Konseptointi luovan ajattelun soveltamisesta, 5 op - 2051144