Käyttäjälähtöisyyden soveltava projekti, 5 op - 2051147