Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus > Tieto- ja viestintätekniikka s17, elektroniikka ja tietoliikenne

Tieto- ja viestintätekniikka S17, Elektroniikka ja tietoliikenne

Syksy 2017

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 70                                                              
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
           
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
           
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
               
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                     
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                           
Luonnontieteet
                                                             
Insinöörifysiikka 5
     
           
                             
Fysikaaliset mittaukset 5
     
           
                             
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
             
                                 
Calculus 5
       
               
                             
Soveltava matematiikka 5  
       
                 
                         
Viestintä- ja kieliopinnot
                                                             
English Professional Skills, B2 5
     
           
                             
Työyhteisöviestintä 5
     
           
                             
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                             
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2  
       
               
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3  
       
               
                   
Tieto- ja viestintätekniikka
                                                             
Elektroniikan ja tiedonsiirron perusteet 5
     
           
                             
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
           
                             
Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5
     
           
                             
Tuotekehitys 10
     
           
                             
57111128.528.5830.50.50.50.516.416.416.416.45.65.61.71.71.70.90.90.50.50.50.80.80.50.50.5
AMMATTIOPINNOT 45                                                              
Projektiosaaminen ja yrittäjyys
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                             
Innovation Project 15    
         
                     
         
Tieto- ja viestintätekniikka (valitse 2 x 15 op)
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                             
Elektroniikka
                                                             
Sähkötekniikka 5  
       
               
                   
Elektroniikkapiirit 5  
       
               
                   
Elektroniikan laboratoriotyöt 5  
       
               
                   
Tietoliikennetekniikka
                                                             
Signaalit tiedonsiirrossa 5  
       
               
                   
Piirianalyysi 5  
       
               
                   
Tiedonsiirron menetelmiä ja rajoituksia 5  
       
               
                   
0301500015157.57.500000013.513.59998.88.85.85.85.84.54.5000
OSAAMISPOLUT 45                                                              
Elektroniikka ja tietoliikenne
                                                             
Analogiaelektroniikka
                                                             
Vahvistimet 5    
         
                     
         
Analogiapiirit 5    
         
                     
         
Optinen tiedonsiirto 5    
         
                     
         
Tietoliikennejärjestelmät
                                                             
Tiedonsiirron laboratoriotyöt 5      
           
                           
Tietoliikenteen sovelluksia 5      
           
                           
Soveltava elektroniikka 5      
           
                           
Elektroniikkasuunnittelu
                                                             
Soveltava sähkömagnetiikka 5      
           
                           
Suurtaajuiset järjestelmät ja piirit 5      
           
                           
Elektroniikkalaitteiden suunnittelu 5      
           
                           
00153000007.57.5151500000000010.410.46.96.96.914.614.69.79.79.7
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                              
Vapaasti valittavat opinnot 30                                                              
0000000000001.91.91.91.91.91.91.31.31.31.91.91.31.31.31.91.91.31.31.3
HARJOITTELU 30                                                              
Perusharjoittelu 1 5  
     
             
               
Perusharjoittelu 2 5  
     
             
               
Alakohtainen harjoittelu 1 5    
       
                   
     
Alakohtainen harjoittelu 2 5    
       
                   
     
Ammattiharjoittelu 1 5      
           
                           
Ammattiharjoittelu 2 5      
           
                           
06.71013.3003.33.36.73.38.3500001.71.71.21.21.23.43.41.21.21.24.24.21.71.71.7
OPINNÄYTETYÖ 20                                                              
Opinnäytetyö: suunnitteluvaihe 10      
           
                           
Opinnäytetyö: toteutusvaihe 10      
           
                           
000200000001010000000000000005.255.253.53.53.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 57 47.7 41 64.3 28.5 28.5 26.3 21.3 22.2 18.8 33.8 30.5 18.3 18.3 18.3 18.3 22.7 22.7 13.2 13.2 13.2 25.4 25.4 15.7 15.7 15.7 31 31 17.2 17.2 17.2

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Elektroniikka ja tietoliikenne

Ks. moduuli- ja opintojaksokuvaukset.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi