Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi, 6 op - TH00BS24