Mallien konkretisointi ja mallinrakennusmenetelmät, 10 op - 2051150