Tuotekehitysprojekti, soveltava osio, 6 op - 2051160