Luova ajattelu ja muotoilijanäkökulma, 5 op - 2051143