Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Sairaanhoitajakoulutus > Sairaanhoitajakoulutus

Sairaanhoitajakoulutus

Syksy 2017

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 3 4 1 2
PERUSOPINNOT 12                      
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 1 1
 
   
       
Opiskelutaidot ja ammatillinen kasvu 2 1
   
     
   
Opiskelutaidot ja tietotekninen osaaminen 1
 
   
       
Suomen kieli ja viestintä 1
 
   
       
Suomen kieli ja viestintä 2
   
     
   
English Professional Skills, B2 3
   
     
   
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                     
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 1
 
   
       
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 2
 
   
       
120660333300
AMMATTIOPINNOT 28                      
Moduuli 1: Moniammatillinen toiminta muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa 3
 
   
       
Moduuli 2: Väestön terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistäminen 5
 
   
       
Moduuli 3: Sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen ja muutos 9
   
     
   
Moduuli 4: Kehittämis- ja tutkimusosaaminen 1 3
 
   
       
Moduuli 4: Kehittämis- ja tutkimusosaaminen 2 3
   
     
   
Moduuli 5: Alakohtaisen asiantuntijuuden syventäminen 5
 
   
       
Moduuli 7: Täydentävät alakohtaiset opinnot 30
 
 
   
3802117010.510.58.58.500
SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 150                      
Aiempi opistotutkinto
(Valitaan opintoja 120 op)
                     
Sairaanhoitajan tutkinto 120
 
 
   
Laboratoriohoitajan tutkinto 120
 
 
   
Röntgenhoitajan tutkinto 120
 
 
   
Toimintaterapeutin tutkinto 120
 
 
   
Aiempi opistotutkinto
(Valitaan opintoja 150 op)
                     
Sairaanhoitajan tutkinto 150
 
 
   
Sairaanhoitajan ja erikoissairaanhoitajan tutkinto 150
 
 
   
Terveydenhoitajan tutkinto 150
 
 
   
Kätilön tutkinto 150
 
 
   
Laboratoriohoitajan tutkinto 150
 
 
   
Erikoislaboratoriohoitajan tutkinto 150
 
 
   
Röntgenhoitajan tutkinto 150
 
 
   
Erikoisröntgenhoitajan tutkinto 150
 
 
   
Toimintaterapeutin tutkinto 150
 
 
   
Lääkintävoimistelijan tutkinto 150
 
 
   
Hammashuoltajan tutkinto 145
 
 
   
Hammashuoltajan tutkinto 147
 
 
   
Hammashuoltajan tutkinto 150
 
 
   
Kivun lievittäminen suuhygienistin toiminnassa 3
 
 
   
Lääkehoito ja kivun lievittäminen 5
 
 
   
24300121512150607.5607.5607.5607.500
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 5                      
HARJOITTELU 0                      
OPINNÄYTETYÖ 15                      
Opinnäytetyö
                     
Opinnäytetyön suunnitelma 7                      
Opinnäytetyön raportointi ja kypsyysnäyte 8                      
1507.57.503.753.753.753.7500
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 2495 0 1250 1246 0 625 625 623 623 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi