Palvelujen muotoilu ja palvelunäkökulma muotoilussa, 6 op - 2051154