Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Sairaanhoitajakoulutus > Monialainen monimuotokoulutusryhmä k16

Monialainen monimuotokoulutusryhmä K16

Kevät 2017

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 2 1 2 3 4
PERUSOPINNOT 12                      
Opiskelutaidot ja moniammatillinen kasvu
(Valitaan opintoja 3 op)
                     
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 1
 
     
Opiskelutaidot ja tietotekninen osaaminen 1
 
     
Suomen kieli ja viestintä 1
 
     
Suomen kieli ja viestintä 2  
 
     
English Professional Skills, B2 3
 
     
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                     
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1  
 
     
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2  
 
     
45.743.22.52221.31.31.3
AMMATTIOPINNOT 28                      
Moduuli 1: Moniammatillinen toiminta muuttuvassa terveydenhuollossa 2
 
     
Moduuli 2: Väestön terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistäminen 7
 
     
Moduuli 3: Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen ja muutos 9  
 
     
Moduuli 4: Kehittämis- ja tutkimusosaaminen
                     
Kehittämis- ja tutkimusosaaminen 1 2
 
     
Kehittämis- ja tutkimusosaaminen 2 3  
 
     
Moduuli 5: Alakohtaisen asiantuntijuuden syventäminen 5
 
     
Moduuli 7: Täydentävät alakohtaiset opinnot 30
 
     
17.317.717.311.768.78.78.7333
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 150                      
Aiempi opistotutkinto
(Valitaan opintoja 120 op)
                     
Sairaanhoitajan tutkinto 120
 
     
Laboratoriohoitajan tutkinto 120
 
     
Röntgenhoitajan tutkinto 120
 
     
Toimintaterapeutin tutkinto 120
 
     
Aiempi opistotutkinto
(Valitaan opintoja 150 op)
                     
Sairaanhoitajan tutkinto 150
 
     
Sairaanhoitajan ja erikoissairaanhoitajan tutkinto 150
 
     
Terveydenhoitajan tutkinto 150
 
     
Kätilön tutkinto 150
 
     
Laboratoriohoitajan tutkinto 150
 
     
Erikoislaboratoriohoitajan tutkinto 150
 
     
Röntgenhoitajan tutkinto 150
 
     
Erikoisröntgenhoitajan tutkinto 150
 
     
Toimintaterapeutin tutkinto 150
 
     
Lääkintävoimistelijan tutkinto 150
 
     
Hammashuoltajan tutkinto 145
 
     
Hammashuoltajan tutkinto 147
 
     
Hammashuoltajan tutkinto 150
 
     
Kivun lievittäminen suuhygienistin toiminnassa 3
 
     
Lääkehoito ja kivun lievittäminen 5
 
     
181018100810810810000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5                      
HARJOITTELU 0                      
OPINNÄYTETYÖ 15                      
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnitelma 7
 
     
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8
 
     
1051050555000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 32.3 838.4 32.3 829.9 8.5 825.7 825.7 825.7 4.3 4.3 4.3

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi