Terveydenhoitotyön erityiskysymykset, 5 op - 7031440