Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus > Tieto- ja viestintätekniikka s17, tietoverkot ja tietoturva

AMK-tutkinto: päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikka S17, Tietoverkot ja tietoturva

Syksy 2017

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 70
 
     
               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
           
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
           
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
               
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                     
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                           
Luonnontieteet
                                                             
Insinöörifysiikka 5
     
           
                             
Fysikaaliset mittaukset 5
     
           
                             
Insinöörimatematiikan perusteet 5
     
             
                                 
Calculus 5
       
               
                             
Soveltava matematiikka 5  
       
                 
                         
Viestintä- ja kieliopinnot
                                                             
English Professional Skills, B2 5
     
           
                             
Työyhteisöviestintä 5
     
           
                             
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                             
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2  
       
               
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3  
       
               
                   
Tieto- ja viestintätekniikka
                                                             
Elektroniikan ja tiedonsiirron perusteet 5
     
           
                             
Ohjelmoinnin perusteet 5
     
           
                             
Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet 5
     
           
                             
Tuotekehitys 10
     
           
                             
65.416.43.2332.732.711.25.21.71.51.51.516.416.416.416.45.65.61.71.71.70.90.90.50.50.50.80.80.50.50.5
AMMATTIOPINNOT 45  
   
         
     
Projektiosaaminen ja yrittäjyys
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                             
Innovation Project 15    
         
                     
         
Tieto- ja viestintätekniikka (valitse 2 x 15 op)
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                             
02035900101017.517.5900000553.33.33.38.88.85.85.85.84.54.5000
Ohjelmistotekniikka
                                                             
Olio-ohjelmointi 5  
       
               
                   
Tietokannat 5  
       
               
                   
WWW-ohjelmointi 5  
       
               
                   
01700008.58.5000000004.34.32.82.82.80000000000
Tietokonetekniikka
                                                             
Tietorakenteet ja algoritmit 5  
       
               
                   
Diskreetti matematiikka 5  
       
               
                   
Järjestelmäläheinen ohjelmointi 5  
       
               
                   
01700008.58.5000000004.34.32.82.82.80000000000
ICT Service Production
                                                             
ICT Services and Projects 15  
       
               
                   
01700008.58.5000000004.34.32.82.82.80000000000
IP Networking
                                                             
Routing and Switching Essentials 5  
       
               
                   
Scaling Networks 5  
       
               
                   
Connecting Networks 5  
       
               
                   
01700008.58.5000000004.34.32.82.82.80000000000
OSAAMISPOLUT 45    
       
                 
Tietoverkot ja tietoturva
                                                             
Advanced Networking
                                                             
CCNP ROUTE: Implementing IP Routing 5    
         
                       
               
CCNP SWITCH: Implementing IP Switching 5    
           
                         
         
CCNP TSHOOT: Maintaining and Troubleshooting IP Networks 5      
           
                             
     
Enterprise Network Security
                                                             
CCNA Security 5    
           
                         
         
Information Security Testing and Assessment 5    
           
                         
         
Network Security 5      
           
                             
     
Internet Services and Security
                                                             
Storage Systems 5      
           
                             
     
Server Technology 5      
           
                             
     
Cloud Computing 5      
             
                               
0047.551.5000018.329.333.318.30000000009.19.19.89.89.816.616.66.16.16.1
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30
Vapaasti valittavat opinnot 30                                                              
7.57.57.57.53.83.83.83.83.83.83.83.81.91.91.91.91.91.91.31.31.31.91.91.31.31.31.91.91.31.31.3
HARJOITTELU 30  
   
       
Perusharjoittelu 1 5  
     
             
               
Perusharjoittelu 2 5  
     
             
               
Alakohtainen harjoittelu 1 5    
       
                   
     
Alakohtainen harjoittelu 2 5    
       
                   
     
Ammattiharjoittelu 1 5      
           
                           
Ammattiharjoittelu 2 5      
           
                           
0710.313.7003.53.56.83.58.55.200001.71.71.21.21.23.43.41.21.21.24.24.21.71.71.7
OPINNÄYTETYÖ 20      
           
                           
Opinnäytetyö: suunnitteluvaihe 10      
           
                           
Opinnäytetyö: toteutusvaihe 10      
           
                           
0002100000010.510.5000000000000005.255.253.53.53.5
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 72.9 118.9 103.5 105.7 36.5 36.5 62.5 56.5 48.1 55.6 67.1 39.8 18.3 18.3 18.3 18.3 31.4 31.4 18.7 18.7 18.7 24.1 24.1 18.6 18.6 18.6 33 33 13.6 13.6 13.6

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tietoverkot ja tietoturva

Ks. moduuli- ja opintojaksokuvaukset.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi