Opinto-opas
Etusivu > Amk-tutkinto: monimuotototeutus > Kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus > Kirjasto- ja tietopalvelualan monimuotokoulutus s16

Kirjasto- ja tietopalvelualan monimuotokoulutus S16

Syksy 2016

Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae opintojaksoa nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
PERUSOPINNOT 35                                                    
Liiketoimintaosaamisen perusteet
                                                   
Markkinointi liiketoiminnan osana 5
     
           
                         
Taloushallinto 5
     
           
                   
Yritystoiminta 5
     
           
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot
                                                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 1
     
           
                         
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 2 1
     
           
                   
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 3 1  
       
               
               
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 4 1  
       
                 
           
Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 5 1    
         
                   
       
Kieliopinnot
                                                   
Työyhteisöviestintä 5
     
           
                         
Business English 5  
       
                 
           
Toinen kotimainen kieli, ruotsi, B1
                                                   
Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 2  
       
               
               
Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 3  
       
               
               
201140164563.50.508822233330.50.50000
AMMATTIOPINNOT 95                                                    
Kirjasto- ja tietoammattilaisuus 10
     
           
                         
Tiedonhallintaosaaminen 10
     
           
                   
Aineisto-osaaminen 10
     
           
                   
Pedagoginen osaaminen 10
     
           
                   
Kulttuuriosaaminen 10  
       
               
               
Palvelumuotoiluosaaminen 10  
       
                 
           
Tietoasiantuntijuusosaaminen 10  
       
                 
           
Työyhteisöosaaminen 5    
         
                   
       
TKI-osaaminen
                                                   
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
               
               
Kehittämistehtävä 5  
       
                 
           
International Skills
                                                   
Intercultural Communication 5  
       
               
               
International Intensive Week 5  
       
                 
           
30452001020202517.52.5055101010101015152.52.50000
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 30                                                    
Fräscha upp din svenska 5
     
           
                         
500050000002.52.50000000000000
HARJOITTELU 30                                                    
Perusharjoittelu 15    
         
                   
       
Syventävä harjoittelu 15    
         
                   
       
0030000001515000000000015150000
OPINNÄYTETYÖ 20                                                    
Opinnäytetyö 20    
         
                   
       
0020000001010000000000010100000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 55 56 74 0 31 24 25 31 46 28 0 15.5 15.5 12 12 12 13 13 18 18 28 28 0 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen kuvaus

Osaamistavoitteet

Pedagogiset toimintatavat

Arviointi