Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Sairaanhoitajakoulutus > Monialainen monimuotokoulutusryhmä k17

Monialainen monimuotokoulutusryhmä K17

Kevät 2018

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 2 1 2 3 4 5
PERUSOPINNOT 12                        
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 1 1
 
   
         
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 2 1  
 
   
Opiskelutaidot ja tietotekninen osaaminen 1
 
   
         
Suomen kieli ja viestintä 1
 
   
         
Suomen kieli ja viestintä 2  
 
   
English Professional Skills, B2 3  
 
   
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                       
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
 
   
         
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
 
   
         
6662.43.6331.21.21.21.21.2
AMMATTIOPINNOT 28                        
Moduuli 1: Moniammatillinen toiminta muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa 3
 
   
         
Moduuli 2: Väestön terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistäminen 5
 
   
         
Moduuli 3: Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen ja muutos 9  
 
   
Moduuli 4: Kehittämis- ja tutkimusosaaminen 1 3
 
   
         
Moduuli 4: Kehittämis- ja tutkimusosaaminen 2 3  
 
   
Moduuli 5: Alakohtaisen asiantuntijuuden syventäminen 5
 
   
         
Moduuli 7: Täydentävät alakohtaiset opinnot 30
 
   
         
2612264.87.213132.42.42.42.42.4
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 150                        
Aiempi opistotutkinto
(Valitaan opintoja 120 op)
                       
Sairaanhoitajan tutkinto 120
 
   
         
Laboratoriohoitajan tutkinto 120
 
   
         
Röntgenhoitajan tutkinto 120
 
   
         
Toimintaterapeutin tutkinto 120
 
   
         
Aiempi opistotutkinto
(Valitaan opintoja 150 op)
                       
Sairaanhoitajan tutkinto 150
 
   
         
Sairaanhoitajan ja erikoissairaanhoitajan tutkinto 150
 
   
         
Terveydenhoitajan tutkinto 150
 
   
         
Kätilön tutkinto 150
 
   
         
Laboratoriohoitajan tutkinto 150
 
   
         
Erikoislaboratoriohoitajan tutkinto 150
 
   
         
Röntgenhoitajan tutkinto 150
 
   
         
Erikoisröntgenhoitajan tutkinto 150
 
   
         
Toimintaterapeutin tutkinto 150
 
   
         
Lääkintävoimistelijan tutkinto 150
 
   
         
Hammashuoltajan tutkinto 145
 
   
         
Hammashuoltajan tutkinto 147
 
   
         
Hammashuoltajan tutkinto 150
 
   
         
Kivun lievittäminen suuhygienistin toiminnassa 3
 
   
         
Lääkehoito ja kivun lievittäminen 5
 
   
         
243002430001215121500000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5                        
HARJOITTELU 0                        
OPINNÄYTETYÖ 15                        
Opinnäytetyö
                       
Opinnäytetyön suunnitelma 7
 
   
         
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8  
 
   
7873.24.83.53.51.61.61.61.61.6
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 2469 26 2469 10.2 15.8 1235 1235 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi