Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalous s16

Liiketalous S16

Syksy 2016

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
PERUSOPINNOT 40                                                    
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
           
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
       
             
                     
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
         
                 
               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1    
         
                     
         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1      
           
                         
 
Liiketoimintaosaamisen perusteet
                                                   
Yrityksen tiedonhallinta 5
     
           
                         
Markkinointi liiketoiminnan osana 5
     
           
                         
Taloushallinto 5
     
           
                         
Yritystoiminta 5
     
           
                         
Kieliopinnot
                                                   
Työyhteisöviestintä 5
     
           
                         
Business English 5
     
           
                         
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2
       
             
                     
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3
       
             
                     
371113160110115.515.53300100100010
AMMATTIOPINNOT 60                                                    
Markkinoinnin osa-alueet ja toimintaympäristö 10
       
             
                     
Kirjanpidon ja verotuksen perusteet 5
       
             
                     
Työyhteisöosaaminen 10  
       
                 
                 
Juridinen osaaminen 5
       
             
                     
TKI-osaaminen
                                                   
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
           
                     
       
Kehittämistehtävä 10    
         
                   
       
Internationalisation Skills
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                   
Intercultural Communication 5  
         
                   
             
Introduction to International Business 5  
         
                   
             
Vapaavalintainen kansainvälisyyteen valmentava tai vieraskielinen opintojakso 5                                                    
Kansainvälisyys alan toimintaympäristöissä, kehittämistehtävä 5    
         
                     
         
2020200020101010100001010010010010100000
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 30                                                    
TALOUSHALLINTO
                                                   
Kirjanpito, tilinpäätössuunnittelu ja yritysverotus
                                                   
Kirjanpito ja tilinpäätössuunnittelu 10  
       
                 
                 
Yritysverotus 5  
       
                 
                 
Johdon laskentatoimi ja yrityksen rahoitussuunnittelu
                                                   
Johdon laskentatoimi 10  
         
                   
             
Yrityksen rahoitussuunnittelu 5  
         
                   
             
LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
                                                   
Liiketoiminnan konseptointi
                                                   
Palvelu- tai tuotekonseptointi 5  
       
                 
                 
Liiketoiminnan kehittäminen 5  
       
                 
                 
Liiketoiminnan kehittämistehtävä 1 5  
       
                 
                 
Tuotekehitys ja kaupallistaminen
                                                   
Palvelu- ja tuotekehitys 5  
         
                   
             
Tuotteistus ja kaupallistaminen 5  
         
                   
             
Liiketoiminnan kehittämistehtävä 2 5  
         
                   
             
0600000303000000000300300000000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                    
Fräscha upp din svenska 5
     
           
                         
Verkko-opiskelijan työkalupakki 3
       
             
                     
Kohti KLT-valmiuksia
(Valitaan opintoja 10 op)
                                                   
Kirjanpidon syventävät erityiskysymykset 5                                                    
KLT-tutkintoon valmistautuminen 5                                                    
800053000002.52.51.51.500000000000
HARJOITTELU 30                                                    
Perusharjoittelu 15    
         
                     
         
Syventävä harjoittelu 15    
           
                     
   
003000000151500000000001555500
OPINNÄYTETYÖ 20                                                    
Opinnäytetyö 20      
           
                           
00010000000100000000000000010
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 65 81 51 11 36 29 40 41 26 25 11 18 18 14.5 14.5 0 40 1 40 0 26 15 5 5 1 10

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi