Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalouden monimuotokoulutus salo, kevät 2018

Liiketalouden monimuotokoulutus Salo, kevät 2018

Kevät 2018

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 40                                                        
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                       
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
           
                             
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1  
     
             
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
               
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                     
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
         
                         
     
Liiketoimintaosaamisen perusteet
                                                       
Yrityksen tiedonhallinta 5
     
           
                             
Markkinointi liiketoiminnan osana 5
     
           
                             
Taloushallinto 5
     
           
                             
Yritystoiminta 5
     
           
                             
Kieliopinnot
                                                       
Työyhteisöviestintä 5
     
           
                             
Business English 5
     
           
                             
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                       
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2  
       
               
                   
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3  
       
               
                   
317113116011015.515.50.50.5222000.30.30.30.50.5000
AMMATTIOPINNOT 60                                                        
Markkinoinnin osa-alueet ja toimintaympäristö 10  
     
             
                         
Kirjanpidon ja verotuksen perusteet 5  
       
               
                   
Työyhteisöosaaminen 10  
     
             
                         
Juridinen osaaminen 5  
     
             
                         
TKI-osaaminen
                                                       
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
                     
         
Kehittämistehtävä 10    
         
                     
         
Internationalisation Skills
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                       
Intercultural Communication 5    
         
                     
         
Introduction to International Business 5    
         
                     
         
Vapaavalintainen kansainvälisyyteen valmentava tai vieraskielinen opintojakso 5                                                        
0302500255025000012.512.51.71.71.7008.38.38.300000
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 30                                                        
DIGITAALINEN LIIKETOIMINTA
                                                       
Sisältömarkkinointi
                                                       
Digitaalinen markkinointi 1 5  
       
               
                   
Digitaalinen markkinointi 2 5    
       
                   
               
Digitaalisen liiketoiminnan kehittämistehtävä 1 5  
       
               
                   
Digitaalinen liiketoiminta
                                                       
eBusiness 5  
       
               
                   
Digitaaliset liiketoimintamallit 5    
       
                   
               
Digitaalisen liiketoiminnan kehittämistehtävä 2 5    
       
                   
               
01515000151500000005557.57.500000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                        
Fräscha upp din svenska 5  
     
             
                         
Verkko-opiskelijan työkalupakki 3
     
           
                             
350035000001.51.52.52.50000000000000
HARJOITTELU 30                                                        
Perusharjoittelu 15    
       
                   
               
Syventävä harjoittelu 15      
         
                         
     
00151500015015000000007.57.50007.57.5000
OPINNÄYTETYÖ 20                                                        
Opinnäytetyö 20      
           
                           
0002000000020000000000000006.676.676.67
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 34 57 56 36 34 31 26 30 26 16 20 17 17 15.5 15.5 8.7 8.7 8.7 15 15 8.6 8.6 8.6 8 8 7 7 7

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi