Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus > Tieto- ja viestintätekniikka s16, elektroniikka ja tietoliikenne

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka S16, Elektroniikka ja tietoliikenne

Syksy 2016

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 70
 
     
                 
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
           
                           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
           
                           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
                 
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                     
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                           
Luonnontieteet
                                                           
Insinöörifysiikka 5
     
           
                           
Fysikaaliset mittaukset 5
     
           
                           
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
             
                               
Calculus 5
       
               
                           
Soveltava matematiikka 5  
       
                 
                         
Viestintä- ja kieliopinnot
                                                           
English Professional Skills, B2 5
     
           
                           
Työyhteisöviestintä 5
     
           
                           
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                           
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2  
       
                 
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3  
       
                 
                   
Tieto- ja viestintätekniikka
                                                           
CCNA1: Introduction to Networks 5
     
           
                           
Elektroniikan ja tiedonsiirron perusteet 5
     
           
                           
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
           
                           
Tuotekehitys 10
     
           
                           
61.815.42.21.830.930.910.15.31.11.10.61.215.515.515.515.56.53.62.62.60.40.70.40.40.40.20.40.40.40.4
AMMATTIOPINNOT 45  
     
             
         
Projektiosaaminen ja yrittäjyys
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                           
Innovation Project 15    
         
                     
         
Tieto- ja viestintätekniikka (valitse 2 x 15 op)
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                           
Elektroniikka
                                                           
Sähkötekniikka 5  
       
                 
                   
Elektroniikkapiirit 5  
       
                 
                   
Elektroniikan laboratoriotyöt 5  
       
                 
                   
Tietoliikennetekniikka
                                                           
Signaalit tiedonsiirrossa 5  
       
                 
                   
Piirianalyysi 5  
       
                 
                   
Tiedonsiirron menetelmiä ja rajoituksia 5  
       
                 
                   
054.838.30002727.81919.400000002713.913.95.613.36.56.56.500000
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 45    
       
                 
Elektroniikka ja tietoliikenne
                                                           
Analogiaelektroniikka
                                                           
Vahvistimet 5    
         
                     
         
Analogiapiirit 5    
         
                     
         
Optinen tiedonsiirto 5    
         
                     
         
Tietoliikennejärjestelmät
                                                           
Tiedonsiirron laboratoriotyöt 5      
           
                           
Tietoliikenteen sovelluksia 5      
           
                           
Soveltava elektroniikka 5      
           
                           
Elektroniikkasuunnittelu
                                                           
Soveltava sähkömagnetiikka 5      
           
                           
Suurtaajuiset järjestelmät ja piirit 5      
           
                           
Elektroniikkalaitteiden suunnittelu 5      
           
                           
0034.649.1000012.422.215.833.300000000012.47.47.47.44.711.111.111.111.1
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30
Vapaasti valittavat opinnot 30                                                            
67.17.97.5333.43.83.44.534.51.51.51.51.51.51.91.91.91.91.51.51.51.51.51.51.51.51.5
HARJOITTELU 30  
   
         
Perusharjoittelu 1 5  
     
               
                 
Perusharjoittelu 2 5  
     
               
                 
Alakohtainen harjoittelu 1 5    
       
                   
       
Alakohtainen harjoittelu 2 5    
       
                   
       
Ammattiharjoittelu 1 5      
           
                           
Ammattiharjoittelu 2 5      
           
                           
07.710.910.3002.65.24.76.24.16.2000002.62.62.62.62.12.12.12.12.12.12.12.12.1
OPINNÄYTETYÖ 20      
           
                           
Opinnäytetyö: suunnitteluvaihe 10      
           
                           
Opinnäytetyö: toteutusvaihe 10      
           
                           
00016.80000004.212.6000000000000004.24.24.24.2
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67.8 85 93.9 85.7 33.9 33.9 43.1 42.1 40.6 53.4 27.5 58.2 17 17 17 17 8 35.1 21 21 10.5 30 17.9 17.9 17.9 8.5 19.1 19.1 19.1 19.1

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Elektroniikka ja tietoliikenne

Ks. moduuli- ja opintojaksokuvaukset.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi