Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito, 10 op - TH00BS25