssini hyväksytyn suorittamisen edellytys on hyväksytysti suoritettu SPEK:in määräämä tentti, hyväksytysti suoritettu suojaus- ja sammutusharjoitus ja 100 % osallistuminen ja läsnäolo kurssilla.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Gadd
 • Piia Pesso
 • Pia Tulimaa
 • Arttu Karppinen
Vastuuopettaja

Johanna Gadd

Tavoitteet

- kehittää opiskelutaitoja, joita tarvitaan ammattikorkeakouluopinnoissa
- suunnitella ajankäyttöään
- parantaa itseohjautuvuuttaan ja vastuunottoa opiskelustaan
- toimia rakentavasti opiskeluryhmässään
- arvioida omia uratoiveitaan ja kehittymistarpeitaan
- tunnistaa konetekniikan insinöörin työtehtäviä

Sisältö

- opiskelutaidot ja opiskelu ammattikorkeakoulussa
- ryhmässä toimiminen
- ajankäytön suunnittelu ja hallinta
- ammatti-identiteetin rakentamisen aloittaminen

Opetusmenetelmät

Osallistuminen luennoille

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille.

Sisällön jaksotus

Tuutortunneilla käsitellään ajankohtaisia ja opiskelualaan liittyviä asioita.

ke 6.9. klo 10.15-11.45
Aiheet: Messi, tutkintosääntö, arviointi, YTHS, turvallisuus

ke 13.9. klo 14.15-15.45
Aiheet: Palautteen käsittelytaidot ja opiskelu korkeakoulussa, VIP-toiminta

ke 20.9. klo 14.15-15.45
Aiheet: Opintopsykologi (opiskelu ammattikorkeakoulussa)

ke 27.9. klo 14.15-15.45
Aiheet: VIPien valinta, ryhmätyöskentelytaidot ja ryhmän pelisäännöt

ke 4.10. klo 14.15-15.45
Aiheet: Opiskelijan ajanhallinta

ke 25.10. klo 14.15-16.00
Aiheet: Erikoistumisvastaavan esittely, ajankäytön seuranta: keskustelu

ke 1.11. klo 14.15-16.00
Aiheet: Erikoistumisvastaavien esittelyt

ke 8.11. klo 14.15-15.45
Aiheet: Erikoistumisvastaavien esittelyt

ke 29.11. klo 14.15-16.00
Aiheet: Rekryvaraus ja lukuvuoden vaihtumiseen liittyvät asiat, seuraavan lukukauden opinnot ja ilmoittautuminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyn arvioinnin saadakseen opiskelijan tulee olla läsnä luennoilla 80%.

Hylätty (0)

Poissaoloja enemmän kuin 20% luennoista.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Johanna Gadd
Vastuuopettaja

Johanna Gadd

Ryhmät
 • PKONTK24
  Konetekniikan koulutus

Tavoitteet

- kehittää opiskelutaitoja, joita tarvitaan ammattikorkeakouluopinnoissa
- suunnitella ajankäyttöään
- parantaa itseohjautuvuuttaan ja vastuunottoa opiskelustaan
- toimia rakentavasti opiskeluryhmässään
- arvioida omia uratoiveitaan ja kehittymistarpeitaan
- tunnistaa konetekniikan insinöörin työtehtäviä

Sisältö

- opiskelutaidot ja opiskelu ammattikorkeakoulussa
- ryhmässä toimiminen
- ajankäytön suunnittelu ja hallinta
- ammatti-identiteetin rakentamisen aloittaminen

Opetusmenetelmät

Osallistuminen luennoille

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kurssi on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija on osallistunut vähintään seitsemään opetuskertaan.

Sisällön jaksotus

Tuutortunneilla käsitellään ajankohtaisia ja opiskelualaan liittyviä asioita.


Aiheet: Messi, tutkintosääntö, arviointi, YTHS, turvallisuus


Aiheet: Palautteen käsittelytaidot ja opiskelu korkeakoulussa, VIP-toiminta


Aiheet: Opintopsykologi (opiskelu ammattikorkeakoulussa)


Aiheet: VIPien valinta, ryhmätyöskentelytaidot ja ryhmän pelisäännöt

Aiheet: Opiskelijan ajanhallinta


Aiheet: Erikoistumisvastaavan esittely, ajankäytön seuranta: keskustelu


Aiheet: Erikoistumisvastaavien esittelyt


Aiheet: Erikoistumisvastaavien esittelyt


Aiheet: Rekryvaraus ja lukuvuoden vaihtumiseen liittyvät asiat, seuraavan lukukauden opinnot ja ilmoittautuminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

08.08.2023 - 07.09.2023

Ajoitus

07.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kai Saarinen
Vastuuopettaja

Kai Saarinen

Ryhmät
 • MKONTS20
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Ymmärtää ohjelmoinnin yleisimmät rakenteet, silmukat, toiston, ehtolauseet ja muuttujat
- Hallitsee modulaarisen ohjelmointitavan perusteet

Sisältö

- PC-pohjaisen mittausjärjestelmän ohjelmointi
- Modulaarinen ohjelmointi
- Ohjelman tietorakenteet
- Mittaustiedon käsittely
- Toimilaitteen ohjaus
- PC-pohjaisen käyttöliittymän rakentaminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Meriö
 • Arttu Karppinen
 • Pekka Jukantupa
Vastuuopettaja

Pekka Jukantupa

Ajoitusryhmät
 • R1 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
 • R2 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
 • R3 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22
Pienryhmät
 • R1
 • R2
 • R3

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa tutkia ja mitata koneissa, laitteissa ja prosesseissa vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä mittaamalla
- ymmärtää mittaustarkkuuden merkityksen
- osaa tehdä mittauksia erilaisilla mittalaitteilla ja käyttää mm. taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
- osaa käyttää fysiikan käsitteitä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä
- ymmärtää syvällisemmin tutkimusten kohteena olleiden ilmiöiden luonteen

Sisältö

Laboratoriotöiden sisältöjä
- kimmoisuus
- resistiivisyys
- lämpölaajeneminen
- kitka
- ääni
- kiihtyvyys
- valinnainen aihe
- workshop

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

31.08.2023 - 05.11.2023

Ajoitus

08.11.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Meriö
 • Pekka Jukantupa
Vastuuopettaja

Pekka Jukantupa

Ryhmät
 • MKONTS22
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa tutkia ja mitata koneissa, laitteissa ja prosesseissa vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä mittaamalla
- ymmärtää mittaustarkkuuden merkityksen
- osaa tehdä mittauksia erilaisilla mittalaitteilla ja käyttää mm. taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
- osaa käyttää fysiikan käsitteitä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä
- ymmärtää syvällisemmin tutkimusten kohteena olleiden ilmiöiden luonteen

Sisältö

Laboratoriotöiden sisältöjä
- kimmoisuus
- resistiivisyys
- lämpölaajeneminen
- kitka
- ääni
- kiihtyvyys
- valinnainen aihe
- workshop

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Meriö
 • Pekka Jukantupa
Vastuuopettaja

Pekka Jukantupa

Ajoitusryhmät
 • R1 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
 • R2 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
 • R3 (Koko: 24. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A
Pienryhmät
 • R1
 • R2
 • R3

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- Osaa tutkia ja mitata koneissa, laitteissa ja prosesseissa vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä mittaamalla
- ymmärtää mittaustarkkuuden merkityksen
- osaa tehdä mittauksia erilaisilla mittalaitteilla ja käyttää mm. taulukkolaskentaohjelmaa mittaustulosten käsittelyssä
- osaa käyttää fysiikan käsitteitä kirjallisessa ja suullisessa viestinnässä
- ymmärtää syvällisemmin tutkimusten kohteena olleiden ilmiöiden luonteen

Sisältö

Laboratoriotöiden sisältöjä
- kimmoisuus
- resistiivisyys
- lämpölaajeneminen
- kitka
- ääni
- kiihtyvyys
- valinnainen aihe
- workshop

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 33

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Paanu
Vastuuopettaja

Tommi Paanu

Ryhmät
 • KMMMODEnergiantuotanto
  KMM Energiantuotanto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tietää höyryvoimalaitoksen termodynaamiset perusteet
- ymmärtää voimalaitoksen kokonaishyötysuhteen muodostumisen
- osaa laskea höyryvoimalaitoksen termisen hyötysuhteen ja tietää siihen vaikuttavat tekijät
- osaa laskea höyryvoimalaitoksen komponenttien energiataseita
-hallitsee eri voimalaitostekniikoiden ominaispiirteet.

Sisältö

- Lauhdevoima
- Sähkön ja lämmön yhteistuotanto
- Ydinvoima
- Kombivoimala
- Diesel- ja kaasumoottorivoimala
- Vesivoima.

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2018, Lemminkäisenkadun toimipiste.

Oppimateriaalit

ITSissä oleva oppimateriaali.

Opetusmenetelmät

Tietoiskut
Itsenäinen opiskelu
Tiimiopiskelu
Laskutehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Ydinvoimapäivä Olkiluodossa vko xx, yyytaina z.zz.2018.
Sisältää luennon (2 h) ja laitoskierroksen* sekä tutustumisen VLJ-luolaan* ja Energiaa uraanista -näyttelyn.
Bussikuljetus lähtee Sepänkadulta klo xx.00, paluu n. klo xx.00. Passi tai ajokortti mukaan.
*) sisäänpääsy edellyttää pyydettyjen henkilötietojen luovuttamista TVO:lle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään opintojakson lopussa viikolla 49 lukujärjestyksen mukaan.

Tentissä saa olla mukana normaalien kirjoitusvälineiden lisäksi ainoastaan taskulaskin. Tietokoneen, älypuhelimen tms. käyttöä ei sallita.

Uusintakokeet pidetään keväällä 2024 seuraavasti
- 1. uusinta ke 31.1. klo 16-18
- 2. uusinta ke 28.2. klo 16-18.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, joka vastaa n. 135 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Sähkön tuotantokustannus
Lauhdevoimalaitos
Ydinvoimalaitos
Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP-laitos)
Kaasuturbiinikombivoimalaitos.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolle on etuoikeus niillä Konetekniikan opiskelijoilla, joiden tutkintovaatimuksiin tämä opintojakso kuuluu.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisyyn vaaditaan vähintään 30 % maksimipistemäärästä.
Arviointi koostuu kahdesta osasuorituksesta:
- palautettavat laskutehtävät 30 %
- tentti 70 %.

Hylätty (0)

Opintojakson arvioinnista on saatu alle 30 % kokonaispistemäärästä
TAI
Jokin osasuoritus (projektityön/-töiden palautus tai tenttiin osallistuminen) puuttuu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakson arvioinnista on saatu vähintään 30 % kokonaispistemäärästä (as. 1).
Opintojakson arvioinnista on saatu vähintään 45 % kokonaispistemäärästä (as. 2).

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opintojakson arvioinnista on saatu vähintään 60 % kokonaispistemäärästä (as. 3).
Opintojakson arvioinnista on saatu vähintään 75 % kokonaispistemäärästä (as. 4).

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson arvioinnista on saatu vähintään 90 % kokonaispistemäärästä (as. 5).

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

22.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Metso
Vastuuopettaja

Tommi Metso

Ryhmät
 • MKONTS21
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee tuotekehityksen toiminnan osana  liiketoimintakokonaisuutta ja  ymmärtää tuotekehityksen merkityksen kannattavan yritystoiminnan olemassaolon elinehtona
- osaa laatia projektisuunnitelman tuloksellisen tuotekehitysprosessin läpiviemiseen.

Sisältö

-tuotekehitystoiminta liiketoiminnan osana
-tuotekehitysprosessi
-tuotekehitysprojektin esitutkimus
-tuotteen määrittely
-tuotekehitysprojektin hallinta
-teollisen muotoilun merkitys
-luovuus ja tuotekehitysmenetelmät
-tiimityöskentely
-teollisoikeudet
-tuotteen kannattavuuslaskenta, investointi- ja rahoitussuunnittelu
-tuotekehityksen riskienhallinta
-standardoinnin ja moduloinnin merkitys
-tuotekehitystyön laatu
-ympäristövaatimukset.

Opetusmenetelmät

Opettajakeskeiset oppimismenetelmät
-perehdytys käytössä oleviin materiaaleihin ja ohjelmistoihin
Opiskelijakeskeinen oppimismenetelmä
-itsenäinen tiedonhaku
Toiminnallinen oppimismenetelmät
-suunnitteluharjoitukset
-simulaatiot

Kansainvälisyys

Projektioppiminen
Käänteinen opetus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itsenäisesti suoritetun projektin raportointi

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

lähiopetus 16 h
itsenäinen opiskelu 32 h
yhteistoiminnallinen opiskelu 39 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
ymmärtää tuotteen suunnittelun vaikutukset tuotteen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin
ymmärtää LEAN periaatteet suunnittelun näkökulmasta
Opintojakson sisältö
DFM
DFA
LEAN tuotekehitys
Teamcenter Product Cost Management

Viestintäkanava ja lisätietoja

E-kirja
Developing new products and services : learning, differentiation, and innovation
Sanders, G. Lawrence ; Huefner, Ronald J.
Business Expert Press cop. 2012. 1st ed
Design for manufacturing : a structured approach

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viisi teemaa ja niihin liittyvät palautukset arvioidaan asteikolla 0-5 sekä vertaisarviointina, että luennotsijan toimesta.
Arviointikriteerit löytyvät ITsLearning ympäristöstä kunkin tehtävän kohdalla erikseen.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kone- ja meritekniikka sekä muotoilu

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jussi Liikkanen
 • Kai Saarinen
Vastuuopettaja

Kai Saarinen

Ryhmät
 • KMMMODTuotekehitysprosessi
  KMM Tuotekehitysprosessi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää tuotteen koko elinkaaren tuoteideasta, tuotteen suunnitteluun, valmistukseen, käyttöön, huoltoon ja aina loppusijoitukseen asti
- osaa käyttää hajautettuja suunnittelujärjestelmiä, joissa tuotekehitys ja -suunnittelu, valmistuksen suunnittelu, valmistus ja tuotanto ovat hajautettu ajallisesti ja paikallisesti.
- ymmärtää PLM-järjestelmien yhteyden toiminnanohjausjärjestelmiin (ERP), alihankintaketjun hallintajärjestelmiin (DSCM) ja asiakastietojärjestelmiin (CRM)

Sisältö

•CRM-DSCM-ERP
•PLM, Product lifecycle management

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 24.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
Vastuuopettaja

Jan Jansson

Ryhmät
 • MKONTS23
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot:
- konepaja- ja metalliteollisuudessa käytettävistä valmistusmenetelmistä, koneista ja työvälineistä
- talonrakennuksen paikalla rakentamisen ja elementtivalmistuksen menetelmistä

Sisältö

- Muovituotteiden valmistus
- Valaminen, jauhemetallurgia, muovaavat valmistusmenetelmät
- Lastuamismenetelmät
- Levytyötekniikka
- Hitsaus ja muu liittämistekniikka
- Pinnoitusmenetelmät
- Konepajamittaukset
- Kokoonpano
- Työstökoneiden numeerinen ohjaus
- Joustava konepaja-automaatio
- Puu- ja kivimateriaalien monimupuolinen käyttö rakentamisessa

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina pääsääntöisesti luentomateriaali, lisäksi tukevana materiaalina oppikirja "Valmistustekniikka" -- Ihalainen , Aaltonen,Aromäki,Sihvonen

Opetusmenetelmät

Kurssiin sisältyy luento-opetusta, viikottainen itsenäisesti suoritettava tehtävä ja harjoitustyö

Kansainvälisyys

Kursilla pyritään yhdistämään työelämälähtöisyys: luennoilla otetaan esiin esimerkkejä työelämästä ja siitä miten eri valmistusmenetelmät sijoittuvat työelämään. Opiskelijoita myös valmennetaan tunnistamaan eri valmistusmenetelmien vahvuudet ja haasteet. Kurssin harjoitustyössä opiskelija osaa soveltaa kurssilla oppimiaan asioita.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitaan erikseen tapauskohtaisesti, esim. AHOT menettelyn mukaisesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu luento-opetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä
- Luento-opetusta 9h + 2 h
- Harjoitustyöt 90 h
- Itsenäistä opiskelua 31 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot keskeisistä konepaja- ja metalliteollisuudessa käytettävistä valmistusmenetelmistä, koneista ja työvälineistä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

TEAMS linkki : https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3azJKLN4deBDnQitRNwmko7Tc5LF4yZasLhElBaUTgIO01%40thread.tacv2/General?groupId=1543d005-99ab-4611-ae61-c378a05e3bab&tenantId=ab32bc86-12f2-4b38-b262-c5775982e241

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana muodostuu seuraavasti:
- Tentti 40 %
- Harjoitustyöt 60 %

Hylätty (0)

Sovittuja tehtäviä ei ole palautettu

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tehtävät on palautettu, mutta tehtävät ovat puutteellisia tai toteutettu huolimattomasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kaikki tehtävät suoritettu hyvin ja huolellisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Huolellisesti tehtyjen tehtävien lisäksi osoitettu kiitettävää osaamista myös tentissä

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
 • Kimmo Metsämäki
Vastuuopettaja

Jan Jansson

Ryhmät
 • PKONTS23A
  PKONTS23A
 • PKONTS23B
  PKONTS23B
 • PKONTS23
  Konetekniikka S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tavallisimmat valmistustekniikan menetelmät ja pystyy valitsemaan sopivia valmistusmenetelmiä annettujen kappaleiden valmistamiseksi.

Sisältö

Muovituotteiden valmistus, valaminen, jauhemetallurgia, muovaavat valmistusmenetelmät, lastuamismenetelmät, levytyötekniikka, hitsaus ja muu liittämistekniikka, pinnoitusmenetelmät, konepajamittaukset, kokoonpano, työstökoneiden numeerinen ohjaus, joustava konepaja-automaatio.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: "Valmistustekniikka" -- Ihalainen , Aaltonen,Aromäki,Sihvonen
Itslearning luentomateriaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tentti
Tunneilla pyritään luentomaisuudesta riippumatta vahvaan interaktiiviseen opiskelijoiden ja luennoitsijan väliseen keskusteluun, jopa opiskelijoiden väliseen keskusteluun rajoitetusti.
Luennoilla pyritään jakamaan työelämälähtöistä tietoa ja kokemusta tekniikan aloittajille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitukset 10 tuntia
Luennot 24 tuntia
Tentti 3 tuntia
Opiskelijan oma työ 20 tuntia

Sisällön jaksotus

Luennot , vierailu Koneteknologiakeskuksessa. ( 16.11.)
Tentti 23.11
Aiheet:
Lastuavat työstömenetelmät,
Materiaalitekniikka
Muovaavat valmistusmenetelmät
Työturvallisuus
Erikoiset työstömenetelmät
Valaminen
Pinnoitusmenetelmät
Kiinnitysmenetelmät, Hitsaaminen, ruuviliitos, liimat ja komposiittirakenteet, muovit

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus, tenttiarvosana, hyväksytty laboratorio-osuus

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jan Jansson
Vastuuopettaja

Jan Jansson

Ryhmät
 • PKONTK24
  Konetekniikan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tavallisimmat valmistustekniikan menetelmät ja pystyy valitsemaan sopivia valmistusmenetelmiä annettujen kappaleiden valmistamiseksi.

Sisältö

Muovituotteiden valmistus, valaminen, jauhemetallurgia, muovaavat valmistusmenetelmät, lastuamismenetelmät, levytyötekniikka, hitsaus ja muu liittämistekniikka, pinnoitusmenetelmät, konepajamittaukset, kokoonpano, työstökoneiden numeerinen ohjaus, joustava konepaja-automaatio.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

26.09.2023 - 25.10.2023

Ajoitus

26.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Pia Tulimaa
 • Mervi Vuolas
Vastuuopettaja

Mervi Vuolas

Ryhmät
 • MKONTS22
  Konetekniikan koulutus, monimuoto

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- selittää projektinhallinnan keskeiset käsitteet
- tunnistaa projektien rahoituslähteitä
- laatia projektihakemuksen ja -suunnitelman
- tehdä projektin aikataulun, kustannusarvion ja budjetin
- dokumentoida ja seurata projektin toteutumista.

Sisältö

- Projektinhallintaan liittyvät keskeiset käsitteet
- Rahoituslähteiden tunnistaminen
- Projektihakemus ja -suunnitelma
- Projektin aikataulu, kustannusarvio ja budjetti
- Projektin dokumentointi ja seuranta
- Riskien ja muutosten hallinta

Oppimateriaalit

Pelin: Projektihallinnan käsikirja, 2020
Artto et.al: Projektiliiketominta, 2006

Opetusmenetelmät

Luento, harjoitustehtävät ja keskustelut
Tekemällä oppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttiä

Kansainvälisyys

Innvaatiopedagogiikka
itsLearning-oppimisalusta

Kestävä kehitys ilmenee mm. etätyöskentelynä, jolloin fyysinen matkustaminen poistuu ja hiilidioksidipäästöiltä vältytään.
Opinnot parantavat nuorten ja aikuisten työelämään liittyviä taitoja sekä ammatillista ja teknistä osaamista. Välillisesti opintojakso voi edistää säällisten työpaikkojen ja yrittäjyyden syntymistä.
Kestävä kehitys ja vastuullisuus voivat olla osana harjoitustehtävien sisältöjä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 h opiskelijan työtä.
4 op on 108 h opiskelijan työtä ml. kontaktiopetus 6 h (lähi ja etä).

Sisällön jaksotus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- selittää projektinhallinnan keskeiset käsitteet
- tunnistaa projektien rahoituslähteitä
- laatia projektihakemuksen ja -suunnitelman
- tehdä projektin aikataulun, kustannusarvion ja budjetin
- dokumentoida ja seurata projektin toteutumista.

Opintojakson sisältö
- Projektinhallintaan liittyvät keskeiset käsitteet
- Rahoituslähteiden tunnistaminen
- Projektihakemus ja -suunnitelma
- Projektin aikataulu, kustannusarvio ja budjetti
- Projektin dokumentointi ja seuranta
- Riskien ja muutosten hallinta


Ajoitus
Vk 43 Aloitus 2h
Vk 45 Teams-palaveri 1h
Vk 49 Teams-palaveri 1h
Vk 50 Lopetus 2h

Viestintäkanava ja lisätietoja

Pääasiallisesti itsLearning. Myös sähköposti ja puhelin tarvittaessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitustehtävien palautus aikataulussa ja rakentava osallistuminen tapaamisissa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut tapaamisiin, eikä ole tehnyt harjoitustehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskeija on tehnyt harjoitustehtävät, tehtävät on palautettu myöhässä tai ovat puutteellisia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on
- tehnyt harjoitustehtävät hyvin ja palauttanut ne aikataulussa.
- osallistunut tapaamisissa rakentavasti yhteiseen toimintaan ja keskusteluihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on
- tehnyt harjoitustehtävät erityisen kattavasti ja palauttanut ne aikataulussa.
- osallistunut tapaamisissa rakentavasti yhteiseen toimintaan ja keskusteluihin.
- osoittanut erityistä kiinnostusta käsiteltävään aiheeseen.

Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Parkkamäki
Vastuuopettaja

Hannu Parkkamäki

Ryhmät
 • KMMMODIdeointiKonseptointiJaPrototypointi
  KMM Ideointi, konseptointi ja prototypointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa tehdä eri asteisia malleja ja prototyyppejä, joiden avulla hän havainnollistaa suunniteltuja ratkaisuja, testaa niiden toimivuutta, kommunikoi suunnitelmista sekä vie suunnitelmia eteenpäin. Opiskelija osaa valita prototypointiin kulloinkin sopivia materiaaleja ja tekniikoita liittyen mm. suunnitteluprosessin vaiheeseen, käyttökohteeseen, valmistettavuuteen sekä kustannuksiin ja aikatauluihin.

Sisältö

Moduuli muodostuu seuraavista osa-alueista:
- Prototypoinnin menetelmät

Opetusmenetelmät

Tekemällä oppiminen ja innopeda

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koko osion opiskelijan työ on n. 135h

Sisällön jaksotus

Prototypoinnin mahdollisuudet osio (5op) harjoitukset suoritetaan osaksi etänä, käytännön prototypointiharjoitukset kampuksella.
Kurssilla tutustutaan erilaisiin materiaaleihin ja niiden käsittelymenetelmiin ideoita konkretisoitaessa.
Kurssinlla perehdytään eri tasoisten prototyyppien käytön mahdollisuuksiin ideointimenetelmänä ja tuotekehityksen ongelmaratkaisun työkaluna

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 24

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Kari Nieminen
 • Tommi Paanu
Vastuuopettaja

Tommi Paanu

Ryhmät
 • KMMMODEnergiaJaYmparistoteknologia
  KMM Energia- ja ympäristöteknologia

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- eritellä uusiutuvat energiateknologiat sekä arvioida niiden teknistaloudellista kannattavuutta
- kuvailla erilaiset energian varastointitekniikat sekä määrittää niiden varastointikapasiteetin.

Sisältö

- vesivoima
- aalto- ja vuorovesienergia
- tuuli- ja aurinkoenergia
- biopolttoaineet
- geoterminen energia ja maalämpö
- vetytalous ja polttokennot
- energian varastointitekniikat.

Oppimateriaalit

ITS Learningissä jaettu aineisto.

Opetusmenetelmät

Tietoiskut
Itseopiskelu
Projektityöt 3 kpl
Laboratoriotyö

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti pidetään opintojakson lopussa viikolla 49.

Tentissä saa olla mukana normaalien kirjoitusvälineiden lisäksi ainoastaan taskulaskin. Tietokoneen, älypuhelimen tms. käyttöä ei sallita. Kaavat, käyrästöt yms. ovat tehtäväpaperin liitteenä.

Uusintakokeet pidetään keväällä 2024 seuraavasti
- 1. uusinta ke 31.1. klo 16-18
- 2. uusinta ke 28.2. klo 16-18.

Kansainvälisyys

Projektityöt ja laboratoriotyö tehdään samoissa kolmen hengen ryhmissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektityöt 3 kpl liittyvät tuuli-, vesi- ja aurinkovoimaan.
Projektitöiden dead-line on viikon 47 perjantaina 24.11.2023.
Projektitöiden palautetilaisuus.pidetään viikon 48 oppitunneilla.

Opintojakson laajuus on 5 op, joka vastaa n. 135 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Tuulivoima
Vesivoima
Aurinkovoima
Aalto- ja vuorovesivoima
Geoterminen energia ja maalämpö
Energian varastointi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolle on etuoikeus niillä Konetekniikan opiskelijoilla, joiden tutkintovaatimuksiin tämä opintojakso kuuluu.

Opintojakso Voimalaitostekniikka suositellaan suoritettavaksi ennen tätä opintojaksoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisyyn vaaditaan 30 % maksimipistemäärästä.
Arviointi koostuu kolmesta osasuorituksesta:
- projektityöt (3 kpl) 30 %
- laboratoriotyö 20 %
- lopputentti 50 %.

Hylätty (0)

Opintojakson arvioinnista on saatu alle 30 % kokonaispistemäärästä TAI jokin osasuoritus puuttuu..

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opintojakson arvioinnista on saatu vähintään 30 % kokonaispistemäärästä (arvosana 1)
Opintojakson arvioinnista on saatu vähintään 45 % kokonaispistemäärästä (arvosana 2)

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opintojakson arvioinnista on saatu vähintään 60 % kokonaispistemäärästä (arvosana 3)
Opintojakson arvioinnista on saatu vähintään 75 % kokonaispistemäärästä (arvosana 4)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opintojakson arvioinnista on saatu vähintään 90 % kokonaispistemäärästä (arvosana 5)

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiateollisuus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Mervi Vuolas
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • KMMMODDesignThinking
  MOD Design Thinking
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija osaa palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet (tiedonhankinnan, ideoinnin, suunnittelun, testauksen ja toteutuksen) ja osaa käyttää soveltuvia menetelmiä käyttäjätiedon hankkimiseksi prosessin eri vaiheissa. Hän osaa ottaa kehittämisen lähtökohdaksi palvelujen käyttäjän ja hänen tiedostetut ja tiedostamattomat tarpeensa sekä osaa ottaa huomioon palveluntarjoajaorganisaation sekä eri sidosryhmien näkökulmat palveluja muotoiltaessa.
Opiskelija osaa toteuttaa palvelujen yhteiskehittämistä organisaation henkilökunnan, käyttäjien ja eri sidosryhmien kanssa. Opiskelija ymmärtää muotoilun merkityksen ja mahdollisuudet organisaatioissa ja laajemmin yhteiskunnassa.
Opiskelija tiedostaa visuaalisen ilmeen ja digitaalisen viestinnän merkityksen yrityskuvan muodostamisessa sekä pystyy osallistumaan yritykselle selkeän graafisen julkisuuskuvan suunnitteluun ja toteutukseen sen kaikilla tasoilla.

Sisältö

Moduuli muodostuu seuraavista osa-alueista:
- Palvelumuotoilu ja strateginen muotoilu

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta:

Clark. T., Pigneur, Y.& Osterwalder, A. 2010. Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley & Sons.

Clark, T., Pigneur, Y. & Osterwalder, A. 2012. Business model you: a one-page method for reinventing your career. John Wiley & Sons.

Curedale, R. 2013. Service Design. 250 essential methods. Design Community College.

Curedale, R. 2016. Experience Maps. Comprehensive step-by-step guide. Design Community College Inc.

Holmlid, S., Mattelmäki, T., Visser, F.S & Vaajakallio, K. 2015. Co-creative Practises in Service Innovation. In The Handbook of Service Innovation. (Eds. Agarwal, R., Selen, W., Roos, G. & Green, R). Springer. 545-574.

Kantojärvi, P. 2012, Fasilitointi luo uutta. Menesty ryhmän vetäjänä. Talentum.

Kimbell, L. 2014. The Service Innovation Handbook. Action-oriented creative thinking toolkit for service organizations. Templates – cases – capabilities. BIS Publishers.

Martin, B. & Hanington, B. 2012. Universal Methods of Design. Rockport Publishers. Osa kirjasta tarkasteltavana: https://books.google.fi/books?id=pCVATIpzYfUC&pg=PA44&hl=fi&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

Miettinen, S. 2014. Muotoiluajattelu. Teknova.

Osterwalder, A. 2014. Value proposition design: how to create products and services customers want. John Wiley & Sons.

Polaine, A., Løvlie, L. & Reason, B. 2013. Service design: from insight to implementation. Brooklyn, NY: Rosenfeld Media.

Stickdorn, M., Schneider, J. 2011. This is Service Design Thinking. John Wiley & Sons.

Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence, A. & Schneider, J. 2018. This is Service Design Doing. O'Reilly.

Tuulaniemi, J. 2013. Palvelumuotoilu. Talentum.

Van Patter, G.K., Pastor, E. & Jones, P. 2020 Rethinking Design Thinking: Making Sense of the Future That Has Already Arrived. Humantific & NextDesign Leadership Network.

Opinnäytetöitä:

Aromaa, S. 2018. Group Workshops as a Tool in Development of a New, Digital Service – Case Neighbour Food.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/151516/Aromaa_Sanni.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Lähteenmäki, S. 2019. Designing a New Generation Online Community for Telia Finland.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/172443/Susanna-Lahteenmaki-Service-Design-Online-Community-Telia-2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Rainio, I. 2014. Co-created Corporate Story - Creating a Concept for Engaging Staff into Change Implementation. Laurea UAS.
https://www.theseus.fi/handle/10024/82186

Raitanen, N. 2020. Service Designing Co-working Possibilities. Internal Communication in Virtual Expert Teams. Novia UAS.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/339791/Raitanen_Noora.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Salmelin, A. 2014. Successful Service Development in the Public Sector: a Case study of a Service Design Project Carried out in Short-Term Care Services in the Town of Turku. Laurea UAS.
https://www.theseus.fi/handle/10024/78590


Artikkeleita

Ambrosio, M. & Vezzoli, C. (eds.) Designing Sustainability for All. 3rd LeNS world distributed conference VOL. 1.
https://www.researchgate.net/publication/339745792_EDIZIONI_POLIDESIGN_DESIGNING_SUSTAINABILITY_FOR_ALL_3_rd_LeNS_world_distributed_conference_VOL_1_Edited_by_Marcelo_Ambrosio_and_Carlo_Vezzoli_MILANO_MEXICO_CITY_CURITIBA_CAPE_TOWN_BANGALORE_BEIJING_P

Buehring, J. & Bishop, P.C. 2020. Foresight and Design: New Support for Strategic Decision Making. She Ji: The Journal of Design, Economics and Innovation. Volume 6, Issue 3, Autumn 2020, pp 408 – 432. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405872620300423

Lucidchart. 2021. Top Frameworks for Strategic Planning. https://www.lucidchart.com/blog/strategic-planning-frameworks

Mager, B. 2020. The Future of Service Design. https://www.academia.edu/44459133/The_Future_of_Service_Design

Naranjo-Bock, C. 2012. Creativity-based Research: The Process of Co-Designing with Users.
https://uxmag.com/articles/creativity-based-research-the-process-of-co-designing-with-users

Sanders, E. & Stappers, P.J. 2008. Co-creation and the New Landscapes of Design.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15710880701875068

Wright, N. 2020. Principles for Designing Sustainable Services. https://medium.com/wearesnook/principles-for-designing-sustainable-services-bbf3f3948ac2

www.innovationtool.fi


Muita linkkejä menetelmiin ja työkaluihin julkaistaan Itslearning-alustalla.

Opetusmenetelmät

Oppimisalustana itsLearning
Yhteiskehittämisalustana Miro

Luennot, yksilötehtävät, työpajat ja ryhmätyöt
Työelämälähtöinen kehittämistehtävä
Työpajafasilitointi (harjoitukset ryhmälle ja työpaja toimeksiantajalle)
Esittelyt
Vertaispalautteet
Prosessiportfolio eli loppuraportti
Aktiivinen osallistuminen ja vuorovaikutus ryhmätöissä, vertaisoppiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

ei tenttejä

Kansainvälisyys

Kurssi perustuu innovaatiopedagogiikkaan ja tekemällä oppimiseen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työmäärä 270 h
Lähikontaktitunnit 52 h
Etäopinnot 218 h

- Essee 14h
Palvelumuotoiluprojekti toimeksiantajalle oppimistehtävineen yht.138h ja lisäksi siihen liittyen:
- Brief toimeksiantajalta + projektisuunnitelma 16h
- Työpajaharjoitusten suunnittelu ja esitykset 12h
- Prosessiportfolio 24h
- Vertaispalautteet 8h
- Esitykset 6h

Sisällön jaksotus

Ajoitus: Syksy 2023
Tavoite:
Opiskelija ymmärtää palvelumuotoilun periaatteet ja prosessin eri vaiheet (ymmärrys-, konseptointi- ja prototypointivaihe). Olennaista on tunnistaa asiakkaan ongelma ja tarpeet, joihin löydetään vastauksia yhteiskehittämisen avulla. Opiskelija osaa hyödyntää palvelumuotoilua käytännössä työelämälähtöisessä projektissa yhteistyössä toimeksiantajan
kanssa.

Sisältö:
Palvelumuotoiluprosessi:
Ymmärrysvaihe
- lähtökohdat, määrittely
- asiakkaan ongelmien ja tarpeiden tunnistaminen
Konseptointivaihe
- yhteiskehittäminen
- käyttäjäpersoonat, palvelupolut, ideointi
Prototypointivaihe
- konseptin prototypointi ja testaus

Palvelumuotoilumenetelmät. esim. käyttäjätutkimus, palvelupolkujen kartoittaminen, ideoinnin fasilitointi, prototypointi ja testaus

Palvelun muotoilutyökalut, esim. käsitekartta, kuvakäsikirjoitus, persoonat, palvelupolku, palvelukonsepti, service blueprint, liiketoimintamalli (business model canvas)

Työpajan fasilitointi ja fasilitointimenetelmiä

Palvelumuotoiluprojekti – teorian soveltaminen työelämäprojektiin yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Palvelumuotoiluprojekti on mahdollisuus tehdä:
- omalle toimeksiantajalle tai
- ryhmätyönä 3-4 hengen ryhmissä koulun palvelumuotoilutoimeksiannoista, jolloin opettaja muodostaa ryhmät.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Arvosanaan vaikuttavat aktiivinen osallistuminen tehtävien suorittamiseen sekä ryhmätyöskentelyyn, tehtävien ja projektin suorittaminen ammattimaisuuteen pyrkien sekä sovitun aikataulun noudattaminen.

Yksilötehtävien (opinnäyteanalyysi, työpajamenetelmäessee) arvioinnin perusteina:
- Reflektointi, näkökulmien ymmärtäminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen
- Tehtävien palauttaminen sovitussa aikataulussa

Palvelumuotoiluprojektin arvioinnin perusteina:
Aktiivinen osallistuminen projektin läpi viemiseen ja vuorovaikutus ryhmätöihin
Tehtävien palauttaminen aikataulussa
Prosessiportfolio, joka kuvaa koko prosessin etenemisen briefistä prosessin loppuun asti sisältäen tarvittavan teoreettisen taustoituksen, tutkimusmenetelmien ja palvelumuotoilutyökalujen käytön ja niistä saadut tulokset palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa (mm. työpajan suunnittelun ja toteuttamisen), sekä lopputuloksen palvelun kehittämiseksi ja tulosten arvioinnin. Prosessiportfolio koostuu tekstistä ja visualisoidusta havaintoaineistosta sekä muusta aineistosta, jotta lukija voi ymmärtää prosessin.
- Tiedonhankinnan kattavuus ja hyödyntäminen työskentelyssä
- Palvelumuotoilumenetelmien ja -työkalujen monipuolinen ja tavoitteenmukainen käyttö
- Sidosryhmien osallistaminen prosessin eri vaiheissa
- Ideoiden ja vaihtoehtojen monipuolisuus ja hyödynnettävyys
- Palvelunäkökulman ymmärtäminen ja palvelun osien ja kokonaisuuden hahmottaminen
- Prosessiportfolion informatiivisuus, selkeys ja kattavuus

Opettajan arvioinnin lisäksi itse-ja vertaisarviointi vaikuttavat arvosanan muodostumiseen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 1
Teoria ja metodologia ymmärretään huonosti. Tehtävien ja työelämäprojektin toteutus ovat heikkotasoisia mutta hyväksyttäviä.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilu, viestintä ja dokumentointi ovat tuskin hyväksyttäviä.
Kohtalainen osallistuminen.

Tyydyttävä 2
Teorian ja metodologian ymmärtämisen ja niiden soveltamisen alkeita tehtävissä ja työelämäprojektissa.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilu, viestintä ja dokumentointi ovat hyväksyttäviä vaikka taso vaihtelee.
Aktiivinen osallistuminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Teorian ymmärtämistä ja menetelmien soveltamista tehtävissä ja työelämäprojektissa, mutta työ voisi olla vahvempi.
Tiedonhankinta, palvelumuotoilu, viestintä ja dokumentointi ovat hyvällä tasolla.
Aktiivinen osallistuminen.

Erittäin hyvä 4
Teoria ja metodologia ymmärretään yleisesti ja niitä sovelletaan erittäin hyvin tehtävissä ja työelämäprojektissa.
Luotettava tiedonhankinta, innovatiivinen palvelumuotoilu, sekä viestintä ja dokumentaatio hyvällä tasolla.
Erittäin aktiivinen osallistuminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Teorian ja menetelmien hallinta ja niiden soveltaminen tehtävissä ja työelämäprojektissa kiitettävällä tasolla.
Erinomainen tiedonhankinta, innovatiivinen palvelumuotoilu ja erinomainen viestintä ja dokumentointi.
Erittäin aktiivinen osallistuminen.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Arttu Karppinen

Ryhmät
 • PKONTS21B
  PKONTS21B
 • PKONTS21A
  PKONTS21A
 • PKONTS21
  Konetekniikka S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tieteellisen tutkimusprosessin kulun
- tietää erilaiset otantamenetelmät ja osaa soveltaa niitä otantaa suorittaessaan
- tuntee kyselylomakkeen laatimisen vaiheet ja osaa suunnitella kyselylomakkeen sekä on tietoinen tiedonkeruumenetelmistä
- tuntee tilastotieteen peruskäsitteet
- osaa käyttää tilastollista ohjelmistoa aineiston käsittelyssä ja raportoinnissa
- tuntee hypoteesin testauksen menetelmän
- osaa soveltaa tilastollista testausta mm. riippuvuuksien tutkimiseen ja keskiarvotesteihin

Sisältö

- Tutkimusprosessi, kyselyn laadinta ja raportointi
- Otantatutkimukset
- Tilastotieteen peruskäsitteet (mitta-asteikot, tunnusluvut..)
- Tilastollisen ohjelmiston käyttö
- Analysointimenetelmät (Riippuvuuksien tutkiminen, keskiarvotestit)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Arttu Karppinen
 • Riku Mattila
Vastuuopettaja

Arttu Karppinen

Ryhmät
 • PKONTK22A
  PKONTK22A
 • PKONTK22B
  PKONTK22B
 • PKONTK22
  Konetekniikan koulutus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa tieteellisen tutkimusprosessin kulun
- tietää erilaiset otantamenetelmät ja osaa soveltaa niitä otantaa suorittaessaan
- tuntee kyselylomakkeen laatimisen vaiheet ja osaa suunnitella kyselylomakkeen sekä on tietoinen tiedonkeruumenetelmistä
- tuntee tilastotieteen peruskäsitteet
- osaa käyttää tilastollista ohjelmistoa aineiston käsittelyssä ja raportoinnissa
- tuntee hypoteesin testauksen menetelmän
- osaa soveltaa tilastollista testausta mm. riippuvuuksien tutkimiseen ja keskiarvotesteihin

Sisältö

- Tutkimusprosessi, kyselyn laadinta ja raportointi
- Otantatutkimukset
- Tilastotieteen peruskäsitteet (mitta-asteikot, tunnusluvut..)
- Tilastollisen ohjelmiston käyttö
- Analysointimenetelmät (Riippuvuuksien tutkiminen, keskiarvotestit)

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Metso
Vastuuopettaja

Tommi Metso

Ryhmät
 • PKONTS22B
  PKONTS22B
 • PKONTS22A
  PKONTS22A
 • PKONTS22
  Konetekniikka S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää hitausvoimien ja – momenttien vaikutuksen rakenteisiin

- analysoida suhteellisen monimutkaisten rakenteiden kestävyyttä

- osaa analysoida muodonmuutossuureita, kuten palkkirakenteiden taipumia

- osaa mitoittaa akselit ja puristussauvat

- tuntee väsyttävästi kuormitettujen rakenteiden mitoitusperiaatteet

Sisältö

- Kinematiikka

- Kinetiikka

- Kimmoviivan yhteenlaskuperiaate taulukoihin tukeutuen,

- poikkileikkaukseltaan yksinkertaisten sauvojen vääntö,

- puristussauvan nurjahdus ja materiaalin väsyminen

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy kokonaisuudessaan optiman työtilasta.

Opetusmenetelmät

kurssi toteutetaan käännetyn luokkahuoneen periaatteella. Kaikki kurssiin liittyvät luennot löytyvät videoituna linkkien Lujuusopin perusteet. Luennolle tullessa kunkin osallistujan tulee etukäteen tutustua ennalta ilmoitettuihin aiheisiin videoilta ja lähituniten aikana keskitytään tehtäviin ja niiden ratkaisuihin.

Kansainvälisyys

Käänteinen opetus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

tehtävien ratkaiseminen itsenäisesti etänä ja palautttaminen hyväksytysti määräaikaan mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu n. 15 lujuusopin ja 25 dynamiikan tehtävästä, joita ratkotaan lähitunneilla.

Sisällön jaksotus

-Kinetiikan ja kinematiikan perusteet
-Kimmoviivan differentiaaliyhtälö, kimmoviivan yhteenlaskuperiaate taulukoihin tukeutuen, hyperstaattiset tilanteet, poikkileikkaukseltaan yksinkertaisten sauvojen vääntö, puristussauvan nurjahdus, materiaalin väsyminen, dynaaminen kuormitus mitoituksen perustana.
Tarkka ajoitus ITslearning ympäristössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisy (arvosana 1) on mahdollista suorittaa etänä harjoitustehtäviä suorittamalla. Katso tarkemmat ohjeet oppisportaalista. Parempien arvosanojen saavuttaminen edellyttää tenttiin osallistumista.

Hylätty (0)

Harjoitustehtävien yhteispisteet eivät riitä läpäisyyn. Tenttistä ei ole saavutettu 40% pisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 40%.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 80%.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 87%.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Tommi Metso
Vastuuopettaja

Tommi Metso

Ryhmät
 • PKONTK23B
  PKONTK23B
 • PKONTK23
  Konetekniikan koulutus
 • PKONTK23A
  PKONTK23A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää hitausvoimien ja – momenttien vaikutuksen rakenteisiin

- analysoida suhteellisen monimutkaisten rakenteiden kestävyyttä

- osaa analysoida muodonmuutossuureita, kuten palkkirakenteiden taipumia

- osaa mitoittaa akselit ja puristussauvat

- tuntee väsyttävästi kuormitettujen rakenteiden mitoitusperiaatteet

Sisältö

- Kinematiikka

- Kinetiikka

- Kimmoviivan yhteenlaskuperiaate taulukoihin tukeutuen,

- poikkileikkaukseltaan yksinkertaisten sauvojen vääntö,

- puristussauvan nurjahdus ja materiaalin väsyminen

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy kokonaisuudessaan optiman työtilasta.

Opetusmenetelmät

kurssi toteutetaan käännetyn luokkahuoneen periaatteella. Kaikki kurssiin liittyvät luennot löytyvät videoituna linkkien Lujuusopin perusteet. Luennolle tullessa kunkin osallistujan tulee etukäteen tutustua ennalta ilmoitettuihin aiheisiin videoilta ja lähituniten aikana keskitytään tehtäviin ja niiden ratkaisuihin.

Kansainvälisyys

Käänteinen opetus

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

tehtävien ratkaiseminen itsenäisesti etänä ja palautttaminen hyväksytysti määräaikaan mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu n. 15 lujuusopin ja 25 dynamiikan tehtävästä, joita ratkotaan lähitunneilla.

Sisällön jaksotus

-Kinetiikan ja kinematiikan perusteet
-Kimmoviivan differentiaaliyhtälö, kimmoviivan yhteenlaskuperiaate taulukoihin tukeutuen, hyperstaattiset tilanteet, poikkileikkaukseltaan yksinkertaisten sauvojen vääntö, puristussauvan nurjahdus, materiaalin väsyminen, dynaaminen kuormitus mitoituksen perustana.
Tarkka ajoitus ITslearning ympäristössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisy (arvosana 1) on mahdollista suorittaa etänä harjoitustehtäviä suorittamalla. Katso tarkemmat ohjeet oppisportaalista. Parempien arvosanojen saavuttaminen edellyttää tenttiin osallistumista.

Hylätty (0)

Harjoitustehtävien yhteispisteet eivät riitä läpäisyyn. Tenttistä ei ole saavutettu 40% pisteistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 40%.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 80%.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tentin ja harjoitustehtävien yhteispisteet ylittävät 87%.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Konetekniikan koulutus
Opettaja
 • Jaana Kaartovuori
Vastuuopettaja

Jaana Kaartovuori

Ryhmät
 • PKONTS21B
  PKONTS21B
 • PKONTS21A
  PKONTS21A
 • PKONTS21
  Konetekniikka S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Viestintäkana